Kuntoutus alkaa tilanteesi arvioinnilla

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Kuntoutustarpeen arviointi  

Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen, tavoitteelliseen suunnitelmaan. Kuntoutustarpeesi selvitetään siten, että toiminta- ja työkykyäsi arvioidaan joko vastaanotolla tai sinun omassa toimintaympäristössäsi. Arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisesti.

Arvioinnissa on tärkeää, että kerrot ammattilaisille oman näkemyksesi toimintakyvystäsi ja voimavaroistasi. Myös läheisesi voivat osallistua arviointiin.

Toiminta- ja työkyvyn arviointi

Toiminta- ja työkyvyn arviointi  

Toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on saada kuva toimintakyvystäsi ja siinä esiintyvistä haasteista ja vahvuuksista. Niiden pohjalta määritellään kuntoutustarpeesi ja muiden palveluiden tarpeesi yhdessä sinun kanssasi. Ammattilainen arvioi toimintakykyäsi haastattelemalla, havainnoimalla sekä käyttämällä erilaisia toiminta- ja työkyvyn testejä ja mittareita.

Kun työkykyäsi arvioidaan, toimintakykyäsi selvitetään suhteessa työtehtäviisi tai ammattiisi. Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit itse työkykyysi tai toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä.

Voit valmistautua vastaanotolle ottamalla mukaan mahdolliset aiemmin saamasi kuntoutuspalautteet ja muut tärkeiksi katsomasi tiedot.

Halutessasi voit tutustua kuntoutustarpeen arviointiin tarkemmin Terveyskylän Kuntoutumistalossa.

Apuvälinearviointi ja asunnon muutostyötarpeen arviointi

Apuvälinearviointi ja asunnon muutostyötarpeen arviointi

Apuvälinearviointi on osa kuntoutustarpeen arviointia. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja suunnittelee kanssasi toimintakykyäsi edistävät ja tukevat apuvälineratkaisut. Niissä otetaan huomioon kansalliset apuvälineiden luovutusperusteet.

Voit lukea lisää apuvälineistä esimerkiksi Terveyskylän Kuntoutumistalon Apuvälineet-osiosta.

Osana kuntoutuksen suunnittelua voidaan arvioida myös asuntosi muutostöiden tarve. Asuntoosi kuuluvien välineiden ja laitteiden vaihtamisella erilaisiin – tarpeisiisi sopivampiin – pyritään siihen, että voisit asua kotonasi vammastasi huolimatta.

Välttämättömiä asunnon muutostöitä korvataan vammaispalvelulain mukaisesti kohtuullisten kustannusten osalta vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen kotona tuottaa erityisiä vaikeuksia vamman tai sairauden vuoksi.

Voit lukea lisää asunnon muutostöistä esimerkiksi THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lisätietoja asunnon muutostöistä löytyy myös Terveyskylän Kuntoutumistalosta.

Tietoa vammaispalveluina korvattavista asunnon muutostöistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on luettavissa Oma Hämeen sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti