Ensikäynti neuvolassa

Ensimmäinen neuvolakäynti ajoittuu yleensä raskausviikoille 7-10. Ensimmäiselle käynnille pyritään useimmissa neuvoloissa varaamaan 1½ tuntia aikaa. Kumppanisi on myös tervetullut mukaan ensikäynnille.

Ennen ensikäyntiä

 • Mieti ennen neuvolakäyntiä, onko suvussasi jotain perussairauksia, kuten diabetestä. Mieti myös, mitä sairauksia olet sairastanut ja mitä rokotteita olet saanut. Nämä auttavat raskauteen liittyvien terveystietojen kartoittamisessa.
 • Joissain neuvoloissa toivotaan, että esitietolomake täytetään etukäteen ennen neuvolakäyntiä. Löydät ohjeistuksen tähän oman alueesi neuvolan kohdasta.
 • Voit olla yhteydessä neuvolaasi jo ennen ensikäyntiä, jos sinulla tulee kysyttävää tai jos jokin asia huolestuttaa.
Hoitaja, ikoni.

Terveydenhoitajalla käynti

 • Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot ja saat oman neuvolakortin. Osassa neuvoloista esitietolomakkeen voi täyttää etukäteen.
 • Saat tietoa raskaudesta ja siihen liittyvistä asioista, ja niitä kerrataan vielä raskauden edetessä. Voit tutustua ammattilaisten suosituksiin myös tämän polun osiosta Suosituksia raskausajan terveyteen ja hyvinvointiin.
 • Sinun ja perheesi terveydentilaa ja hyvinvointia kartoitetaan. Käynnillä jutellaan myös perheesi terveystottumuksista, kuten liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Nämä vaikuttavat raskauteen ja tulevan vauvan hyvinvointiin.
 • Sinulta kysytään myös, haluatko osallistua alkuraskauden yhdistelmäseulontatutkimukseen, jossa tutkitaan sikiön kromosomipoikkeavuuksia. Tutkimus sisältää verikokeen ja ultraäänitutkimuksen. Voit käydä tutustumassa asiaan tämän polun kohdassa Sikiöseulonnat.
 • Käynnillä sinua ohjataan jo miettimään, missä haluat synnyttää. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin synnytyssairaala on Hämeenlinnassa sijaitseva Kanta-Hämeen keskussairaala. Voit tutustua sen laajoihin palveluihin: Synnytä Hämeenlinassa.

Tutkimukset

 • Sinulta mitataan käynnillä pituus, paino, verenpaine ja hemoglobiini.
 • Sinut ohjataan myös alkuraskauden veri- ja virtsakokeisiin. Katso tarkemmat ajanvaraustiedot oman asuinpaikkakuntasi ohjeista.
 • Tarvittaessa sinut ohjataan sokerirasitustestiin, joka tehdään 1–2 kertaa raskauden aikana. Raskausdiabeteksen diagnosointi ja hoito varhaisessa vaiheessa on tärkeää sekä raskaana olevan, että vauvan kannalta.
 • Jos tuloksissa on jotain poikkeavaa, terveydenhoitaja ohjaa sinut jatkotutkimuksiin ja/tai tapaat neuvolan lääkärin.
 • Sinut ohjataan hakeutumaan suun terveydenhuoltoon hampaiden tarkastukseen ennen vauvan syntymää.

Lue lisää:

Forssa
 • Ensimmäiselle neuvolakäynnille on hyvä varata 1½ tuntia aikaa. Käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot täytetyn esitietolomakkeen pohjalta.
 • Käynnillä keskustellaan mm. raskaudesta, terveystottumuksista, liikunnasta, edellisistä raskauksista ja synnytyksistä sekä tulevista neuvolaseurannoista.
 • Sinut ohjataan varaamaan itse aika alkuraskauden ultraäänitutkimukseen.
 • Terveydenhoitaja tekee ajanvarauksen alkuraskauden verikokeisiin.
Hattula
 • Ensimmäinen äitiysneuvolakäynti sijoittuu noin raskausviikoille 8-10, käynnillä tapaat terveydenhoitajan. Aikaa käynnille on hyvä varata 1,5-2 tuntia.
 • Käynnillä kartoitetaan sinun ja perheesi terveystottumukset esitietolomakkeita hyödyntäen. Keskustellaan mm. raskaudesta, mahdollisista edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, terveystottumuksista, sekä raskausajan suosituksista.
 • Tarvittaessa sinut ja puolisosi ohjataan hakeutumaan myös suun terveydenhuoltoon ennen vauvan syntymää.
 • Käynnillä sinulta mitataan verenpaine, paino ja hemoglobiini, sekä ohjataan virtsakokeen tekeminen neuvolalla ennen jokaista neuvolavastaanottoa.
 • Teiltä kysytään halukkuutta osallistua sikiöseulontaan tai pelkästään yleiseen ultraäänitutkimukseen. Terveydenhoitaja tekee tarvittavat lähetteet verikokeisiin.
 • Sinulta kartoitetaan myös tarvetta sokerirasitustestiin riskiarvion mukaan. Valtaosalle odottajista suositellaan sokerirasitusta 1-2 x odotusaikana.
 • Sinut ohjataan varaamaan itse aika alkuraskauden laboratoriotutkimuksiin https://fimlab.fi/aihe/ajanvaraus ja alkuraskauden ultraäänitutkimukseen, joka toteutetaan K-HKS:n Äitiyspoliklinikalla raskausviikoilla 10+0 – 13+6.
 • Käynnin päätteeksi sinulle varataan seuraava neuvolakäynti raskausviikoille 15-18. Käynnillä tapaat sekä terveydenhoitajan että neuvolalääkärin.

On tärkeää, että olet itse yhteydessä neuvolaan muutaman päivän kuluttua laboratorionäytteidenoton jälkeen, ellet ole toisin sopinut oman terveydenhoitajasi kanssa.

Hämeenlinna
 • Ensimmäinen neuvolakäynti ajoittuu yleensä raskausviikoille 7-10. Ensimmäiselle raskauden aikaiselle käynnille pyritään neuvoloissa varaamaan aikaa 1,5 -2 tuntia terveydenhoitajan tapaamiseen
 • Tapaamisessa käydään läpi raskauden aikaiset neuvolatapaamiset terveydenhoitajalla ja lääkärillä sekä kerrotaan neuvolan perhevalmennuksesta
 • Sinulta mitataan verenpaine, paino ja hemoglobiini sekä tehdään virtsakoe ja häkämittaus (halutessa molemmille vanhemmille).
 • Odottavaa perhettä ohjataan hakeutumaan myös suun terveydenhuoltoon ennen vauvan syntymää.
 • Seuraavaa neuvolakäyntiä varten terveydenhoitaja antaa sinulle lomakkeita täytettäväksi raskauden aikaista laajaa terveystarkastusta varten. Lomakkeen asioita käsitellään keskusteluissa terveydenhoitajan kanssa seuraavalla käynnillä raskausviikoilla 13-15.
 • Sinulle ja perheellesi annetaan tietoa muista käytettävissäsi olevista tukipalveluista.
 • Käytössämme on myös Neuvola-chat, jonka kautta voit kysyä esimerkiksi raskauteen liittyviä asioita.
Janakkala
 • Ensimmäiselle käynnille pyritään neuvolassa varaamaan 1,5 tuntia aikaa. Käynnillä kartoitetaan lasta odottavan perheen esitiedot esitietolomakkeen ja liikuntakyselyn pohjalta. Käynnillä keskustellaan mahdollisista aikaisemmista raskauksista ja synnytyksistä sekä huomioidaan ne tulevassa raskaudessa.
 • Kanssasi keskustellaan raskaudesta, terveystottumuksista ja liikunnasta sekä neuvolaseurannasta.
 • Sinulla on mahdollisuus osallistua sikiöseulontaan neuvolassa ja tarkempiin ultraäänitutkimuksiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa.
 • Terveydenhoitaja mittaa verenpaineesi, painosi ja hemoglobiinisi. Lisäksi hän tekee lähetteen alkuraskauden veri- ja virtsanäytteisiin sekä tarvittaessa alkuraskauden sokerirasituskokeeseen.
 • Sinut ohjataan varaamaan aika alkuraskauden verikokeisiin Janakkalan laboratoriosta p. 03 6801446 (klo 13:00-14:00) sekä suun terveydenhuoltoon p. 03 6801458 (ma-pe klo 8:00-15:00). Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.
 • Sinulle varataan aika lääkärintarkastukseen raskausviikoille 8-10. Lääkärikäynnillä tehdään ultraäänitutkimus, jolla tarkastetaan sikiön syke ja raskauden kesto. Lisäksi lääkäri keskustelee kanssanne raskauteen liittyvistä asioista.
 • Käytössämme on perhekeskuksen chat-palvelu, jonka kautta on helppo kysyä jo raskauden alkuun liittyviä asioita joko nimettömästi ja nimellä.
Riihimäki
 • Sinulta otetaan käynnillä pituus, paino, verenpaine ja hemoglobiini sekä tehdään häkämittaus. Nämä näytteet voidaan ottaa myös kumppaniltasi.
 • Sinut ohjataan veri- ja virtsakokeisiin Riihimäen laboratorioon, osoitteeseen Kontiontie 77. Laboratorioon suositellaan varaamaan aika: https://fimlab.fi/aihe/ajanvaraus
 • Ensimmäistä lasta odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika suuhygienistin vastaanotolle maksuttomaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioon. Ajan hammashuoltoon voi tilata: https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/suun-terveys-etusivu/
 • Jos olet ylipainoinen, sinulla on mahdollisuus käydä ylimääräisellä elämäntapakäynnillä. Käynnillä keskustellaan yksilöllisesti sinun tarpeidesi pohjalta muun muassa ruokailuun tai liikuntaan liittyvistä asioista.
 • Sinulle annetaan viimeistään tässä vaiheessa aika neuvolan lääkärille noin raskausviikoille 8-10. Neuvolalääkäri keskustelee kanssasi raskauden kulkuun ja sikiön hyvinvointiin vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä. Käynnillä tehdään myös varhaisraskauden ultraäänitutkimus.
 • Käytössämme on Neuvolan chat-palvelu, jonka kautta voit viestitellä esimerkiksi raskauteen, perheen hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vahvan tunnistautumisen mahdollistamana chatissa voi myös varata tai perua aikoja neuvolaan.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti