Loppuraskauden äitiysneuvolakäynnit (raskausviikot 31 – 40)

Muutokset kehossa

 • Loppuraskaus tarkoittaa raskauden viimeistä raskauskolmannesta.
 • Kehossasi tapahtuu muutoksia ja voit huomata, että liikkuminen on hitaampaa ja olotila on välillä tukala vauvan kasvaessa.
 • On edelleen tärkeää seurata sikiön liikkeitä päivittäin. 
 • Loppuraskauteen saattaa liittyä erilaisia vaivoja, kuten virtsaamisen tarpeen tihenemistä kasvavan kohdun painaessa rakkoa, ummetusta, turvotusta ja närästystä. Turvotusten seuranta on verenpaineen ohella tärkeää mahdollisen raskausmyrkytyksen vaaran vuoksi.
 • Kysy apteekistasi raskaana olevalle soveltuvia lääkkeitä vaivoihin.

Neuvolakäynnit terveydenhoitajalla ja lääkärillä

 • Neuvolakäyntejä on kahden viikon välein tai tarpeen mukaan tiheämmin.
 • Saat ajan neuvolan lääkärille raskausviikoille 35 – 36. Tällöin tarkistetaan sikiön asento eli tarjonta ja varmistetaan, että kaikki on hyvin synnytystä ajatellen. Tarvittaessa sinut ohjataan jatkoarvioon äitiyspoliklinikalle. Voit jutella lääkärin kanssa loppuraskauteen sekä synnytykseen liittyvistä asioista tai huolista.
 • Kanssasi keskustellaan myös sellaisista hälyttävistä oireista, joiden yhteydessä pitää olla yhteydessä neuvolaan tai äitiyspoliklinikalle.
 • Voit keskustella lääkärin kanssa alustavasti synnytyksen jälkeisestä ehkäisystä.
 • Neuvolakäynnillä keskustellaan tuleva vanhemmuudesta, vauvanhoidosta sekä varhaisesta vuorovaikutuksesta vauvan kanssa. Saat tietoa imetyksestä ja siihen valmistautumisesta sekä ensihetkistä vauvasi kanssa.
 • Sinulle kerrotaan myös neuvolan tekemästä kotikäynnistä, kun kotiudutte vauvan kanssa sairaalasta.
 • Kun raskausviikot ovat täynnä eli 40, niin sinulle varataan yliaikaiskontrolli Kanta-Hämeen keskussairaalaan raskausviikolle 41.
 • Käynnillä annetaan lisäksi ohjausta loppuraskauden voinnin omaseurantaan ja vauvan liikelaskentaan liittyen.
 • Loppuraskaudessa on tärkeää, että otat matalalla kynnyksellä yhteyttä neuvolaasi.

Ohjeita ja lisätietoa:

Tutkimukset

 • Käynneillä sinusta katsotaan verenpaine, paino, sikiön sydänäänet/tarjonta, mitataan kohdun kasvua sekä tutkitaan virtsan sokeri- ja proteiinipitoisuudet.
 • Jos olet Rh-negatiivinen, saat lähetteen kolmanteen Rh-kontrolliin raskausviikoilla 35-36.
 • Lasketun ajan ylittyessä sinulle varataan yliaikaiskontrolli äitiyspoliklinikalle Kanta-Hämeen keskussairaalaan raskausviikolle 41.​ Yliaikaisuuskäynnin tarkoituksena on seurata, että loppuraskaus sujuu turvallisesti.

Forssan seutu
 • Neuvolakäynneillä keskustellaan kanssasi loppuraskauteen liittyvistä fyysisistä ja psyykkisistä tuntemuksista/oireista, jotta sinun ja vauvasi vointi pysyisivät hyvänä. Sinulle annetaan tietoa hälyttävistä oireista, joista pitää olla yhteydessä neuvolaan tai äitiyspoliklinikalle.
 • Neuvolakäynneillä keskustellaan myös synnytyksestä ja siihen valmistautumisesta.
 • Neuvolassa keskustellaan vauvan hoitoon liittyvistä asioita ja tarvikehankinnoista, joita olisi hyvä olla kotona vauvaa varten.
 • Imetysohjaus jatkuu toiveidesi mukaan.
 • Tarvittaessa terveydenhoitajasi ohjaa sinut laboratorioon loppuraskauden veriryhmämääritystä varten
 • Neuvolan lääkärille saat ajan raskausviikolla 35 – 36, jolloin tarkistetaan sikiön asento ja varmistetaan, että kaikki on hyvin synnytystä ajatellen. Tarvittaessa ohjaamme vielä jatkoarvioon äitiyspoliklinikalle. Lääkärin kanssa voit jutella loppuraskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista/huolista.
 • Lasketun ajan ylittyessä sinulle varataan yliaikaiskontrolli KHKS:sta raskausviikolle 41.
 • Saat myös ohjeet, miten tulee toimia/varata aika, kun pääsette vauvan kanssa kotiin.
 • Loppuraskaudessa on tärkeää, että soitat herkästi neuvolaan, jos sinulla on pienikin huoli.
 • Jos raskauden aikana tulee lisätuen tarvetta, voidaan neuvolakäyntejä tihentää ja/tai tarvittaessa tehdä yhdessä neuvolakäynnillä palvelupyyntö esimerkiksi perhetukiterveydenhoitajalle tai lapsiperheiden kotipalveluun. Forssan neuvoloiden perhetukiterveydenhoitaja opastaa ja neuvoo, jos perheessänne tarvitaan lisäohjausta raskausaikana tai vauva-arjessa.
Hattula
 • Loppuraskaudessa tapaat terveydenhoitajaa noin 2 viikon välein tai yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.
 • Tapaat myös neuvolalääkärin kertaalleen noin raskausviikoilla 34-36. Neuvolalääkäri tarkastaa mm. Lääkityksesi, vauvan asennon ja tarvittaessa tekee sisätutkimuksen.
 • Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiasi seurataan jo tutuiksi tulleilla mittauksilla (verenpaine, paino, virtsanäyte ja tarvittaessa hemoglobiini) sekä keskustelulla.
 • Vauvasi hyvinvointia seurataan sinun mittaustulostesi ohella kuuntelemalla hänen sykettä, mittaamalla kohdunpohjan mittaa, arvioimalla vauvan asentoa, seuraamalla vauvan liikkeitä ja poissulkemalla raskauden suhteen huolestuttavia oireita. On tärkeää tuntea vauvan liikkeitä päivittäin.
 • Neuvolakäynneillä keskustelemme mm. vauvan hoidosta, tarvikkeiden hankkimisesta, tulevasta vanhemmuudesta, varhaisesta vuorovaikutuksesta, imetyksestä ja synnytyksestä, sekä niihin valmistautumisesta
 • Tarpeen mukaan sinut ohjataan loppuraskaudessa verikokeeseen tai neuvolalääkärin tarkastuksen sijaan erikoislääkärin tarkastukseen Äitiyspoliklinikalle.
 • Loppuraskaudessa sinulle annetaan tietoa synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnasta vastasyntyneillä.
 • Viimeinen äitiysneuvolakäynti pyritään järjestämään lasketulle päivälle 40+0 tai mahdollisimman lähelle sitä. Tällä käynnillä tehdään rutiinitarkastus ja terveydenhoitaja soittaa K-HKS:n äitiyspoliklinikalle varatakseen ajan yliaikaiskontrolliin raskausviikolle 41+0 tai mahdollisimman lähelle sitä. Lue lisää lasketun ajan ylityksestä Äitiyspoliklinikka (khshp.fi). Käynnillä saat myös tietoa kuinka toimia vauvan ensimmäisen neuvola-ajan varaamisen kanssa synnytyssairaalasta kotiutuessanne.
 • Olethan herkästi yhteydessä neuvolaan mikäli jokin asia askarruttaa mieltäsi.
Hämeenlinna
 • Loppuraskauden neuvolakäynnillä terveydenhoitaja varmistuu sinun ja vauvasi hyvinvoinnista mittaamalla verenpaineesi, painosi, hemoglobiinisi sekä tutkimalla virtsanäytteesi. Myös vauvasi sydänäänet kuunnellaan, tarkastellaan ulkotutkimuksella vauvan asentoa ja mitataan kohdunpohjan korkeus mittanauhalla
 • Keskustelet yhdessä terveydenhoitajasi kanssa mm. fyysisestä voinnistasi, mielialastasi sekä työssä jaksamisesta ja levon merkityksestä. Tuleva vanhemmuus, vauvanhoito sekä varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa ovat myös neuvolakäynnin keskustelun aiheina.
 • Lähestyvä synnytys alkaa olla mielessäsi enemmän, ja nyt on hyvä aika pohtia omia ajatuksiasi ja toiveitasi siihen liittyen yhdessä terveydenhoitajasi kanssa.
 • Voitte puolisosi kanssa antaa raskausviikkojen 30 - 32 neuvolakäynnillä isyyden tai äitiyden tunnustuksen.
 • Tarvittaessa terveydenhoitajasi ohjaa sinut laboratorioon loppuraskauden veriryhmämääritystä varten.
 • Loppuraskauden lääkärintarkastuksessa keskustellaan voinnistasi ja ajatuksistasi liittyen lähestyvään synnytykseen. Kumppanisi on tervetullut mukaan, kuten aina. Saat kuulla lisää sinulta synnytyksen yhteydessä otettavasta GBS - seulasta ja vauvalta otettavasta aineenvaihduntasairauksien seulasta. Vauvan asento kohdussa varmistetaan ja kohdunsuun tilanne tutkitaan sisätutkimuksella. Lääkäri arvioi vaikuttaako alatiesynnytys mahdolliselta.
 • Jos vauva viihtyy kohdussa yli lasketun ajan, varaamme sinulle ajan äitiyspoliklinikalta tilanteen arviota varten.
Janakkala

Neuvolakäynti raskausviikoilla 30 - 32

 • Käynnillä seurataan odottajan ja perheen fyysistä vointia, mielialaa ja terveystottumuksia.
 • Käynnillä keskustelun teemoina ovat synnytys, vanhemmuus, varhainen vuorovaikutus ja imetys sekä muita vauva-arkeen liittyviä ja perheelle tärkeitä asioita.
 • Näyte-wc:ssä odottava äiti tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä tehdään perusmittaukset, varmistetaan sikiön asento sekä kuunnellaan sikiön sydänäänet

Neuvolakäynti raskausviikolla 34 - 35

 • Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytykseen ja imetykseen valmistautumisesta, sairaalaan lähdöstä ja perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.
 • Näyte-wc:ssä odottava äiti tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa.
 • Käynnillä tehdään perusmittaukset, kuunnellaan sikiön sydänäänet ja mitataan S-F-mitta sekä varmistetaan sikiön asento.

Lääkärineuvola raskausviikoilla 35 - 37

 • Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytyksen lähestymisen merkeistä, perheen tunteista ja ajatuksista synnytykseen liittyen sekä perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.
 • Keskustelun teemoina ovat myös loppuraskauden ja synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus sekä perhesuunnittelu synnytyksen jälkeen.

Neuvolakäynti raskausviikoilla 37 - 40

 • Käynneillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytykseen ja imetykseen valmistautumisesta, sairaalaan lähdöstä ja perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.
 • Näyte-wc:ssä odottava äiti tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet ja mitataan S-F-mitta sekä varmistetaan sikiön asento.
 • Odottavaa äitiä muistutetaan oman voinnin seurannasta ja hälyttävien oireiden tarkkailuista sekä sikiön liikkeiden tuntemisesta.
 • Raskausviikolla 40 terveydenhoitaja soittaa neuvolasta ajan yliaikaiskontrolliin Kanta- Hämeen keskussairaalaan äitiyspoliklinikalle raskausviikolle 41.
Riihimäen seutu
 • Neuvolakäyntejä on 1-2 viikon välein tai tarpeen mukaan. Terveydenhoitajan käynnin kesto noin ½ - 1h. Voit edelleen tulla yksin tai kumppanisi kanssa.
 • Käynneillä käydään lävitse loppuraskauteen liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia ja/tai oireita, jotta sinä ja sinun vauvasi vointi säilyisi hyvänä.
 • Sinulle annetaan tietoa hälyttävistä oireista, joista sinun pitää olla yhteydessä neuvolaan tai äitiyspoliklinikalle.
 • Käynneillä keskustellaan myös tulevasta synnytyksestä, milloin on aika lähteä sairaalaan ja mitä olisi hyvä olla silloin mukana.
 • Neuvolassa käydään lävitse vauvan hoitoon liittyviä asioita, esimerkiksi niistä tarvikkeista joita olisi hyvä olla kotona valmiina vauvaa varten.
 • Imetysohjaus jatkuu sinun toiveidesi mukaan.
 • Jos olet Rh-negatiivinen, saat lähetteen kolmanteen Rh-kontrolliin noin raskausviikolla 35 - 36.
 • Neuvolan lääkärille saat ajan raskausviikoilla 35 – 36, jolloin tarkistetaan sikiön asento ja varmistetaan, että kaikki on hyvin synnytystä ajatellen. Kuntayhtymän neuvoloissa on käytössä ultraäänilaite. Tarvittaessa sinut ohjataan jatkoarvioon äitiyspoliklinikalle. Lääkärin kanssa voit jutella loppuraskauteen sekä synnytykseen liittyvistä asioista tai huolista. Lääkärin kanssa voit jo alustavasti jutella synnytyksen jälkeisestä ehkäisystä.
 • Tarvittaessa saat neuvolassa ohjeet sikiön liikelaskennasta. Tärkeää on, että joka päivä tunnet sikiön liikkeitä.
 • Kun raskausviikot ovat täynnä eli 40, niin sinulle varataan ylimenoaika KHKS:sta raskausviikolle 41.
 • Saat myös ohjeet, miten tulee toimia/varata aika, kun pääsette vauvan kanssa kotiin.
 • Loppuraskaudessa on tärkeää, että herkästi soitat neuvolaan, jos sinulla on pienikin huoli. Kysy rohkeasti mistä tahansa mieltä painavista asioista. Niin kutsuttuja tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti