Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Voit pitää huolta mielenterveydestäsi monenlaisin keinoin arjessasi. Voit myös harjoittaa ja vahvistaa itseäsi ja taitoja, joita hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen tarvitaan. Hyvää mielenterveyttä voit tukea esimerkiksi tunne- ja tietoisuustaitojasi harjoittamalla ja kehittämällä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojasi. Alla on lueteltuna hyvän mielenterveyden tukemiseen liittyviä osatekijöitä ja vinkkejä näiden taitojen tukemiseksi.

Mieli ry - vahvista mielenterveyttäsi

Hyvää mielenterveyttä voit edistää itse. Hyvää mielenterveyttä ylläpitävät mm:

  • Sosiaaliset suhteet ja tunne osallisuudesta. Yksinäisyys voi lisätä masentuneisuuden tunnetta, joten voit tukea mielenterveyttäsi esim. erilaisen harrastustoiminnan tai vapaaehtoistoiminnan kautta.

Voit tutustua vapaahehtoisuuteen perustuvaan yhteisölliseen toimintaan esim. Mieli Hämeenlinna ry sivuilta.

Tutustua alueellasi toimiviin yhteisöihin https://www.lahella.fi/.

Voit kysyä apua mielenterveytesi ylläpitämiseen myös ammattilaiselta. Sinua tukevat ammattilaiset neuvoloissa, työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa sekä järjestöissä.

Vinkkejä hyvä mielenterveyden tukemiseksi:

Voit tukea mielenterveyttäsi myös verkossa tarjolla olevien itsenäisesti tehtävien harjoitusten avulla tai käyttää erilaisia palveluita, joiden kautta pääset esimerkiksi keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Alla on lueteltuina muutamia vinkkejä tueksesi:

Oman mielenterveyden vahvistamiseen liittyviä harjoituksia löydät myös

Lisätietoa:

https://www.mielenterveystalo.fi/

Mieli.fi

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti