Taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijä ja euron symboli.

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Jälkihuollon asiakkaana voit saada tukea, ohjausta ja neuvontaa talousasioihin.

Sinun tulee myös suunnitella itsenäistymisvarojesi käyttöä yhdessä omatyöntekijäsi kanssa. Saat nimittäin käyttää niitä vain tekemänne suunnitelman mukaisesti. Itsenäistymisvaroja ei ole tarkoitettu päivittäiseen elämiseen.

Voit saada itsenäistymisvaroja vielä jälkihuollon aikana. Kun olet saavuttanut jälkihuollon yläikärajan ja jälkihuolto päättyy, saat mahdolliset jäljellä olevat varat käyttöösi.

Jos sinulla ei ole riittäviä palkka-, työttömyysturva- tai muita tuloja, selvitä ensisijaisesti Kelasta, mitä tukia voisit saada.

Jälkihuollossa voit saada taloudellista tukea esimerkiksi

 • opiskeluun
 • harrastukseen
 • läheisten tapaamisiin.

Tuki sovitaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Se ei vaikuta muihin saamiisi tuloihin.

Saat jälkihuollon taloudellisesta tuesta valituskelpoisen päätöksen. Voit siis tarvittaessa valittaa päätöksestä. Jos haluat tehdä valituksen, kysy neuvoa omatyöntekijältäsi.

Jos sinulla on haasteita raha-asioissa, voit miettiä jälkihuollon työntekijän kanssa keinoja, joilla voisit saada taloutesi haltuun. Keinoja voivat olla esimerkiksi

 • budjetointiohjaus ja -neuvonta
 • Kelan etuuksien hakeminen suoraan vuokranantajalle
 • sosiaalitoimen välitystilipalvelu
 • edunvalvonnan hakeminen.
Kelan etuudet

Kelan etuudet

Jos sinulla ei ole menoihisi riittäviä palkka-, työttömyysturva- tai muita tuloja, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sillä voit maksaa esimerkiksi vuokravakuuden, muuttokulut, lääkkeet, sähkölaskut ja kotivakuutuksen. Kela ei pidä itsenäistymisvarojasi eikä jälkihuollon taloudellista tukea tuloina.

Hae Kelasta myös asumistukea ja opintoetuuksia.

Kun olet jälkihuollossa, sinun ei tarvitse nostaa opintolainaa. Sen sijaan voit hakea perustoimeentulotukea opintojesi ajalle.

Saat kyllä nostaa opintolainaa, jos haluat. Silloin et voi kuitenkaan saada perustoimeentulotukea.

Kun teet Kelalle toimeentulotukihakemusta, kerro hakemuksessa, että olet jälkihuollossa. Kela ei nimittäin tiedä sitä automaattisesti. Tarvittaessa omatyöntekijäsi voi antaa Kelalle lausunnon asiasta.

Löydät tietoa koulumatkatuesta Kelan sivuilta.

Löydät tietoa perustoimeentulosta Kelan sivuilta.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Voit myös hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. Pyydä tarvittaessa apua jälkihuollon työntekijältä. Voit myös tehdä hakemuksen suoraan hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikköön.

Löydät harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemiseen liittyvät ohjeet Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolulta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikön yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Itsenäistymisvarat

Itsenäistymisvarat

Sinä aikana, kun olet ollut sijoitettuna, sinulle on kerrytetty itsenäistymisvaroja. Ne on tarkoitettu itsenäistymisesi tueksi. Voit käyttää niitä asumiseen, koulutukseen tai muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihisi.

Itsenäistymisvarojen maksun ajankohdasta päättää hyvinvointialue. Sinun tulee kuitenkin sopia varojen käytöstä yhdessä jälkihuollon omatyöntekijäsi kanssa. Itsenäistymisvarojen käyttämisestä tulee myös laatia suunnitelma.

Itsenäistymisvaroja ei ole tarkoitettu päivittäiseen elämiseen, vaan voit käyttää niitä pelkästään suunnitelman mukaisesti.

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Jälkihuollon taloudellinen tuki

Voit saada jälkihuollon taloudellista tukea esimerkiksi seuraavista asioista aiheutuviin kuluihin:

 • Matkat, kun matkustat tapaamaan läheisiäsi asiakassuunnitelman mukaan. Matkakulut korvataan sinulle yleensä kerran kuukaudessa. Saat korvauksen julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan.
 • Harrastuksesi, jos harrastustuesta on sovittu asiakassuunnitelmassasi. Tarkoituksena on tukea hyvinvointiasi.
 • Ne opinnoissasi tarvitsemasi materiaalit, joita oppilaitos ei maksa. Oppilaitos kyllä yleensä maksaa työvälineesi ja -vaatteesi, mutta tarvittaessa saat tukea jälkihuollosta.
 • Koulumatkat, jos saamasi Kelan koulumatkatuki ei riitä. Löydät tietoa koulumatkatuesta Kelan sivuilta.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti