Ensitietopäivä

Ensitietopäivä järjestetään 3-4 kertaa vuodessa Hämeenlinnassa sairaalalla (ei kuitenkaan korona-aikana) ja se on ryhmämuotoista maksutonta potilasohjausta. Ensitietopäivän tavoitteena on tarjota sairastuneille ja heidän läheisilleen tietoa uniapneasta ja sen hoidosta, liikunnasta, ravitsemuksesta sekä omahoidosta.

Saat kutsun kirjeitse ensitietopäivään sairaalasta. Voit ilmoittautua kirjeitse tai sähköpostitse. Suositellaan, että ensitietopäivään osallistutaan silloin, kun on jo hieman kokemusta uniapnean hoidosta ja CPAP-laitteen käytöstä.

Ensitietopäivässä kuulet  mm.

  • CPAP-laitteen käytöstä
  • sairauteen liittyvistä sosiaaliturvaetuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäivärahasta, matka- ja lääkekorvauksista
  • Ravitsemuksen ja  painon vaikutuksesta uniapneaan
  • Hengitysyhdistysten palvelutarjonnasta

Ensitietopäivää ollaan kehittämässä koronatilanteen vuoksi etätapahtumaksi. 

Kyltti Kanta-Hämeen keskussairaala

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti