Ensikäynti neuvolassa

Ensimmäinen neuvolakäynti ajoittuu yleensä raskausviikoille 7-10. Ensimmäiselle käynnille pyritään useimmissa neuvoloissa varaamaan 1½ tuntia aikaa. Kumppanisi on myös tervetullut mukaan ensikäynnille.

Ennen ensikäyntiä

 • Mieti ennen neuvolakäyntiä, onko suvussasi jotain perussairauksia, kuten diabetestä. Mieti myös, mitä sairauksia olet sairastanut ja mitä rokotteita olet saanut. Nämä auttavat raskauteen liittyvien terveystietojen kartoittamisessa.
 • Joissain neuvoloissa toivotaan, että esitietolomake täytetään etukäteen ennen neuvolakäyntiä. Löydät ohjeistuksen tähän oman alueesi neuvolan kohdasta.
 • Voit olla yhteydessä neuvolaasi jo ennen ensikäyntiä, jos sinulla tulee kysyttävää tai jos jokin asia huolestuttaa.
Hoitajaa kuvaava ikoni

Terveydenhoitajalla käynti

 • Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot ja saat oman neuvolakortin. Osassa neuvoloista esitietolomakkeen voi täyttää etukäteen.
 • Saat tietoa raskaudesta ja siihen liittyvistä asioista, ja niitä kerrataan vielä raskauden edetessä. Voit tutustua ammattilaisten suosituksiin myös tämän polun osiosta Suosituksia raskausajan terveyteen ja hyvinvointiin.
 • Sinun ja perheesi terveydentilaa ja hyvinvointia kartoitetaan. Käynnillä jutellaan myös perheesi terveystottumuksista, kuten liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Nämä vaikuttavat raskauteen ja tulevan vauvan hyvinvointiin.
 • Sinulta kysytään myös, haluatko osallistua alkuraskauden yhdistelmäseulontatutkimukseen, jossa tutkitaan sikiön kromosomipoikkeavuuksia. Tutkimus sisältää verikokeen ja ultraäänitutkimuksen. Voit käydä tutustumassa asiaan tämän polun kohdassa Sikiöseulonnat.
 • Käynnillä sinua ohjataan jo miettimään, missä haluat synnyttää. Kanta-Hämeen keskussairaala sijaitsee Hämeenlinnassa. Voit tutustua sen laajoihin palveluihin: Synnytä Hämeenlinassa.

Tutkimukset

 • Sinulta mitataan käynnillä pituus, paino, verenpaine ja hemoglobiini.
 • Sinut ohjataan myös alkuraskauden veri- ja virtsakokeisiin. Katso tarkemmat ajanvaraustiedot oman asuinpaikkakuntasi ohjeista.
 • Tarvittaessa sinut ohjataan sokerirasitustestiin, joka tehdään 1–2 kertaa raskauden aikana. Raskausdiabeteksen diagnosointi ja hoito varhaisessa vaiheessa on tärkeää sekä raskaana olevan, että vauvan kannalta.
 • Jos tuloksissa on jotain poikkeavaa, terveydenhoitaja ohjaa sinut jatkotutkimuksiin ja/tai tapaat neuvolan lääkärin.
 • Sinut ohjataan hakeutumaan suun terveydenhuoltoon hampaiden tarkastukseen ennen vauvan syntymää.

Lue lisää:

Forssan seutu
 • Ensimmäiselle neuvolakäynnille on hyvä varata 1½ tuntia aikaa. Käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot täytetyn esitietolomakkeen pohjalta.
 • Käynnillä keskustellaan mm. raskaudesta, terveystottumuksista, liikunnasta, edellisistä raskauksista ja synnytyksistä sekä tulevista neuvolaseurannoista.
 • Sinut ohjataan varaamaan itse aika alkuraskauden verikokeisiin ja halutessasi ultraäänitutkimukseen.
Hattula
 • Ensimmäinen äitiysneuvolakäynti sijoittuu noin raskausviikoille 8-10, käynnillä tapaat terveydenhoitajan. Aikaa käynnille on hyvä varata 1,5-2 tuntia.
 • Käynnillä kartoitetaan sinun ja perheesi terveystottumukset esitietolomakkeita hyödyntäen. Keskustellaan mm. raskaudesta, mahdollisista edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, terveystottumuksista, sekä raskausajan suosituksista.
 • Tarvittaessa sinut ja puolisosi ohjataan hakeutumaan myös suun terveydenhuoltoon ennen vauvan syntymää.
 • Käynnillä sinulta mitataan verenpaine, paino ja hemoglobiini, sekä ohjataan virtsakokeen tekeminen neuvolalla ennen jokaista neuvolavastaanottoa.
 • Teiltä kysytään halukkuutta osallistua sikiöseulontaan tai pelkästään yleiseen ultraäänitutkimukseen. Terveydenhoitaja tekee tarvittavat lähetteet verikokeisiin.
 • Sinulta kartoitetaan myös tarvetta sokerirasitustestiin riskiarvion mukaan. Valtaosalle odottajista suositellaan sokerirasitusta 1-2 x odotusaikana.
 • Sinut ohjataan varaamaan itse aika alkuraskauden laboratoriotutkimuksiin https://fimlab.fi/aihe/ajanvaraus ja alkuraskauden ultraäänitutkimukseen, joka toteutetaan K-HKS:n Äitiyspoliklinikalla raskausviikoilla 10+0 – 13+6.
 • Käynnin päätteeksi sinulle varataan seuraava neuvolakäynti raskausviikoille 15-18. Käynnillä tapaat sekä terveydenhoitajan että neuvolalääkärin.

On tärkeää, että olet itse yhteydessä neuvolaan muutaman päivän kuluttua laboratorionäytteidenoton jälkeen, ellet ole toisin sopinut oman terveydenhoitajasi kanssa.

Hämeenlinna
 • Ensimmäinen neuvolakäynti ajoittuu yleensä raskausviikoille 7-10. Ensimmäiselle raskauden aikaiselle käynnille pyritään neuvoloissa varaamaan aikaa 1,5 -2 tuntia terveydenhoitajan tapaamiseen
 • Tapaamisessa käydään läpi raskauden aikaiset neuvolatapaamiset terveydenhoitajalla ja lääkärillä sekä kerrotaan neuvolan perhevalmennuksesta
 • Sinulta mitataan verenpaine, paino ja hemoglobiini sekä tehdään virtsakoe ja häkämittaus (halutessa molemmille vanhemmille).
 • Odottavaa perhettä ohjataan hakeutumaan myös suun terveydenhuoltoon ennen vauvan syntymää.
 • Seuraavaa neuvolakäyntiä varten terveydenhoitaja antaa sinulle lomakkeita täytettäväksi raskauden aikaista laajaa terveystarkastusta varten. Lomakkeen asioita käsitellään keskusteluissa terveydenhoitajan kanssa seuraavalla käynnillä raskausviikoilla 13-15.
 • Sinulle ja perheellesi annetaan tietoa muista käytettävissäsi olevista tukipalveluista.
Janakkala
 • Ensimmäiselle käynnille pyritään neuvolassa varaamaan 1,5 tuntia aikaa. Käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot esitietolomakkeen ja liikuntakyselyn pohjalta. Käynnillä keskustellaan mahdollisista aikaisemmista raskauksista ja synnytyksistä sekä huomioidaan ne tulevassa raskaudessa.
 • Kanssasi keskustellaan raskaudesta, terveystottumuksista ja liikunnasta sekä neuvolaseurannasta.
 • Sinulla on mahdollisuus osallistua sikiöseulontaan neuvolassa ja tarkempiin ultraäänitutkimuksiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa.
 • Terveydenhoitaja mittaa verenpaineesi, painosi ja hemoglobiinisi. Lisäksi hän tekee lähetteen alkuraskauden veri- ja virtsanäytteisiin sekä tarvittaessa alkuraskauden sokerirasituskokeeseen.
 • Sinulle varataan aika lääkärintarkastukseen raskausviikoille 8-10. Lääkärikäynnillä tehdään ultraäänitutkimus, jolla tarkastetaan sikiön syke ja raskauden kesto. Lisäksi lääkäri keskustelee kanssanne raskauteen liittyvistä asioista.
Riihimäen seutu
 • Sinulta otetaan käynnillä pituus, paino, verenpaine ja hemoglobiini sekä tehdään häkämittaus. Nämä näytteet voidaan ottaa myös kumppaniltasi.
 • Sinut ohjataan veri- ja virtsakokeisiin Riihimäen laboratorioon, osoitteeseen Kontiontie 77. Laboratorioon suositellaan varaamaan aika: https://fimlab.fi/aihe/ajanvaraus
 • Ensimmäistä lasta odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika suuhygienistin vastaanotolle maksuttomaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioon.
 • Jos olet ylipainoinen, sinulla on mahdollisuus käydä ylimääräisellä elämäntapakäynnillä. Käynnillä keskustellaan yksilöllisesti sinun tarpeidesi pohjalta muun muassa ruokailuun tai liikuntaan liittyvistä asioista.
 • Sinulle annetaan viimeistään tässä vaiheessa aika neuvolan lääkärille noin raskausviikoille 8-10. Neuvolalääkäri keskustelee kanssasi raskauden kulkuun ja sikiön hyvinvointiin vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä. Käynnillä tehdään myös varhaisraskauden ultraäänitutkimus.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti