Alkuraskauden äitiysneuvolakäynnit (raskausviikot 7 – 12)

Muutokset kehossa

Kehossasi ei vielä näy ulospäin suuria muutoksia, mutta raskaus vaikuttaa kehoosi monin tavoin. Tunnemysrkyt, pahoinvointi, väsymys, lievä alavatsakipu sekä rintojen arkuus ja kasvu ovat normaaleja alkuraskauden oireita. Lisäksi alkuraskaudessa voi olla niukkaa kuukautisvuotoa vähäisempää vuotoa, josta ei tarvitse olla huolissaan. Jos sinulla on veristä vuotoa raskausviikon 8 jälkeen, ole yhteydessä neuvolaan.

Vauvan liikkeitä voit alkaa tuntea keskimäärin 18 - 20 raskausviikkojen aikana. Selkeimmin ne kuitenkin tuntuvat vasta raskausviikon 32 jälkeen.

Lue lisää:

Lääkäri ja toinen ammattilainen

Neuvolakäynnit terveydenhoitajalla ja lääkärillä

 • Käyt neuvolassa terveydenhoitajalla noin 4 – 6 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin odotusajan terveyden seuraamiseksi. Kaikille neuvolakäynneille kumppanisi on edelleen tervetullut mukaan.
 • Raskausviikon 8–18 aikana on myös neuvolalääkärillä käynti, jolloin voit jutella lääkärin kanssa sinua ja sikiötäsi koskevista asioista. Käynnin kesto on ½ tuntia. Lääkäri kartoittaa tilanteesi raskauden suhteen kokonaisvaltaisesti huomioiden mahdolliset raskaudenaikaiset riskitekijät, jotka voivat liittyä esimerkiksi työhösi.
 • Neuvolakäynneillä tuetaan syntyvän lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä mietitään, tarvitseeko perheenne tukitoimia.
 • Tulevan vauvan imettämisestä keskustellaan jo varhaisessa vaiheessa. Sinua kuunnellaan ja tuetaan myös tässä asiassa.
 • Neuvolakäynneillä on myös mahdollisuus saada tarkempia yksilöllisiä neuvoja ja ohjeita tupakasta vierottamiseen.
 • Jos sinulla on todettu sokerirasitustestissä raskausajan diabetes, sinulle varataan ylimääräinen neuvolakäynti. Siellä saat tarkemmat ohjeet, mitä sinun on otettava huomioon ja millaista hoitoa siihen voit saada.

Lue lisää:

Näyteputkia

Neuvolakäynnin aikaiset tai erilliset tutkimukset

 • Terveydenhoitaja mittaa neuvolakäynneillä verenpaineesi, painosi sekä virtsan sokeri- ja proteiinipitoisuudet. Käynneillä kuunnellaan myös sikiön sydänääniä.
 • Lääkärikäynnillä mitataan verenpaine ja paino, tutkitaan virtsa, kuunnellaan sikiön sydänäänet, tehdään kohdun ulkotutkimus ja gynekologinen sisätutkimus. Lääkäri tarkistaa sikiön sykkeen kohdusta ja arvioi, että raskausviikot ovat suunnilleen oikein. Mahdollisuuksien mukaan tutkimus tehdään ultraäänilaitteella.
 • Voit käydä itse katsomassa Kanta.fi - sivustolla laboratoriovastauksiasi ja tarvittaessa soittaa neuvolaan ennen sovittua seuraavaa aikaa.
Forssan seutu
 • Forssan alueen neuvoloissa raskauden aikana tehdään laaja terveystarkastus raskausviikolla 13–18. Laajan terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta. Molempien vanhempien toivotaan tulevan neuvolakäynnille.
 • Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, tiedustellaan perheen halukkuutta tunnustaa isyys /äitiys neuvolassa jo ennen lapsen syntymää.
 • Forssan alueen neuvoloissa on myös tarjolla perhetukiterveydenhoitajan kotikäyntejä hyvin matalalla kynnyksellä, jos perheen muilla lapsilla on ruokailuun tai nukkumiseen yms. liittyviä pulmia.
 • Raskauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä neuvolaan myös chatin kautta. Chat avautuu Oma Hämeen internet-sivuston oikeasta alalaidasta. Lisätietoja neuvola-chatista
Hämeenlinna
 • Ensikäynnin jälkeen alkuraskauden neuvolakäynnit alkavat terveydenhoitajan luona raskausviikoilla 13-15. Käynneillä keskustellaan sinun ja kumppanisi hyvinvoinnista, kuten terveystottumuksista, mieliala-asioista, parisuhteesta ja seksuaaliterveydestä. Tapaamisessa voidaan keskustella myös perheen taloudellisesta tilanteesta ja elämänturvasta.
 • Voit puhua myös luottamuksellisesti perheen vuorovaikutusasioista sekä mahdollisesta lähisuhdeväkivallasta.
 • Yhdessä terveydenhoitajan kanssa hahmotellaan vanhempien lapsuuden taustoja sukupuun avulla. Tapaamisessa kartoitetaan perheenne läheisiä henkilöitä ja tukiverkostoja sekä arvioidaan yhdessä tukipalveluiden tarpeellisuutta raskauden aikana ja vauvan syntymän jälkeen.
 • Käynnillä keskustellaan raskauden herättämistä tunteista ja mielikuvista perheenä. Yhdessä terveydenhoitajan kanssa voi pohdiskella raskauden ja lapsen saamisen vaikutuksista parisuhteeseen, työhön tai harrastuksiin yms. Raskauden sisäistäminen ja raskauteen, vauvaan ja perheeseen sitoutuminen voivat olla myös käynnillä puheenaiheina.
 • Raskauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä neuvolaan myös chatin kautta. Chat avautuu Oma Hämeen internet-sivuston oikeasta alalaidasta. Lisätietoja neuvola-chatista
Janakkala
 • Neuvolakäynnillä tehdään perusmittaukset sekä kuunnellaan sikiön sydänäänet ensimmäisen kerran neuvolassa. Näyte-wc:ssä odottava äiti tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Saat tähän ohjeistuksen terveydenhoitajalta.
 • Raskauden aikana tehdään laaja terveystarkastus raskausviikolla 13–18. Käyntiä ennen toivomme vanhempien täyttävän ja tulostavan mukaan Lomake lasta odottavalle pariskunnalle.
 • Laajan terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta. Molemmat vanhemmat ovat toivottuja tulemaan neuvolakäynnille.
 • Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, tiedustellaan halukkuutta tunnustaa isyys /äitiys neuvolassa jo ennen lapsen syntymää.
 • Raskauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä neuvolaan myös chatin kautta. Chat avautuu Oma Hämeen internet-sivuston oikeasta alalaidasta. Lisätietoja neuvola-chatista
Riihimäen seutu
 • Käynneillä tuetaan syntyvän lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä mietitään, tarvitseeko perheenne tukitoimia.
 • Riihimäen neuvolassa on myös tarjolla perhetukiterveydenhoitajan kotikäyntejä hyvin matalalla kynnyksellä.
 • Tulevan vauvan imetyksestä keskustellaan jo varhaisessa vaiheessa. Imetysohjaus tapahtuu sinua kuunnellen ja tukien.
 • Saat myös neuvolan perhevalmennusinfon tässä vaiheessa. Löydät tästä enemmän tietoa tämän polun Perhevalmennus-kohdasta.
 • Raskauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä neuvolaan myös chatin kautta. Chat avautuu Oma Hämeen internet-sivuston oikeasta alalaidasta. Lisätietoja neuvola-chatista

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti