Perustoimeentulotuki ja asiakasmaksun poistaminen

Ohjausta ja neuvontaa

Kelasta saa neuvontaa, jos sinulla tai perheelläsi on tarvetta keskustella toimeentulotukeen liittyvistä asioista. Voit soittaa palvelunumeroon tai asioida missä tahansa Kelan palvelupisteessä. Kelaan voi myös varata ajan.

Jos olet epävarma etuuksien hakemisesta tai haluat hakuprosessiin ohjausta ja tukea voit olla yhteydessä hoitopaikkasi terveyssosiaalityöntekijään. Terveyssosiaalityöntekijä voi opastaa sinua myös muiden sosiaalipalveluiden piiriin hakeutumisesta. Katso alla olevista linkeistä yhteystiedot terveyssosiaalityöntekijälle.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentuloa voi saada terveydenhuoltomenoihin sellainen henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Haettavat terveydenhuoltomenot tulee olla julkisesta terveydenhuollosta Suomessa. Perustoimeentulossa voidaan hyväksyä esimerkiksi:

 • lääkärin ja hammashoidon maksut (esim. terveyskeskusmaksut)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon tai muun terveydenhuollon työntekijän suorittaman kotikäynnin maksut
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan potilasmaksut
 • hoitoon liittyvän lääkärinlausunnon maksut
 • julkisen terveydenhuollon fysioterapian maksut.
 • matkakustannuksiin terveydenhuoltoon

Perustoimeentuloa haetaan Kelasta, tällä lomakkeella tai sähköisesti verkkoasioinnin kautta.

Lisätietoja

Asiakasmaksun poistohakemukset

Sinulla on myös oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti hakea maksuvapautusta tai asiakasmaksun alentamista, kun maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon. Asiakasmaksun poistamista haetaan sieltä terveydenhuollon yksiköstä, jossa olet ollut asiakkaana. Asiakasmaksun poistamisessa huomioitavia seikkoja:

 • asiakasmaksun alentaminen tai poistaminen, ei koske pitkäaikasihoidon maksuja, lääkärintodistusmaksuja eikä muita asiakirjoista perittäviä maksuja.
 • hakemuksessa sitoudutaan antamaan oikeat tiedot ja annatte tarvittaessa luvan tarkistaa taloudelliset tietonne.
 • hakemuksessa on esitettävä selvitys henkilökohtaisesta tai perheesi taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvyttömyydestä.

Asiakasmaksuihin liittyen kannatta myös olla yhteydessä terveyssosiaalityöntekijään. Löydät yhteystiedot tämän sivun alusta.

Forssan seutu

Hämeenlinnan seutu

Riihimäen seutu

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti