Puolesta asiointi

Puolesta asiointi

Jos asioit jonkun muun puolesta, tarvitaan siihen hänen suostumuksensa.

Yksityishenkilö voi antaa toiselle ihmiselle valtuutuksen asioiden hoitamiseen Suomi.fi-palvelussa. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeutesi tarkistetaan valtuusrekisteristä.

Mihin palveluihin valtuutuksen antaminen onnistuu Suomi.fi:n kautta?

Tästä voit lukea Kela-asioinnista valtakirjalla

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti