Vertaistuki

Ryhmä, ikoni.

Vertaistuki on vaikuttava psykososiaalinen tuen muoto

Ammattilainen ei voi tarjota vertaistukea, vaan vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen henkilön kanssa.

Vertaistuki tarjoaa samaistumispintaa ja antaa lohtua. Vertaistukea on mahdollisuus jakaa myös muille, mikä on usein voimauttavaa. Vertaistuellinen ymmärrys voi auttaa jaksamaan haastavissa tilanteissa.

Vertaistuen avulla voit saada apua julkisia palveluja nopeammin. Tutkimusten mukaan vertaistuki on myös hyvin vaikuttavaa psykososiaalista tukea.

Osallistu rohkeasti vertaistoimintaan! Sitä järjestetään sekä lähitapaamisissa että etäyhteydellä. Voit löytää itsellesi sopivaa vertaistukea myös sosiaalisen median kautta.

Suomessa toimii laajasti nimettömiä ja anonyymejä vertaisryhmiä. Vertaisryhmät ovat maksuttomia, eikä niihin ole ennakkoilmoittautumista.

Nimettömät Narkomaanit auttaa huumeriippuvuudesta toipuvia.

AA auttaa alkoholiriippuvuudesta toipuvia.

Nimettömät pelurit auttaa peliriippuvuudesta toipuvia.

Pelirajaton tarjoaa vertaistukea ja tietoa rahapelaajille ja heidän läheisilleen.

Peluurin verkkosivujen OmaPeluurista löydät keskustelualueen ja verkkovertaisryhmiä rahapelaajille sekä heidän läheisilleen.

Al-Anon auttaa alkoholiongelmaisten läheisiä.

Edellä mainittujen ryhmien toiminta perustuu 12 askeleen ohjelmaan. Hoito- ja kuntoutusmenetelmistä voit lukea lisää palveluvalikoimaneuvoston suosituksesta.

A-killat toimivat laajasti koko Suomessa. Ne tarjoavat päihteetöntä toimintaa, johon osallistumalla saat samalla halutessasi vertaistukea. Tutustu A-kiltojen tarjontaan A-Kiltojen Liiton sivuilla.

Hämeenlinnassa toimiva Vikto tarjoaa kohtaamispaikkatoimintaa ja teemailtoja päihde- ja lainrikkojataustaisille henkilöille.

Lisäksi monet paikalliset järjestöt tarjoavat vertaistukea erilaisiin tilanteisiin. Lähellä-palvelun avulla löydät tietoa paikallisjärjestöjen toiminnasta.

Lue lisää läheisille tarjottavasta tuesta tämän polun kohdasta Tuki läheiselle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti