Työllistymisen ja koulutuksen tuki

Kaksi istuvaa henkilöä. Toisen yllä puhekupla.

Työllistymisen ja koulutuksen tuki

Jälkihuollon työntekijä voi auttaa sinua löytämään kiinnostavan opiskelu-, työ- tai työharjoittelupaikan. Saat apua myös siinä tapauksessa, jos et yhtään tiedä, mitä haluaisit tehdä tai mistä olisit kiinnostunut.

Jos olet alle 29-vuotias, voit hyödyntää lukuisia palveluita, jotka tukevat opiskeluasi tai työllistymistäsi sekä kuntoutumistasi. Omatyöntekijäsi ohjaa sinut tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Alle 29-vuotiaille tarkoitettuja työllistymistä ja opiskelua edistäviä palveluita ovat muun muassa seuraavat:

Voit hakea opiskelemaan harkinnanvaraisessa valinnassa, jos siihen on jokin erityinen syy. Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos arvioi erikseen, saatko juuri sinä sieltä opiskelupaikan. Tutustu harkinnanvaraiseen valintaan tarkemmin Opintopolun sivuilla.

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämä matalan kynnyksen ammatillinen kuntoutus. Voit päästä valmennukseen, jos toimintakykysi on heikentynyt olennaisesti. NUOTTI-valmennukseen ei tarvita diagnoosia eikä lausuntoja. Voit saada sen ajalta kuntoutusrahaa. Tutustu NUOTTI-valmennukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Oma väylä -kuntoutukseen voit päästä, jos sinulla on neuropsykiatrinen häiriö, autismikirjon häiriö tai psykiatrinen häiriö. Kuntoutuksen järjestää Kela.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on

 • kehittää opiskeluun ja työelämään liittyviä valmiuksiasi ja taitojasi
 • vahvistaa arjenhallintataitojasi
 • kehittää sosiaalisia taitojasi.

Tutustu Oma väylä -kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Voit hakea Taito-kuntoutukseen, jos sairautesi tai vammasi vaikeuttaa pääsyäsi työelämään tai opiskelemaan ja tarvitset tukea

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.

Tutustu Taito-kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat sairautensa ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea. Valmentaja voi tukea sinua

 • työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa
 • palkkatyöhön työllistymisessä
 • yrittäjäksi ryhtymisessä.

Sairautesi hoidon tulee kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa, että voit sitoutua kuntoutukseen. Tutustu työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

TELMA-koulutus valmentaa sinua työhön ja itsenäiseen elämään. Opetus suunnitellaan sinun henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi mukaan. Tutustu TELMA-koulutukseen tarkemmin Opetushallituksen sivuilla.

VALMA-koulutus valmentaa sinua ammatilliseen koulutukseen. Tutustu VALMA-koulutukseen tarkemmin Opintopolun sivuilla.

Kuntouttava työtoiminta pyrkii tukemaan sinua työelämään tai koulutukseen siirtymisessä vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi. Kuntouttava työtoiminta voi sopia sinulle, jos

 • et voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta
 • et voi osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin
 • sinulla on rajoituksia työ- ja toimintakyvyssäsi.

Tutustu kuntouttavaan työtoimintaan tarkemmin Oma Hämeen sivuilla.

Alle 29-vuotiaille tarkoitettuja työllistymistä ja opiskeluja edistäviä palveluita ovat muun muassa:

Hakeminen harkinnanvaraisessa valinnassa Nuori voi hakea opiskelemaan harkintaan perustuvassa haussa.

NUOTTI-valmennus 

NUOTTI-valmennus on Kelan matalan kynnyksen ammatillinen kuntoutus, johon ei tarvita diagnoosia, eikä lausuntoja. Kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa

Oma Väylä -kuntoutus

Kelan suuntaama vuoden kuntoutus nuorille aikuisille, joilla neuropsykiatrinen häiriö tai autimisminkirjon häiriö.  Lisäksi voi olla psykiatrinen häiriö.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on

 • kehittää opiskeluun- ja työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja
 • vahvistaa arjenhallintataitoja
 • kehittää sosiaalisia taitoja.

Taito-kuntoutus

Taito-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista.

Taito-kuntoutusta, voi hakea jos on 18–64-vuotias ja tarvitset tukea

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sairauden ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea tarvitseville työikäisille nuorille aikuisille. Valmentaja voi tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valinnassa. Valmentaja tukee tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Sairauden hoidon tulee kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmistava koulutus TELMA

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus VALMA

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään tukemaan edellytyksiäsi työelämään tai koulutukseen siirtymiseen vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi. Kuntouttava työtoiminta voi olla sinulle sopiva palvelu, mikäli et työ- ja toimintakykysi asettamien rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti