Vertaistuki

Vertaistuki on tärkeä tuen muoto läheisen sairastuessa mielenterveyssairauteen

  • Sen kautta läheinen voi saada uusia näkökulmia, oivalluksia, selviytymiskeinoja, toivoa, tietoa ja jaksamista. Vertaistuki lisää ymmärrystä sairastunutta ja itseä kohtaan, auttaa löytämään omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita.
  • Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tai olleet tukevat toinen toistaan. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota läheisen sairastumiseen voi liittyä.
  • Sairastuneen läheisen arki voi tuntua myös yksinäiseltä. Usein arki on keskittynyttä sairastuneen tukemiseen. Vertaistuen ryhmissä läheisellä on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tutustua samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin. Vertaistuella tai keskusteluryhmiin osallistumalla on myös mahdollisuus lievittää tunnetta yksinäisyydestä.
  • Ryhmissä saa tukea mm.  arkisiin pulmiin, joita läheisen sairastuessa on sekä omaan jaksamiseen. Vertaistukiryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla, heti ei tarvitse puhua itse.
  • Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä. ​

Kokemus siitä, ettei ole ainoa psyykkisesti sairastuneen läheinen on tärkeä häpeän ja yksinäisyyden poistaja. Helpotus on suuri, kun saa kohdata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Vertaistuki ei korvaa ammatillista tukea, mutta vertaistuki voi olla osana palveluiden kokonaisuutta. Ammatillinen tuki ja vertaistuki voivat täydentää toisiaan.  Vertaistuki auttaa jaksamaan.

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tai olleet tukevat toinen toistaan. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota läheisen sairastumiseen voi liittyä.

Ryhmissä saa tukea mm.  arkisiin pulmiin, joita läheisen sairastuessa on sekä omaan jaksamiseen. Vertaistukiryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla, heti ei tarvitse puhua itse. Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä. ​

Kanta-Hämeen FinFamin vertaistukitoimintaan

FinFamin vertaistuellinen toiminta tarjoaa sinulle tukea omaan jaksamiseen, kun läheiselläsi on mielenterveyden haasteita ja psyykkisiä oireita. Vertaistuellinen toiminta on tarkoitettu kaikille, joilla on huoli läheisensä mielenterveydestä tai omasta jaksamisestaan läheisen oireillessa. Oireileva voi olla kuka vain läheisesi eikä hänellä tarvitse olla diagnoosia. Vertaistuellinen toiminta voi olla esimerkiksi: avoimia ryhmiä, tietyn teeman ympärille rakennettuja kursseja. Vertaistuellista toimintaa ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat ja/tai omaistyöntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista, eikä se edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Vertaistuellista toimintaa järjestetään sekä kasvokkain että verkossa.

Tutustu lisää:

Finfamin läheisille suunnattuihin kursseihin ja koulutuksiin

Finfamin paikkakunnasta riippumattomat verkko- ja etäryhmät

TUKEA-verkkokurssi

Toivo -sovellus tukenasi

Toivo - vertaistukisovellus on palvelu, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammautuneille ja heidän läheisilleen.

Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää myös anonyymisti. Sovelluksen vertaistuki ei liity yksittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi hakea erilaisilla taustoilla.

 Sovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovelluskaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella..

Toivo-sovelluksen vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen.

Toivo-sovelluksesta löydät myös FinFamin vertaistukijoita.

Itsemurhan tehneiden läheisille

Tuki itsemurhan tehneiden läheisille:

Surunauha ry:llä on erilaisia kanavia, joista itsemurhan tehneiden läheinen voi saada apua

Sinunauha ry.n keskustelualue itsemurhan tehneiden läheisille.

Surunauhan ryhmächattejä itsemurhan tehneiden läheisille järjestetään joka tiistai klo 18-20 Tukinetissä.

Lue lisää itsemurhan tehneiden läheisten ryhmächatistä

Voit keskustella nimimerkillä muiden läheisensä itsemurhalle menettäneiden kanssa, liittyä Surunauhan jäseneksi, kuunnella Surunauhan podcasteja, lukea Surunauhan jäsenlehtiä digiversioina, lukea Surunauhan opasta läheisille, ottaa helposti yhteyttä Surunauhan työntekijöihin tai MIELI ry:n kriisipuhelimeen.

Lohtu-mobiilisovellus on asennettavissa osoitteessa https://lohtu.glideapp.io ..

Päihteitä käyttävän läheisille

Vertaistuki päihteitä käyttävän läheisille

Joskus mielen sairaudet ilmenevät runsaana päihteiden käyttönä ja tämä lisää läheisten huolta ja kuormittuneisuutta. Avoimuus ja yhteisen kokemuksen jakaminen ovat läheiselle tärkeitä keinoja saada jaksamista kuormittavaan arkeen.

Jos kaipaat lisää tietoa päihteistä tai muista riippuvuuksista niin tutustu päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolkuun.

Lisätietoa myös:

Tukea Läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä palasista.fi.

Alkoholiongelmista kärsivän läheiselle tietoa löytyy Al-anonin verkkosviuilta.

Päihteitä käyttävän ja riippuvuuksista kärsivän läheiselle tietoa Ehkäisevä päihdetyön Ehyt ry.n sivuilta.

Rahapeliriippuvuus

Ongelmallisesti rahapeliriippuvaisen läheiselle:

Peliriippuvuus voi kuormittaa koko lähipiiriä. Apua ja tukea on saatavilla myös läheisille.

Tietoa ja tukea löydät esimerkiksi pelirajaton.fi

Peluuri tarjoaa myös tukea peliriippuvaisten läheisille.

Ammattilaiselle:

Vertaistuki on tärkeä tuen muoto läheisen tilanteessa. Sen kautta sairastuneen läheinen voi saada uusia näkökulmia, oivalluksia, selviytymiskeinoja, toivoa, tietoa ja jaksamista. Vertaistuki lisää ymmärrystä sairastunutta ja itseä kohtaan, auttaa löytämään omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita. Kokemus siitä, ettei ole ainoa psyykkisesti sairastuneen läheinen on tärkeä häpeän ja yksinäisyyden poistaja. Helpotus on suuri, kun saa kohdata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Vertaistuki ei korvaa ammatillista tukea, mutta vertaistuki voi olla osana palveluiden kokonaisuutta. Ammatillinen tuki ja vertaistuki voivat täydentää toisiaan.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti