Kuntoutumisen tuki ja kontrollikäynnit

Jatkossa sinulla on seurantakäyntejä ortopedian poliklinikalla ja omassa terveyskeskuksessa tai kaupunginsairaalassa. Kuntoutus tapahtuu sekä terveyskeskuksen tai työterveyshuollon fysioterapiassa että omatoimisesti kotona. Harjoitteiden tarkempia kuvauksia löydät saamistasi ohjeista. Aktiivisuus arjen toiminnoissa edistää leikkauksesta kuntoutumista. Ulkoile voinnin ja mahdollisuuksien mukaan. 

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen

 • Varaa välittömästi leikkauksen jälkeen aika oman kuntasi fysioterapiaan 2-3 viikon päähän toimenpiteestä kotiutuessasi. Käyntimäärät arvioidaan kanssasi.
 • Ensimmäinen jälkitarkastus on noin 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta ortopedian poliklinikalla hoitajalla tai tekonivelkirurgilla. Sinulle annetaan aika jälkitarkastukseen. Forssan seudun potilailla jälkitarkastus on noin 3 kk kuluttua Forssan sairaalan kirurgian poliklinikalla. Ajanvarauksen siihen saat postitse.
 • Tekonivelen pitkäaikaisseurannasta vastaa Kanta-Hämeen keskussairaala. 
 • Jos olet työelämässä, ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoon. Siellä voidaan arvioida tarvittaessa työhönpaluuta tukevia palveluita.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

 • Varaa välittömästi leikkauksen jälkeen aika fysioterapiaan 4 viikon päähän toimenpiteestä kotiutuessasi. Usein riittää yksi ohjauskäynti, mutta tarvittaessa käyntimääriä voi olla useampia, jos kuntoutumisesi sitä edellyttää. Käyntimäärät arvioidaan kanssasi tilanteen mukaan.
 • Ensimmäinen jälkitarkastus on noin 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta ortopedian poliklinikalla hoitajalla tai tekonivelkirurgilla. Siihen saat ajan.  Forssan seudun potilailla jälkitarkastus on noin 3 kk kuluttua Forssan sairaalan kirurgian poliklinikalla. Ajanvarauksen siihen saat postitse.
 • Tekonivelen pitkäaikaisseurannasta vastaa Kanta-Hämeen keskussairaala.
 • Jos olet työelämässä, ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoon. Siellä voidaan arvioida tarvittaessa työhönpaluuta tukevia palveluita.

Lisätietoa ja ohjeita

Forssa

Kuntoutumisen tuki ja seurantakäynnit Forssan sairaalassa

 • 3kk:n kuluttua leikkauksesta sinulla on ortopedin vastaanotto Forssan sairaalaan, jolloin on myös röntgen-kontrolli.

Fysioterapia

 • Kontrollikäynti noin neljän viikon kohdalla leikkauksesta, jossa sinua haastatellaan:
  • Kotona pärjääminen
  • Kivun arviointi
  • Päivittäinen liikkuminen ja harjoitteiden tekeminen
  • Apuvälineiden tarve
 • Käynnillä tehdään myös kävelyn analysointia: kävelyn ohjaus, mahdollisuuksien mukaan jo ilman apuvälinettä.
 • Käynnillä mitataan leikatun nivelen liikkuvuutta ja testataan lihasvoimaa. Tarvittaessa kerrataan kanssasi saamiasi harjoitteita ja annetaan tarvittaessa lisäharjoitteita.
 • Tehdään yhdessä jatkokuntoutuksen suunnittelua, tarpeesi mukaan se voi tarkoittaa 1-10 käyntiä fysioterapeutin luona.
 • Fysioterapia leikkauksen jälkeen, yhteystiedot
Hattula
Hämeenlinna
 • Tekonivelleikkauksen jälkeinen fysioterapeutin kontrollikäynti on polven osalta yleensä 2-3 viikon kuluttua leikkauksesta ja lonkan osalta yleensä 4 viikkoa leikkauksesta.
 • Kontrollikäynnillä arvioimme kuntoutumisen edistymistä ja annamme jatkohoito-ohjeita. Tarvittaessa kuntoutumista tuetaan kontrollikäynnein / varataan aika ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.
 • Fysioterapia leikkauksen jälkeen, yhteystiedot
Janakkala
 • Janakkalan terveydenhuollon kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden ajanvaraus ja tiedustelut p. 03 680 1435.
Riihimäki
 • Tekonivelleikkauksen jälkeinen fysioterapeutin kontrollikäynti on polven osalta yleensä 2-3 viikon kuluttua leikkauksesta ja lonkan osalta yleensä 4 viikkoa leikkauksesta. 
 • Kontrollikäynnillä tutkimme mm. kävelyä, nivelliikkuvuuksia, lihasvoimia, arvioimme apuvälineiden tarvetta sekä kipua. Saat tutkimisen perusteella omahoito-ohjeet, joita toteutat arjessasi säännöllisesti kuntoutumisen edistymiseksi. Tarvittaessa kuntoutumistasi tuetaan kontrollikäynnein tai sinulle suositellaan ryhmämuotoista kuntoutusta.
 • Fysioterapia leikkauksen jälkeen, yhteystiedot
Työterveyshuolto
 • Leikkauksen jälkeen toipumista seurataan myös työterveydessä
 • Jos työpaikallasi on laajat työterveyssopimukset, voidaan kuntoutumiseen tarjota tukitoimia.​​

ysioterapeutti kulkee kanssaNi käsi kädessä tässä toipumisessa. Annan fysioterapeuteille tästä 10+, sekä sairaalassa että terveyskeskuksessa.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti