Muun ammattilaisen tuki

Hoitosi ja toipumisesi tukena on myös monia muita ammattilaisia, joiden palveluista saat lisätietoa välilehdiltä. Tukea tilanteeseesi arviointiin ja sopivien palvelumuotojen löytämiseen saat esimerkiksi palveluohjauksesta.

Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjaus tukee palvelujen vaikuttavuutta ja edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Palveluohjaus on yksilötyötä, jossa palveluohjaaja:

 • kartoittaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti
 • ottaa vastuun asiakkaan palvelukokonaisuudesta
 • huolehtii asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa palvelujen suunnittelusta, hankkimisesta ja yhteensovittamisesta
 • valvoo, että asiakkaan asiat etenevät suunnitelman mukaisesti. (Lähde: THL: Palveluohjaus)

Lisätietoja ja yhteystiedot palveluohjaukseen löydät:

Sosiaalipalveluiden neuvonta

Terveydenhuollon sosiaalityöhön olet ensisijaisesti oikeutettu, jos sinulla on hoitokontakti tai -jakso terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon sosiaalityö on apunasi ja antaa mielellään ohjausta ja neuvoa elämänhallintaan liittyviin haasteisiisi. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat sinulle maksuttomia. Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään itse tai omaisesi voi ottaa yhteyttä puolestasi.

Oma Hämeen verkkosivuilta löydät Terveyssosiaalityöntekijän yhteystiedot

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät auttavat silloin, kun tarvitset tukea, apua ja neuvontaa elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Sosiaalityön tavoitteena on ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijöiden palveluista lisä- ja yhteystiedot löydät alta.

Kotihoito
 • Kotihoidon tarpeen arvioi asuinalueen mukainen palveluohjaaja tarvittaessa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
 • Palveluohjaaja laatii asiakkaalle palvelusuunnitelman.
 • Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoitosuunnitelma.
 • Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisenä (maks. 3 kk) tai palveluarvion mukaisesti säännöllisenä palveluna.
Lapsiperheiden perhepalvelut

Lapsiperheiden tukemiseksi on tarjolla erilaisia palveluja myös mielenterveyden haasteissa.

 • Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa erilaisia perhetyömuotoja koko Kanta-Hämeen alueella. Lisätietoja: Kanta-Hämeen perhetyö/Ensi-ja turvakotien liitto
 • Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen myönteistä kehitystä ja tukea vanhemmuutta.  Toiminta perustuu perheen kanssa yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluista saat lisätietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

Liikuntapalvelut

Liikunnalla on suuri merkitys mielenterveyteen. Tärkeintä on löytää itselleen sopiva liikuntamuoto ja harrastaa juuri siinä määrin kuin tuntuu senhetkiseen vointiin sopivan. Kunnissa on tarjolla erilaisia palveluita ja liikuntaryhmiä. Näistä löydät lisätietoa linkkien kautta.

Ohjaamo

Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen palveluja ja ryhmätoimintaa alle 30-vuotiaille. Ohjaamosta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työllisyyteen, itsenäistymiseen, terveyteen, asumiseen ja moniin muihin arjen asioihin liittyen.

Päihdepalvelut

Päihdepalveluja tarjotaan Kanta-Hämeessä ennaltaehkäisevästi, korjaavasti sekä haittoja vähentävästi. Pääpaino päihdepalveluiden tuottamisessa on avomuotoista. A-klinikka Oy tuottaa suuren osan Kanta-Hämeen päihdepalveluista. Lisäksi palveluita on Riihimäen terveyskeskuksen hyvinvointikuntayhtymässä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä.

Apunasi voi olla myös OmaOlosta löytyvät alkoholin käytön vähentämisen valmennusohjelma.

Lisätietoja mielenterveys- ja päihdepalveluistamme löydät Oma Hämeen verkkosivuiltamme.

Toimeentulo

Toimeentulo

Useimpiin etuuksiin tarvitaan lääkärin lausunto ja hakemus. Hakemukseen saa aina kirjallisen päätöksen, jossa on kerrottu muutoksenhakuohjeet. Yleisempiä korvauksia ja tukia mihin masennustilassa saatat olla oikeutettu ovat:

Työkyvyttömyyden jatkuessa tulee Kelaan lähettää uusia selvityksiä työkyvyttömyydestä, jotta etuutta voidaan jatkaa. Jos työkyvyttömyys jatkuu tulisi työkykyä viimeistään tässä kohtaa arvioida erityisemmin ja toimittaa kuntoutussuunnitelma kelaan mahdollisia kuntoutuksia töihin paluun mahdollistajaksi. Jos kuntoutus ei ole mahdollista voit hakea työttömyyseläkettä.

Jos toimintakykysi päivittäistoiminnoissa jää hoidosta huolimatta heikentyneeksi vuoden ajaksi, kannattaa selvittää mahdollisuus vammaistukeen.

Kelasta on mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta toimeentuloon. Voit olla myös yhteydessä sosiaalityöntekijään, katso sosiaalipalveluiden neuvonta lehdykkä.

Lue lisää:

Työterveyshuolto

Voit olla omaan työterveyshuoltoosi yhteydessä:

 • heti huolen herättyä masennusoireista
 • toipumisvaiheessa kun sinun on tarkoitus palata työpaikallesi
 • jos tarvitset tukitoimia työhön paluuseen

Alueella toimivat työterveyshuollon yhteystiedot löydät alla olevien linkkien kautta.

Walonkulman klubitalo

Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälisen klubitalomallin mukaista toimintaa Hämeenlinnassa täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen mielekästä tekemistä arkeen, sosiaalisia suhteita ja vertaistukea sekä neuvontaa ja ohjausta yksilöllisen tarpeen mukaan.

Klubitalon jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, ja toimintaan osallistuminen on maksutonta sekä lähetteetöntä. Jäsenet käyvät talolla omien tavoitteidensa ja voimavarojensa mukaan.

Lisätietoja sekä tarkemmin toimintaan voit tutustua kotisivujen sekä sosiaalisen median kautta:

https://www.facebook.com/walonkulman

https://www.instagram.com/walonkulmanklubitalo/

Muut toimijat
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti