Muutoksenhaku

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Muutoksenhaku päätökseen

Harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta on aina annettava kirjallinen päätös ja muutoksenhakuohjeet. Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat saamasi päätöksen mukana. Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä, jona olet saanut tiedon päätöksestä. Päätöksensaantipäivää ei lasketa mukaan tuohon 30 päivään. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, kun päätös on lähetetty sinulle.

Tee oikaisuvaatimus aina kirjallisena. Voit kirjoittaa sen vapaamuotoisesti. Kerro oikaisuvaatimuksessa

  • miltä osin haet muutosta päätökseen
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen.

Perustele vaatimuksesi. Tarvittaessa voit liittää oikaisuvaatimukseesi uusia asiakirjoja tai tositteita, jotka tukevat vaatimuksiasi. Liitä oikaisuvaatimukseen myös saamasi päätös, johon haet muutosta, ja sen liitteet.

Toimita oikaisuvaatimus osoitteeseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pääkirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna
.

Kirjaamo on avoinna ma–pe klo 9–15.

Jos toimitat oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, käytä ensisijaisesti turvapostia.

On mahdollista, että oikaisuvalituksesi johtaa itseoikaisuun. Tällöin sinuun ollaan yhteydessä ja sinulle kerrotaan, miten menetellä. Jos itseoikaisu sopii sinulle, asiastasi tehdään uusi päätös. Vanhan asian käsittely päättyy kokonaan.

Jos itseoikaisuun ei ole perusteita tai et hyväksy sitä, oikaisuvaatimuksesi käsittely jatkuu. Sosiaalitoimi tekee oikaisuvaatimukseesi vastineen. Tämän jälkeen oikaisuvaatimus ja siihen tehty vastine käsitellään yksilöjaostossa.

Jos olet tyytymätön hyvinvointialueen päätökseen, voit valittaa asiasta hallinto-oikeuteen. Joissakin tapauksissa voit valittaa tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti