Ikäihmisten asiakasohjaus

Ohjaus ja neuvonta

Sinulle annetaan tilanteeseesi sopivassa laajuudessa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palvelujen eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä asiakkaan oikeuksista. Tarvittaessa sinut ohjataan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi ovat sinulle maksuttomia.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolakiin. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan elämäntilanteesi kokonaisvaltaisesti. Palvelutarpeen arvioinnissa on mahdollista olla mukana läheisesi tai laillistettu edustajasi.

Kartoituksessa selvitetään kotikäynnillä havainnoiden, keskustellen ja arvioiden toimintakykysi ja voimavarasi, palvelutarpeesi sekä toiveesi. Arvioinnissa käytetään muun muassa RAI-arviointivälinettä monipuolisen näkökulman saavuttamiseksi. Arviointi sisältää:

 • fyysisen,
 • psyykkisen,
 • sosiaalisen ja
 • kognitiivisen (tiedonkäsittelytoimintojen) toimintakyvyn
 • läheistesi mahdollisuuden osallistua toimintakykysi tukemiseen
 • henkilön arkiympäristön ja palveluiden saavutettavuuden selvittämisen
 • kodin ja ympäristön olosuhteiden, turvallisuuden ja esteettömyyden arvioinnin.

Kartoitus kestää 1-2 tuntia. Kotikäyntiä varten ei muuten tarvitse valmistautua erikseen.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan täyttyvätkö hyvinvointialueen palveluiden myöntämisen perusteet. Lisäksi ohjataan kansalaisyhteiskunnan järjestämän toiminnan tai palveluiden piiriin sekä kerrotaan yksityisen palveluntuotannon tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Yhteystiedot löydät Oma Hämeen ikääntyneiden asiakasohjauksen omilta sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti