Vastaanottokäynti

Vastaanottokäynti

Ensimmäinen käyntisi voi tapahtua terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattilaisen vastaanotolla. Palvelusi voi siis alkaa oman terveyskeskuksesi vastaanottokäynnillä, työterveyspalvelujen vastaanottokäynnillä tai sosiaalihuollon palvelukäynnillä.

Alla välilehdillä on kuvattuna psykiatrisen sairaanhoitajan, lääkärin sekä sosiaalihuollon palvelujen vastaanottokäyntien sisältöjä. Jos olet työterveyspalvelujen asiakas, on tärkeää, että olet oireesi havaittuasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä myös työterveyteesi.

Jos vastaanottokäyntejä sovitaan ammattilaiselle useita, huomioithan, että vastaanotto voi tapahtua tarvittaessa myös videovastaanottona.

Ennen vastaanottokäyntiä voit käyttää oman terveydentilasi arvioinnin apuna esimerkiksi:

Ensikäynnillä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla:

 • Elämäntilannettasi kartoitetaan kanssasi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen: perhesuhdetilanteesi, toimeentulon kysymykset, terveydentilaasi liittyvät asiat sekä kartoitetaan myös arkeesi voimaa tuovat tekijät.
 • Kanssasi keskustellaan vointisi kokonaistilanteesta ja arvioidaan oireidesi voimakkuutta yhdessä kanssasi.
 • Muistathan kertoa vastaanotolla ammattilaiselle, jos sinulla on ollut tai on itsetuhoisia ajatuksia. Ammattilainen on vaitiolovelvollinen kaikkiin kanssasi keskusteltuihin asioihin tai hoitoosi liittyen.
 • Oireidesi ja vointisi arviointiin voidaan hyödyntää myös erilaisia ns. oiremittareita tms.
 • Kanssasi tehdään hoitosuunnitelma ja saat ohjeet omahoitosi tueksi sekä tiedon seuraavan käyntisi ajankohdasta.
 • Voit saada hoitajalta mukaasi kotiin myös hoitoasi tukevia tehtäviä.
 • Sairaanhoitajan vastaanotolla seurantakäynneillä myös lääkityksesi tilannetta arvioidaan.
 • Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä on yleensä 1 - 10, yksilöllisen tarpeesi ja tilanteesi mukaisesti.
 • Hoitaja ohja sinut tarvittaessa lääkärin vastaanotolle, varaa sinulle ajan laboratoriokokeisiin sekä tarvittaessa saat ohjauksen myös sosiaalipalveluihin.
 • Jos olet myös työterveyshuollon asiakas, sinun tulisi olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös omaan työterveyteesi. Työterveyshuollon ammattilaisen kanssa voitte käydä yhdessä läpi työterveyshuollon kautta sinulle tarjolla olevia palveluja sekä saat tarvittavaa tukea työelämän yhteensovittamiselle tilanteeseesi sopivalla tavalla.
 • Masennustilan diagnosoi lääkäri, lääkärin vastaanottokäyntejä on usein useampi diagnoosisi varmistamiseksi.
 • Joskus diagnoosin varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa myös muita lisätutkimuksia, saat lääkäriltä tarvittaessa niihin ohjauksen ja lähetteen.
 • Kanssasi yhdessä kartoitetaan myös mahdollisesti samanaikaisesti esiintyvät tavallisimmat muut sairaudet, kuten esim. kilpirauhasen toiminnan häiriöt, ahdistuneisuushäiriö tai  päihderiippuvuus.
 • Vastaanotolla tehdään myös arviota masennuksen ja oireidesi vaikeusasteesta.
 • Lääkärin vastaanoton yhteydessä saat myös tarvittaessa sairauslomatodistuksen ja kanssasi keskustellaan hoitosuunnitelmasta, lääkityksestä sekä jatkohoidon tarpeesta.
 • Jos olet myös työterveyshuollon asiakas, sinun tulisi olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös omaan työterveyteesi. Työterveyshuollon ammattilaisen kanssa on mahdollisuus käydä yhdessä läpi juuri työterveyshuollon kautta sinulle tarjolla olevia palveluja sekä saat tarvittavaa tukea työelämän yhteensovittamiselle tilanteeseesi sopivalla tavalla.

Vastaanotolla arvioidaan kanssasi myös työ- ja toimintakykyäsi

Toimintakyvyn aleneminen on usein suhteessa masennustilan vakavuuden kanssa, joten on tärkeää arvioida työ- ja toimintakykyäsi heti sairastumisesi alusta toipumiseesi saakka. Työ- ja toimintakyvyn heikkenemiseen voivat liittyä mm:

 • Tarvetta sairauslomaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muunlaisiin työelämän ja terveydentilasi yhteensovittamisen keinoihin.
 • Tarvetta työkyvyn mukaisten tehtävien yksilölliseen räätälöintiin ns. täsmätyökyvyn mukaisesti.
 • Työttömyyttä.

Tilanteesi kartoittamiseksi kanssasi keskustellen arvioidaan:

 • Toimintakykysi ja sen riittävyys työtehtäviesi sisältöön nähden.
 • Työuraasi ja osaamiseesi liittyvät tekijät.
 • Toimintaympäristöön liittyvät vaatimukset suhteessa voimavaroihisi.
 • Muiden mahdollisten sairauksiesi vaikutukset tilanteeseesi.
 • Voimavarojasi, vahvuuksiasi sekä selviytymiskeinojasi.
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi perhetilanteesi.
 • Tehdään arviota kaikkien edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksista
 • Sinun olisi hyvä olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sairastumistasi oman terveysasemasi lisäksi myös työterveyteesi. Heidän olisi hyvä saada tieto sairastumisestasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta työhön paluutasi voidaan tukea ja suunnitella tiiviissä yhteistyössä kanssasi, kun se on tilanteessasi ajankohtaista.
 • Kun olet palaamassa sairauslomalta, paluu tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitotahosi ja mahdollisesti työterveyshuoltosi kanssa.
 • Tukitoimet työelämään palaamiseksi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä kanssasi, pysyviä tai tilapäisiä tukitoimia voivat olla mm.:
  • osaamisen tukeminen
  • koulutus
  • työjärjestelyt
  • työaikamuunnokset
  • uudenlaisiin työtehtäviin sijoittaminen sekä
  • työyhteisön valmennukset.

Vastaanottokäynti sosiaalipalveluissa

Olet saattanut olla masennusoireistasi yhteydessä sosiaalipalveluihin tai jollain läheiselläsi on herännyt huoli sosiaalihuollon tarpeestasi. Sosiaalihuollon  yhteydenotossa tai vastaanottokäynnillä kartoitetaan tilanteesi ja tehdään palvelutarpeen arviointi.

Sosiaalityön tarkoituksena on rakentaa yksilölle, perheelle tai yhteisölle tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palveluiden kokonaisuus.

Sosiaalityöllä tuetaan

 • muutoksia,
 • lievennetään elämäntilanteen vaikeuksia,
 • vahvistetaan yksilön ja perheen osallisuutta,
 • toimintaedellytyksiä sekä
 • sosiaalisia suhteita.

Sosiaalipalveluista sinulle järjestetään tarvittaessa myös terveydenhuollon käynti oireisiisi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti