Jatkohoito ja kuntoutus osastolla

Jatkohoitosi voi toteutua sairaalassa kuntoutusyksikössä, vastaanottokäynteinä tai kotona avohoidon palveluiden tuella. Jatkohoitopaikkasi määräytyy yksilöllisen hoidon tarpeesi ja ammattilaisten arvion perusteella.  Jatkohoitosi voidaan toteuttaa joko erikoissairaanhoidon osastoilla tai hyvinvointialueella oman kuntasi vuodeosastolla. Jos olet myös työterveyshuollon asiakas, sinun olisi hyvä olla yhteydessä työterveyteesi terveydentilasi ja työkykysi muutosten huomioimiseksi.

Jatkokuntoutus erikoissairaanhoidossa:

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen erikoissairaanhoitotason jatkohoitoa voit saada Riihimäen sairaalan neurologisessa kuntoutusyksikössä tai Forssan sairaalan sisätautien osastolla.

Forssan sairaalan sisätautien osasto
 • Hoitoasi voidaan jatkaa Forssan sairaalan sisätautien osastolla, jossa sinulle tehdään tarvittaessa jatkotutkimuksia ja -hoitoja kuntoutumisesi tukemiseksi.
 • Kuntoutuspalaverissa arvioidaan yksilöllisesti esim. mahdollisen puhe- ja/tai  toimintaterapian tarvetta.
 • Fysioterapeutin palvelut ovat kiinteänä osana osastojen toimintaa.

    

Riihimäen sairaalan neurologinen kuntoutusosasto

Kuntoutusjakso

Mikäli tarvitset moniammatillista jatkokuntoutusta ja tavoitteenasi on kotiutua, sinun on mahdollista saada kuntoutusta Riihimäen yksikön neurologisella kuntoutusosastolla. 

 • Kesto on yleensä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen tai yksilöllisesti tarpeen mukaan. 
 • Alussa sinulle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan viikoittain moniammatillisessa kuntoutuskokouksessa. 
 • Kuntouttavaa hoitotyötä toteutetaan sinua ohjaten ja avustaen kaikissa päivittäisissä toimissasi hoitosuunnitelman mukaisesti, ​ myös viikonloppuna. 
 • Saat ohjausta sopivan palvelukokonaisuuden löytymiseksi mm. lääkinnällisen- ja ammatillisen kuntoutuksen sekä toimeentuloturvan osalta moniammatillisen hoitotiimin tuella. 
 • Jakson aikana voit viettää kotona esimerkiksi viikonlopun läheisen kanssa, mikäli lääkäri katsoo sen turvalliseksi. Kotiloman avulla arvioidaan kotona pärjäämistä. Ensimmäisen nk. kotiloman matkakulut korvataan sairaanhoitopiirin toimesta. ​ 
 • Kuntoutujan ja läheisen on mahdollista osallistua sovitusti kuntoutuspalaveriin sekä kuntoutustilanteisiin, jossa läheiset saavat käytännön ohjausta esimerkiksi turvallisesti tehtyihin siirtymistilanteisiin. 
 • Voit halutessasi tavata AVH-yhdistyksen vertaistukihenkilön​.

Löydät lisätietoa AVH-yhdistyksistä tämän polun kohdasta Tietoa ja tukea aivoinfarktiin sairastuneelle.

Erityistyöntekijät tukenasi osastolla 

 • Fysioterapeutti arvioi ja suunnittelee kanssasi yksilöllisen kuntoutuksen. Hän ohjaa harjoituksia muun muassa liikkumiskykysi ja tasapainosi kehittämiseksi kerran päivässä arkipäivisin. Lisäksi saat ohjeita omatoimiseen harjoitteluun, jota voit toteuttaa mahdollisuuksien mukaan hoitajien avustuksella. 
 • Puheterapeutilta saat tarvittaessa apua eriasteisiin kommunikaation ja syömis- tai nielemisongelmien kuntoutukseen. Hän myös ohjaa läheisiäsi sekä hoitohenkilökuntaa tukemaan sinua kommunikaation ja ruokailun vaikeuksissa. 
 • Toimintaterapeutti arvioi ja harjoittelee kanssasi arjen toiminnoista suoriutumista sekä erilaisia taitoja ja valmiuksia, kuten esimerkiksi käsien käyttöä. Toimintaterapia toteutuu kuntoutusyksikössä yksilöllisen suunnitelman mukaan arkisin 1-3 x viikossa.
 • Yksilöllisen ammattilaisen arvioiman kuntoutustarpeesi mukaisesti hoitosi tukena voivat olla myös toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai neuropsykologi.
 • Mikäli tarvitaan työkykyarviota, sen tekee moniammatillinen tiimi neljän päivän osastojaksolla. 

Osastolta kotiutuminen 

 • Kuntoutusjakson jälkeen ammattilaiset tekevät tarvittavat lausunnot ja suunnitelmat jatkokuntoutuksesta sekä ottavat tarvittaessa kantaa opiskelu- ja työkykyyn.
 • Kotiutumisen lähestyessä fysio- ja/tai toimintaterapeutti tekee kanssasi tarvittaessa kotikäynnin, jolloin arvioidaan kotiympäristössä toimimista sekä kodinmuutostöiden ja apuvälineiden tarvetta.  
 • Tarvittaessa jatkohoitoa ja kuntoutusta jatketaan oman kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla ennen kotiutumista. 
 • Kotiutuessa saat fysioterapeutilta mukaasi yksilöllisen harjoitusohjelman ja tarvittavat apuvälineet.

Jatkohoito hyvinvointialueen kuntien vuodeosastolla

Akuuttihoidon jälkeen hoitoasi voidaan tarvittaessa jatkaa oman kunnan terveyskeskuksessa vuodeosastolla terveyskeskussairaalassa. Katso tästä oman hyvinvointialueen kuntasi tarkemmat kuvaukset.

Forssan seutu
 • Hoitoasi voidaan jatkaa Forssan sairaalan osaamiskeskuksessa, jossa sinulle tehdään tarvittaessa jatkotutkimuksia ja -hoitoja kuntoutumisesi tukemiseksi.
 • Kuntoutuspalaverissa arvioidaan yksilöllisesti esim. mahdollisen puhe- ja/tai  toimintaterapian tarvetta.
 • Fysioterapeutin palvelut ovat kiinteänä osana osastojen toimintaa.
 • Kotona pärjäämistä voidaan vielä osaamiskeskuksen jatkohoidon jälkeen arvioida Intalan kartanon Winkkeli-yksikössä.
Hattula
 • Hoitoasi voidaan jatkaa Pappilanniemen sairaalan vuodeosastolla lyhyellä hoitojaksolla.
Hämeenlinna

Vanajaveden sairaala

Vanajaveden sairaalassa toimii moniammatillinen tiimi , joka tukee sinua kuntoutumisessasi, jatkohoidon arvioinnissa ja suunnittelussa sekä tarvitsemiesi apuvälineiden hankkimisessa.

 • Saat saat tukea sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.
 • Tarvittaessa fysioterapeutit tekevät kanssasi kotikäynnin apuvälineiden ja kotona selviytymisen kartoittamiseksi. 
 • Vanajaveden sairaalaan voidaan lääkärin määräyksestä saada puhe- ja toimintaterapiaa.
 • Vanajaveden sairaalassa toteutetun arvion perusteella hoitosi ja kuntoutumisesi jatkopaikaksi voi valikoitua myös Hämeenlinnan Ojoisilla sijaitseva Ilveskoti. 

Ilveskodin sivustolla voit halutessasi tutustua lisää Ilveskotiin. 

Kotiutuminen Vanjaveden sairaalasta

 • Kotiutus tapahtuu yhdessä sinun ja omaistesi kanssa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kunnioittamaan omaisten toivetta kotiutumispäivämäärästä. Mikäli olet saanut palvelutalopaikan, niin kotiutus tapahtuu normaalisti 2-3 vuorokauden kuluessa palvelutalopaikan vapautumisesta. 
 • Hoitajat ovat yhteydessä palvelutaloon tai kotihoitoon, jotta hoitosi jatkuu turvallisesti. 
 • Ennen kotiutumista sosiaalityöntekijä kartoittaa mahdollisten tukien tarvetta ja auttaa tarvittaessa niiden hakemisessa. 
 • Hoidon päätyttyä saat mukaasi lääkärin laatiman hoitoa koskevan yhteenvedon ja jatkohoito-ohjeet. Sinua ohjeistetaan mahdollisten verikokeiden, lääkityksen muutosten ja tarvittavien poliklinikkakäyntien osalta.  
 • Omaiset huolehtivat palvelutaloon tarvittavat kalusteet, hygieniatuotteet, vaatteet yms. Osaston henkilökunnalta saat tarvittavia lisätietoja. 
 • Fysioterapeutit toimittavat osastolle kotiin tarvitsemasi apuvälineet. Lainassa olevat apuvälineet tulee palauttaa apuvälinekeskukseen, kun niitä ei enää tarvita.  
 • Sihteeri tai hoitajat tilaavat sinulle Kela-taksin tai vaihtoehtoisesti pääset kotiin omaisesi kuljettamana. 
Janakkala

Akuuttihoidon jälkeen hoitosi voi jatkua Janakkalan sairaalan vuodeosastolla.

Monialainen tiimi tukee kuntoutumistasi sekä suunnittelee ja arvioi toimintakykyäsi ja voimavarojasi, verraten tuen tarvetta sairastumista edeltävään toimintakykyysi ja kotitilanteeseesi. Fysioterapeutti tekee kanssasi tarvittaessa kotikäynnin apuväline-ja asunnonmuutostyötarpeen arvioimiseksi. Vammaispalveluiden asiantuntija ja rakennusalan asiantuntija tulee tarvittaessa mukaan kotikäynnille. Hoitojakson aikana järjestetään hoitoneuvottelu, jonka tarkoituksena on kartoittaa palvelutarpeesi ja suunnitella ja valmistella kotiutumista.

 • Vierailuaika on päivittäin klo 15-18

Kotiuduttuasi jatkohoidossa sinua tukevat mm. terveyskeskuksen omalääkäri ja hoitaja. 

Lisätietoa jatkohoidostasi saat tämän polun kohdasta Seuranta.

Riihimäki
 • Osaston lääkärin ja hoitajien lisäksi moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuvat myös
  • fysioterapeutti: liikkumisen ja apuvälineiden arvio sekä harjoitteiden ohjaus
  • toimintaterapeutti: toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus
  • sosiaalityöntekijä: saatavissa olevien sosiaalietuuksien kartoitus ja auttaminen hakemisessa
  • Riihimäen terveyskeskuksen osastoilla ei ole puheterapeuttia 
 • Mikäli kuntoutumisesi edistyy nopeasti, hoito jatkuu osastolla, kunnes liikkuminen itsenäisesti/ohjattuna ja tarvittavien apuvälineiden kanssa onnistuu siinä määrin, että voit kotiutua turvallisesti. 
 • Kuntoutumisen hidastuessa ja sairaalahoidon tarpeen loputtua on mahdollista jatkaa kuntoutumista kuntien palveluasumisyksiköissä toteutetuilla lyhytaikaisjaksoilla (Riihikoti/Laku, Loppi/Toimela, Hausjärvi/Koivumäki) 
 • Osastolla pidetään tarvittavien palveluiden ja tukitoimien kartoittamiseksi hoitoneuvottelu, jossa arvioidaan, onko paluusi omaan asuntoon mahdollinen ja mitä apuvälineitä tarvitaan. Jos paluu omaan asuntoon ei ole mahdollista, jatkohoitopaikan tarve arvioidaan ja sinua ohjataan ja autetaan hakemusten teossa. 
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti