Työikäisten sosiaalipalvelut

Ohjaus ja neuvonta

Voit olla sosiaalipalveluihin yhteydessä, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista tai etuuksista.

Lisäksi voit olla yhteydessä, jos sinulla tai läheiselläsi on

 • taloudellisia haasteita selvitä arjesta tai olet velkaantunut ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • vaikeuksia selvitä arjesta tai tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • työttömyys, ja ohjauksen tarve jatkosuunnitelmiin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämään ja koet tarvitsevasi tukea
 • ongelmia asumisessa, vuokranmaksussa tai olet vailla asuntoa
 • äkillinen kriisi on kohdannut
 • olet kohdannut perheväkivaltaa tai
 • tarvitset apua sosiaaliturvaan tai muihin sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan

Palvelutarpeen arviointi

Työikäisten palveluissa sinulle tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa kartoitetaan

 • elämäntilannettasi
 • tuen tarpeitasi
 • vahvuuksiasi sekä
 • voimavarojasi.

Sinulle ehdotetaan palveluita, joilla pyritään tukemaan ja auttamaan sinua arjen haasteissa.  Sinulla on myös mahdollisuus keskustelun, neuvonnan ja taloudellisen tuen palveluihin.

Työikäisten sosiaalipalveluiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen omilta sivuilta. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti