Kotihoito

Kotihoidon palveluja kohdennetaan ihmisille, jotka toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen sairauksista ja toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta.

Kotihoitoa voidaan myöntää säännölliseen tai tilapäiseen tarpeeseen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

  • Säännöllistä palvelu on silloin, kun kuntalainen tarvitsee lähes päivittäin apua arjen toimissa, kuten ravitsemuksessa, hygienian hoidossa tai lääkehuollon toteutuksessa.
  • Kotiin annettava palvelu voi olla tilapäistä silloin, kun kuntalainen ei ilman sairaankuljetusta pääse esimerkiksi laboratoriokokeisiin.
  • Kotihoidon asiakkaana voit tiedustella mahdollisuutta fysioterapiaan myös kotihoidon fysioterapeutin kautta.

Kotihoidon palvelu on maksullista. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Maksun suuruuteen vaikuttaa asiakkaan saamien palveluiden tuntimäärä kuukaudessa.

Kotihoidon yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti