Toimeentulotuen kokonaisuus

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Toimeentulotuen kokonaisuus

Toimeentulotuen kokonaisuudessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotuen käsittelee Kela. Lue lisää perustoimeentulotuesta Kelan sivuilta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee hyvinvointialueen sosiaalitoimi. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta käytetään myös yhteisnimitystä harkinnanvarainen toimeentulotuki. Ennen harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemista selvitä oikeutesi perustoimeentulotukeen. Palvelupolun seuraavassa kohdassa ohjataan tarkemmin harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemisessa. Voit halutessasi alla olevista välilehdistä tutustua siihen, miten täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki poikkeavat toisistaan. Sinun ei kuitenkaan itse tarvitse määritellä haetko täydentävää vai ehkäisevää toimeentulotukea, vaan sen tekee hakemustasi käsittelevä ammattilainen.

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen päätetään yksilö- ja tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka tukea ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu toistuviin menoihin, tarve arvioidaan jokaisen hakemuksen kohdalla senhetkisen tilanteen mukaisesti.

Jos sinun tai perheesi kokonaistilanne vaatii tarkempaa selvittämistä, kanssanne voidaan aloittaa palvelutarpeen arviointi. Se on sinun ja perheesi oikeus, ja sen avulla selvitetään, mitä sosiaalipalveluja tarvitsisitte. Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Kuka voi hakea toimeentulotukea?

Kuka voi hakea toimeentulotukea?

Toimeentulotukea voi hakea jokainen, joka

 • tarvitsee rahallista tukea
 • tulot ja varallisuus eivät riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisen elämisen menoja
 • ei voi ratkaista tilannettaan muilla keinoilla.

Toimeentulotuki on perhekohtainen etuus. Siksi tuloihin lasketaan mukaan koko perheen tulot. Vanhemmat eivät voi kuitenkaan hakea etuuksia yhdessä aikuisten lastensa kanssa. Aikuisten lasten tulee hakea itse omat etuutensa.

Jos sinulla on varallisuutta, jonka voisit muuttaa nopeasti rahaksi tilanteesi ratkaisemiseksi, et yleensä voi saada toimeentulotukea. Tällaista varallisuutta ovat esimerkiksi

 • tileillä olevat säästöt
 • rahasto-osuudet
 • säästövakuutukset
 • arvopaperit.

Lisätietoa varallisuuden vaikutuksesta toimeentulotukeen löydät Kelan sivuilta.

Täydentävää toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki on nimensä mukaisesti perustoimeentulotukea täydentävä tuki, joten ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista sinun tulee selvittää oikeutesi perustoimeentulotukeen

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka

 • aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista
 • katsotaan tarpeellisiksi toimeentulosi turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisesi edistämiseksi.

Erityisiä tarpeita tai olosuhteita voivat olla esimerkiksi

 • pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen
 • pitkäaikainen sairaus
 • lasten harrastuksesta tai hoidosta aiheutuvat erityistarpeet.
Ehkäisevän toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki voidaan joissakin erityisissä tilanteissa ratkaista myös ilman että olet hakenut ja saanut ratkaisun perustoimeentulotuesta, mutta lähtökohtaisesti oikeus perustoimeentulotukeen on tarpeen selvittää.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on

 • edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista
 • ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa

 • asumisen turvaamiseksi
 • jos taloudellinen tilanteenne on heikentynyt äkillisesti vaikkapa yllättävässä kriisitilanteessa.
Lisätietoja

Lisätietoja

Toimeentulotuesta säädetään laissa: Tutustu lakiin toimeentulotuesta Finlexissä.

Myös sosiaalihuoltolaissa sekä laissa asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säännöksiä toimeentulotuesta:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti