Kuntoutumisen tuki

Kuntoutuksen tarve ja pituus arvioidaan yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kuntoutus vahvistaa ja auttaa kykyä toimia arjessa. Kuntoutujan oma aktiivisuus ja motivaatio kuntoutumistaan kohtaan ovat kuntoutumisen avaintekijät. Omahoidosta löydät lisää tämän polun kohdasta Omahoito.

Aivoinfarktista kuntoutumiseen voit saada tukea sinua hoitavilta tahoilta, kunnan järjestämistä palveluista sekä asuinalueellasi toimivilta järjestöiltä.

Lyhyet kuntoutusjaksot sairaalalla

Jatkohoitoosi voi tarvittaessa kuulua neurologian poliklinikalla toteutettuja lyhyitä hoitojaksoja, jotka voivat sisältää esimerkiksi puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Poliklinikalla toteutetuille hoitojaksoille sinut ohjataan neurologin lähetteen kautta. Näitä palveluita ovat muun muassa:

 • Neuropsykologinen kuntoutus: Kuntoutuksen aikana sairastuneelle tarjotaan tietoa ja keinoja omien oireiden paremman hallinnan ja ymmärtämisen tueksi. Oireita voivat olla esimerkiksi muistin, tarkkaavaisuuden ja hahmottamisen vaikeudet. Myös mielialatekijät huomioidaan osana kuntoutumista. Neuropsykologisen kuntoutuksen sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Tarvittaessa ohjataan myös omaisia.
 • Puheterapia: Puheterapiassa ohjataan ja kuntoutetaan kielellisiä taitoja, kuten puhumista, puheen ymmärtämistä, kirjoittamista ja lukemista sekä nielemistoimintoja.
 • Toimintaterapia: Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään suoriutumistasi päivittäisessä elämässäsi, jolla tarkoitetaan itsestä huolehtimista, ruoanlaittoa, kodinhoitoa, asiointia, opiskelua, työtä ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapiassa arvioidaan lisäksi apuväline- ja ortoositarpeitasi. Jos kuntoutumisesi tueksi todetaan tarve pidemmälle toimintaterapian jaksolle, ammattilainen ohjaa sinut oikealle palveluntuottajataholle.
 • Fysioterapia: Fysioterapiassa harjoitellaan raajojen ja lihasten toimintaa sekä tasapainoa fysioterapeutin avustuksella. Lihasvoiman harjoittamisen lisäksi tarvitaan usein virheellisten asentojen ja liikkeiden korjaamista. Fysioterapeutti laatii sinulle tarvittaessa yksilöllisen kotiharjoitusohjelman. Jos kuntoutumisesi tukemiseksi todetaan tarve pidemmälle toimintaterapian jaksolle, ammattilainen ohjaa sinut oikealle palveluntuottajataholle.
Hyvinvointialueen tuki kuntoutumiseen

Hyvinvointialueen erityistyöntekijät ovat tukenasi kuntoutumisessa.

Erityistyöntekijöiden, kuten puheterapeuttien, toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien palvelut vaihtelevat hieman alueellisesti. Jatkokuntoutustarpeet määritellään kotiutumisen yhteydessä kuntoutussuunnitelmaan.

 • Fysioterapia:  Fysioterapian tavoitteena on toimintakykysi palautuminen siten, että arjessa toimiminen omassa elinympäristössäsi on mahdollista. Fysioterapeutti laatii ja ohjaa sinulle tarvittaessa myös yksilöllisen kotiharjoitusohjelman. Tarvittaessa fysioterapeutti voi olla mukana tekemässä työ- ja opiskeluun liittyvää toimintakyvyn arviointia. Fysioterapian käyntimäärä on yksilöllinen. Mikäli et tarvitse yksilöllistä fysioterapiaa, sinut voidaan ohjata myös esimerkiksi kunnan liikuntaryhmiin.
 • Puheterapia: Joillakin kunnilla on omia puheterapeutteja tai palvelut hankitaan ostopalveluna tai Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. 
 • Toimintaterapia: Tarvittaessa saat henkilökohtaista ohjausta eri palvelumuodoista ja niihin hakeutumisesta. Voit saada terapeutiltasi yksilöllisen kotiharjoitusohjelman, joka tukee kuntoutumistasi kotona. Toimintaterapia toteutetaan kunnan omana toimintana tai ostopalveluna.

Aivoinfarktin jälkeen voidaan kuntoutusta tehdä myös niin kutsuttuna kotikuntoutuksena. Kuntoutuksen pituus ja tarve on yksilöllistä. Jatkokuntoutuksen tarvetta ja toteutusta arvioidaan aina yksilöllisesti yhdessä ammattilaisen kanssa. Alle 65 -vuotiaille voidaan anoa myös Kelan lääkinnällistä kuntoutusta. Voit tiedustella lääkäriltäsi mahdollisuutta hakea Kelan lääkinnällistä kuntoutusta.

Tutustu lisää hyvinvointialueen kuntoutuksen palveluihin Oma Hämeen sivustolla. 

Tukea osatyökykyiselle

Keskussairaalan työkykykoordinaattorit tarjoavat työkyvyn ja kokonaistilanteen kartoitusta, kun sinulla on haasteita työelämässä pysymisessä tai sinne palaamisessa, vaikeuksia soveltuvan opintopolun löytymisessä tai pitkittynyttä työkyvyn alenemaa.

Vastaanotoille ohjaudutaan ensisijaisesti lääkärin lähettämänä. Voit myös tarvittaessa olla meihin yhteydessä hoito- ja kuntoutusvastuun ollessa Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Palvelumme ovat sinulle maksuttomia.

 • kartoitamme yhdessä tämän hetkisen tilanteesi sekä annamme tukea ja ohjausta ammatillisissa asioissa
 • selvitämme tarvittaessa mm. toimeentuloosi liittyviä haasteita sekä ohjaamme ja avustamme etuuksien hakemisessa
 • arvioimme eri vaihtoehtoja ammatillisen polun löytymiseksi yhteistyössä sinun ja muiden toimijoiden kanssa sekä koordinoimme tarvittaessa suunnitelmasi etenemistä

Yhteystiedot:

Minna Holopainen                                                Johanna Pihlamo

kuntoutusohjaaja                                                 sosiaalityöntekijä

puh. 03 629 3228                                                 puh. 040 588 7562

minna.holopainen(at)omahame.fi                   johanna.pihlamo(at)omahame.fi

Työterveyshuollon tuki

Toipumistasi seurataan myös työterveyshuollon palveluissasi. Ole yhteydessä työterveyshuoltoon käytettävissäsi olevien palveluiden selvittämiseksi. 

Jos työpaikallasi on laajat työterveyssopimukset, voidaan kuntoutumiseesi tarjota tukitoimia. Työhönpaluussasi voivat olla tukena mm. työfysioterapeutit sekä työterveyspsykologit. 

Työhönpaluusi tueksi on mahdollista järjestää työterveysneuvottelu yhdessä työnantajasi kanssa.

Työterveyshuollossa voidaan tarvittaessa toteuttaa arviota työkyvystäsi sekä arvioida tarvetta ammatillisen kuntoutuksen palvelulle.

Alueen työterveystoimijoiden yhteystiedot:

Aava tarjoaa työterveyspalveluja monella paikkakunnalla.

Mehiläinen toimii myös työterveyshuollon järjestäjänä eri puolilla Suomea.

Oiva Työterveys tarjoaa palvelujaan Forssan seudulla.

Pihlajalinnalla on toimipiste muun muassa Hämeenlinnassa.

Terveystalo palvelee myös työterveysasioissa ympäri Suomea.

Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit

Sairauteen sopeutumista voidaan helpottaa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutusohjaaja neuvoo sinua ja läheistäsi valitsemaan sopivan kuntoutuskurssin. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kuntoutuksen palveluntuottajien / sairastuneen välillä. Kuntoutusohjaaja seuraa potilaan kuntoutusprosessia.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Neuropsykologista kuntoutusta voi tilanteen mukaan hakea Kelan kustantamana harkinnanvaraisena/vaativana kuntoutuksena, jolloin toteutuksesta vastaa yksityinen palveluntuottaja.   

Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja työkykyä, vähentämään riippuvuutta muiden avun tarpeesta, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumisessa.  

Neuropsykologinen kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella.  Neuropsykologisen kuntoutuksen työskentelymuotoja voivat olla:

 • Tiedon jakaminen ja ohjaus.
 • Tiedonkäsittelytoimintojen ja käyttäytymisen kohentaminen harjoittelemisen avulla. 
 • Korvaavien toimintatapojen harjoittaminen. 
 • Ulkoisten apuvälineiden käyttämisen opettelu ja ympäristön muokkaaminen. 
 • Terapeuttinen läsnäolo, psykoterapeuttinen työstäminen ja uudelleen suuntautumisen tukeminen.  
 • Yhteistyö läheisten kanssa. 
 • Vertaistuen piiriin ohjaaminen, yhteisön tukimuotoihin ja verkostoihin ohjaaminen.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti