Ohjaus ja neuvonta

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Ohjaus ja neuvonta         

Jokaisen elämässä voi tulla eteen tilanteita, jolloin tarvitsee tukea ja neuvoa omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Esimerkiksi työttömyys, muutokset terveydessä, erotilanteet tai äkilliset kriisit voivat aiheuttaa ennakoimattomia ja monimutkaisia tilanteita oman talouden näkökulmasta. Voit olla yhteydessä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen puhelinneuvontaan. Voit olla yhteydessä neuvontaan myös nimettömänä ja kysyä neuvoa sinua askarruttaviin asioihin. Tarvittaessa saat neuvontaa ja ohjausta muun muassa etuuksiin, sosiaalipalveluihin sekä muihin palveluihin liittyen.  

Tukea taloudellisen tilanteen selvittämiseen on kuitenkin saatavilla eri tahoilta.  

Palvelupolun seuraavassa vaiheessa saat lisää tietoa toimeentulotuen kokonaisuudesta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten ennen toimeentulotuen hakemista pohdi voiko taloudellista tilannettasi ratkaista seuraavilla toimilla:  

  • Oletko oikeutettu muihin Kelan etuuksiin? Oikeutta Kelan etuuksiin ja niiden määrää voit arvioida Kelan laskureilla.
  • Onko sinun mahdollista hakea asiakasmaksujen poisto tai alennusta? Tarkista mahdollisuus asiakasamaksujen poistoon tai alentamiseen saamastasi laskusta.  Tällaisia asiakasmaksuja voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon, kotihoidon, päivähoidon, kerhotoiminnan ja harrastustoiminnan maksut. Toimintaohjeet löydät saamastasi laskusta. 
  • Onko laskuun mahdollista hakea eräpäivän siirtoa tai sopia maksusuunnitelmaa laskun maksamisesta erissä? Ole yhteydessä laskuttajiin. 
  • Erilaisiin pankki ja luottofirmojen lainoihin on mahdollista hakea lyhennysvapaita. Lyhennysvapaa tarkoittaa taukoa lainan takaisinmaksusta luottoyhtiölle/pankille. Lyhennysvapaan aikana lainasta maksetaan vain korot ja mahdolliset muut kulut. Lyhennysvapaasta tulee sopia aina etukäteen oman luotonantajasi kanssa. 
  •  Ulosotosta on mahdollista anoa ulosmittauksen lykkäämistä, määrän pienentämistä (rajoittamista) tai vapaakuukausia. Sinun tulee olla asian tiimoilta yhteydessä ulosottoviranomaiseen. Myös ulosottolaitoksen nettisivuilta löytyy lisätietoja sekä hakulomakkeet. Ulosottolaitos  

KELA 

Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan vastuulla on perusturvan takaaminen erilaisissa elämäntilanteissa. Kelan verkkosivuilta voit lukea tarkemmin Kelan etuuksista erilaisissa elämäntilanteissa.  

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti