Toimenpide tai hoito Sydänsairaalassa

 • Lääkäri arvioi kanssasi toimenpiteen tarpeen ja hyödyn eteisvärinän hoidossa.
 • Sydänsairaalassa toteutettavista toimenpiteistä yleisin on kardioversio eli sähköinen rytminsiirto.
 • Rytminsiirto voidaan tehdä myös lääkkeellisesti. Siitä lisätietoa polun kohdassa lääkehoito.
 • Sinulle suunniteltu sähköinen rytminsiirto tehdään Hämeenlinnan Sydänsairaalassa.

Sähköinen rytminsiirto eli kardioversio:

Ennen sähköistä rytminsiirtoa

 • Ohjeet toimenpiteeseen valmistautumiseksi saat Sydänsairaalasta.
 • Tietoa sähköiseen rytminsiirtoon valmistautumisesta ja ohjeet, miten toimia toimenpiteen jälkeen näet Sähköinen rytminsiirto, Sydänsairaalan potilasohje ja täältä(Terveysportti.fi)
 • Sydänsairaalan sairaanhoitaja soittaa sinulle ja haastattelee puhelimitse ennen toimenpidettä. Sairaanhoitaja kertoo sinulle, miten toimenpidepäivä Sydänsairaalassa etenee.
 • Puhelun aikana tarkistetaan myös lääkitykseesi ja muut hoitoosi liittyvät asiat sekä selvitetään sinulle sopiva ajankohta rytminsiirrolle. 
 • Saat kotiisi ajanvarauskirjeen mukana kirjalliset ohjeet.
 • Sähköinen rytminsiirto tehdään nukutuksessa, joten sinun tulee olla ravinnosta 4-6 tuntia ennen toimenpidettä.
 • Lisätutkimuksena voidaan tarvittaessa tehdä ruokatorven kautta tehtävä sydämen ultraäänitutkimus (TEE), jos verenohennushoitoa ei ole voitu aloittaa ennen sähköistä rytminsiirtoa. Tutkimuksen avulla varmistetaan, että sydämessä ei ole sisäistä hyytymää.

Toimenpiteen eteneminen

 • Sähköinen rytminsiirto tehdään Hämeenlinnan Sydänsairaalassa
 • Sinut vastaanottaa Sydänsairaalassa sairaanhoitaja. Hän toimii sairaalassaoloaikasi ajan sinun omahoitajanasi.
 • Omahoitajasi:
  • tarkistaa lääkityksesi
  • varmistaa ravinnotta olosi
  • tarvittaessa ottaa sydänfilmin
  • valmistelee sinut toimenpiteeseen:
  • vaatteiden vaihto potilasvaatteisiin
  • kanyylin asettaminen suoneen neste- ja lääkehoidon antamiseksi
  • rytmiseurantaa varten elektrodien kiinnittäminen iholle
  • Verenpainemansetin kiinnittäminen olkavarteen
 • Toimenpiteen tekee Sydänsairaalan lääkäri, mukana on myös nukutuslääkäri ja oma sairaanhoitajasi.
 • Toimenpiteen jälkeen sinua seurataan 2-4 tunnin ajan Sydänsairaalassa

Toimenpiteen jälkeen

 • Saat mukaasi tehdystä toimenpiteestä käyntitekstin. 
 • Sairaanhoitaja käy kanssasi läpi ohjeet jatkohoidon toteuttamiseksi.
 • Toimenpiteen jälkeen kotiudut samana päivänä.
 • Koska sähköinen rytminsiirto on tehty nukutuksessa, et voi itse ajaa autoa toimenpiteen jälkeen.
 • Toimenpiteen jälkeen olisi hyvä, jos kotona kanssasi olisi aikuinen henkilö seuraavan yön ajan.

Huomioitavaa

 • Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö ja isot kerta-annokset lisäävät rytmihäiriöriskiä.
 • Sähköinen rytminsiirto ei paranna eteisvärinätaipumusta, vaan rytmihäiriö saattaa uusiutua. Kohtausten ehkäisemiseksi käytetään rytmihäiriölääkkeitä ja joskus vaativampaa toimenpidehoitoa. Näitä on kuvattu alempana välilehdillä.

Muut toimenpiteet

Kardioversioon verrattuna muut toimenpiteet ovat huomattavasti harvinaisempia. Niitä harkittaessa kardiologi arvioi onnistumistodennäköisyyttä ja komplikaatioriskiä yksilöllisesti huomioiden potilaan iän, taustasairaudet, sydämen rakenteen ja eteisvärinän luonteen.

Katetriablaatio

Katetriablaatio on toimenpide, jossa pyritään vaikuttamaan eteisvärinän käynnistymismekanismiin. Siihen voidaan edetä, jos rytmihäiriön estolääkitys on todettu tehottomaksi tai sitä ei pysty käyttämään. Eteisvärinän katetriablaatio voidaan Sydänsairaalassa tehdä joko kudosta jäädyttämällä (CRYO-tekniikka) tai radiotaajuusenergialla lämmittämällä (RF-tekniikka). Toimenpidetekniikoiden välillä ei ole olennaista eroa hoidon onnistumistodennäköisyyden ja komplikaatioriskin suhteen.

Toimenpidettä edeltävästi aloitetaan verenohennuslääkitys viimeistään kolme viikkoa ennen. Lisäksi kaikille potilaille tehdään sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta tai sydämen tietokonekuvaus sydämen rakenteen selvittämiseksi ja verihyytymien poissulkemiseksi. Ablaatiotoimenpide tehdään paikallispuudutuksessa nivuslaskimon kautta ilman nukutusta. Se kestää noin 1-3 tuntia. Toimenpiteen jälkeen toipumista seurataan Sydänsairaalassa seuraavan vuorokauden ajan.

Katetriablaatio/Sydansairaala.fi

Eteiskorvakkeen sulku

Eteiskorvakkeen sulku

Eteiskorvake on sydämen vasemmassa eteisessä sijaitseva umpipussi, johon eteisvärinää sairastavilla voi ilman antikoagulaatiohoitoa muodostua verihyytymiä. Jos antikoagulaatiohoito on arvioitu vasta-aiheiseksi esimerkiksi kasvaneen vuotoriskin vuoksi, voidaan yhtenä hoitovaihtoehtona harkita eteiskorvakkeen sulkemista katetriavusteisesti tai avosydänleikkauksen yhteydessä. 

Eteisvärinän katetrihoito/Terveyskyla.fi

Tahdistin

Hankalissa eteisvärinä-tapauksissa, kun muut hoitokeinot on kokeiltu, voidaan päätyä asentamaan pysyvä sydämentahdistin ja sen jälkeen katetriablaatiolla katkaistaan sähköisen impulssin kulku eteisistä kammoihin. Tämän seurauksena epäsäännöllisen sykkeen aiheuttamat hankalat oireet häviävät ja syke muuttuu tahdistimen määrittelemäksi sykkeeksi.

(Terveyskyla.fi)

Eteisvärinän tahdistinhoito/Terveyskyla.fi

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti