Omahoito

Omahoidolla on suuri merkitys oman mielenterveyden tukemisessa.

Hyvillä elämäntavoilla, kuten säännöllisen liikunnan harrastamisella, hyvällä unensaannilla ja päihteiden käytön minimoinnilla, voit tukea omaa hyvinvointiasi ja  vaikuttaa myös masennusoireisiisi. Jos sinulla on olemassa jo hoitosuhde, olet hakeutunut hoitoon omalle terveysasemallesi, sinun on hyvä noudattaa ammattilaiselta saamiasi hoito-ohjeita ja suosituksia.

Tukea erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja niiden käsittelyyn on mahdollista saada terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen vastaanoton lisäksi myös esimerkiksi järjestötoimijoiden erilaisista vertaistukiryhmistä tai chat- tai keskusteluapua puhelimitse. Tarvittaessa ole yhteydessä omalle terveysasemallesi tai esimerkiksi työterveyshuoltoosi, ammattilainen ohjaa sinut tarvittaessa tilanteeseesi sopivan avun pariin.

Jos havaitset itselläsi masennukseen viittaavia oireita, olisi hyvä kiinnittää huomiota omaa hyvinvointia tukeviin asioihin. Alla on listattuna omaa mielenterveyttä tukevia asioita.  Näistä löydät tarkemmin tietoa palvelupolun kohdasta hyvän mielenterveyden ylläpitäminen.

Asioita, joilla voit tukea omaa mielenterveyttäsi:

 • Sosiaalisia suhteita on hyvää pitää yllä jaksamisesi mukaisesti, etenkin läheisten tuki on tärkeää hyvinvoinnille. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminta, harrastustoiminta tai muu yhteisöllinen toiminta voi auttaa sinua sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja luomisessa.
 • On hyvä pitää kiinni erilaisista päivärutiineista ja harrastuksista
 • säännöllisen liikunnan harrastamisesta, esimerkiksi lyhytkin kävely kohentaa tutkitusti mielialaa, parantaa unen laatua ja vähentää ahdistuneisuutta.
 • Riittävä unen saanti. 
 • Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio.
 • Muista tarkkailla omia voimavarojasi: toimi juuri sen verran, kuin kulloinkin koet omien voimavarojesi kannalta olevan sopivaa.
 • Joitakin asioita olisi hyvä pyrkiä välttämään: Päihteiden käyttö vaikuttaa myös mielenterveyteesi ja voi olla yhteydessä masennuksen alkamiseen tai pahenemiseen sekä hidastaa toipumistasi. Olisi hyvä tarkkailla omaa päihteiden käyttöä ja pohtia, olisiko syytä hakea tukea tai apua käytön vähentämiseen. Oman päihteidenkäytön arvioimiseksi voit täyttää kyselylomakkeen esim. Päihdelinkki.fi/testit ja laskurit

Lisätietoa: Päihdelinkki.fi

Verkossa tarjolla olevia erilaisia palveluita omahoitosi tueksi:

 • Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat ovat myös omahoitosi tukena:

Mielenterveystalo/ työkaluja omahoidon tueksi

Mielenterveystalo/Omahoito sekä

Mielenterveystalon Omahoito-ohjelma

Alkoholin käytön vähentäminen

Arjen harmituksen vähentäminen

Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa

Univalmennus

Linkkejä/lisätietoa:

Mielenterveystalo.fi: Masennuksen omahoito

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti