Testaa elintapasi

Testaa, mitä sinulle oikeasti kuuluu

Elintavat ovat keinoja, joilla voit vaikuttaa muun muassa terveyteesi ja elinikääsi. Kun puhutaan elintavoista, tarkoitetaan yleensä liikuntaan, ruokatottumuksiin ja päihteiden käyttöön liittyviä asioita.

Terveitä elintapoja ovat liikunta, terveellinen ruokavalio ja päihteettömyys. Ne suojaavat usein suomalaisilta kansantaudeilta. Lisäksi aivojen aktivointi ja sosiaalinen aktiivisuus vähentävät riskiä sairastua muistisairauksiin. Nämä kaikki yhdessä myös edistävät mielen hyvinvointia.

Sen sijaan esimerkiksi tupakkatuotteiden tai alkoholin käyttäminen voi aiheuttaa sairauksia.

Elintavoillasi voit siis itse vaikuttaa kokonaisvaltaiseen toimintakykyysi. Voit myös vaikuttaa siihen, kuinka suuri vaara sinulla on sairastua tiettyihin sairauksiin.

Pienilläkin muutoksilla on pitkällä aikavälillä suuri merkitys elämäsi laatuun. Niinpä sinun kannattaa pohtia, ovatko elintapasi kunnossa. Saat apua elintapojesi tutkimiseen tämän osion alalaidan taulukossa olevista linkeistä.

Aluksi voit tehdä itsellesi terveystarkastuksen. Omaolon terveystarkastuksesta saat kattavan raportin terveydentilastasi. Omaolon kautta pääset myös osallistumaan hyvinvointivalmennuksiin ja voit tarvittaessa ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Elintapojen muuttaminen on lopulta aina itsestä kiinni. Työterveyslaitoksen sivuilla voit tutkia, kuinka valmis olet muuttamaan elintapojasi.

Aivoterveys

Aivoterveys

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia. Sitä tukevat terveelliset elintavat:

 • terveellinen ravinto
 • liikunta
 • päihteettömyys
 • aivojen sopiva haastaminen
 • riittävästä levosta huolehtiminen
 • stressin välttäminen.

Aivoja tulisi suojata aktiivisesti kaikelta, mikä uhkaa niiden terveyttä ja hyvinvointia. Aivojen suojeleminen on erityisen tärkeää siksi, että aivojen hermosolut eivät uusiudu samalla tavoin kuin muut elimistön solut.

Myös ympäristö vaikuttaa aivojen toimintaan. Aivoterveydestä tulee huolehtia koko elämän ajan.

Neuvoja aivoterveyden edistämiseen saat esimerkiksi Aivopankki-sivustolta. Siellä voit myös testata, mitä tiedät aivoterveydestä.

Myös Muistiliiton sivuilla on aivoterveyteen liittyviä testejä:

Liikkuminen

Liikkuminen

Liikkuminen auttaa voimaan ja nukkumaan paremmin. Se auttaa myös selviytymään paremmin päivittäisistä askareista. Liikkumisesta on paljon terveyshyötyjä, muun muassa

 • pienempi sydän- ja verisuonitautikuolleisuus
 • pienempi tyypin 2 diabeteksen riski 
 • parempi luuterveys 
 • pienempi masennusriski 
 • parempi kognitio ja elämänlaatu 
 • pienempi syöpäriski useiden syöpien osalta. 

Sydänliiton sivuilla voit tehdä erilaisia liikkumiseen liittyviä testejä.

UKK-instituutin sivuilta löytyy paljon liikkumiseen liittyvää asiaa:

Ravitsemus

Ravitsemus

Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Lisäksi se ehkäisee sairauksia, edistää sairauksista toipumista ja vähentää lisäsairauksien vaaraa. Saamme ruoasta energiaa ja ravintoaineita – mutta myös aistielämyksiä ja yhdessäolon kokemuksia.

THL:n sivustolta löydät ravitsemukseen liittyviä suosituksia.

Sydänliiton ruokatestien avulla saat tietoa siitä, miten syöminen vaikuttaa terveyteen.

Mielenterveystalon sivuilla

Tutustu myös StopDia-hankkeessa kehitettyyn ruokavalioindeksiin. Se kertoo, miten hyvin nykyinen tapasi syödä on linjassa ravitsemussuositusten ja tyypin 2 diabetekselta suojaavan ruokavalion kanssa.

Riippuvuudet

Riippuvuudet

Päihteiden käyttöä ei suositella, sillä ne vaikuttavat haitallisesti terveyteen.

Alkoholi:

Vähäinenkin alkoholinkäyttö saattaa lisääntyä – jopa huomaamatta. Pahimmillaan se voi muuttua ongelmakäytöksi. Runsaalla alkoholinkäytöllä on kuitenkin selvä yhteys terveyshaittoihin. Toisin sanoen: kun käytät vähemmän alkoholia, terveytesi on yleensä parempi.

Tutustu juomisen riskirajoihin.

Voit myös tehdä alkoholin käyttämiseen liittyvän Päihdelinkin AUDIT-testin. Sen avulla saat monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista.

Tupakka:

Tupakointi on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Silti se aiheuttaa edelleen yli 4 000 kuolemaa vuosittain. Tupakointi aiheuttaa myös monia sairauksia. Lisäksi se lyhentää tupakoitsijan elinikää keskimäärin 10 vuotta.

Päihdelinkin tupakkariippuvuustestin avulla voit selvittää, kuinka riippuvainen olet tupakasta.

Nuuska:

Nuuskaamisen suosio on lisääntynyt 2010-luvulta alkaen. Nuuskaaja saa keskimäärin suuremman nikotiiniannoksen kuin tupakanpolttaja. Nuuskan runsas käyttö aiheuttaa ongelmia erityisesti suun terveyteen. Nuuskan käyttö aiheuttaa limakalvoihin paikallisia paksuuntumisia ja vaurioita.

Päihdelinkin nuuskatestin avulla voit selvittää, kuinka riippuvainen olet nuuskasta.

Rahapelit:

Rahapelejä ovat esimerkiksi automaattipelit, Lotto ja pokeri. Niiden pelaaminen on yleensä harmitonta ajanvietettä. Joillekin pelaamisesta voi kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Päihdelinkin rahapelitestin avulla voit selvittää, kuinka ongelmallista pelaamisesi on.

Huumeet ja lääkkeet:

Huumeidenkäyttö tai lääkkeiden vääränlainen käyttäminen ei ole koskaan hyväksi terveydelle.

Päihdelinkin huumeidenkäyttötestin avulla voit selvittää, kuinka riippuvainen olet huumeista tai lääkkeistä.

Uni

Uni

Käytämme nukkumiseen noin yhden kolmasosan elämästämme. Unella on monia tehtäviä hyvinvointimme ja terveytemme kannalta. Unen aikana

 • palaudumme sekä henkisesti että fyysisesti
 • käsittelemme tunteita
 • opimme
 • painamme muistiimme asioita.

Uni ja palautuminen ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Silti myös tilapäinen unettomuus kuuluu normaaliin elämään.

Jos yleensä heräät aamulla virkeänä ja koet elämänlaatusi hyväksi, sinulla ei ole unihäiriötä, johon tarvitsisit hoitoa.

Tutustu Käypä hoito -suositukseen siitä, kuinka paljon unta on riittävästi.

Uniliiton unihäiriöseulan avulla saat selville, onko sinulla uneen liittyviä häiriöitä.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti