Hyvinvointini läheisenä

Sinä saat voida hyvin

 • Läheinen kokee usein velvollisuutta ja halua olla tukena ja apuna sairastuneelle. Tämä voi johtaa siihen, että unohtaa huolehtia itsestään. Läheisenä voi ajatella, että täytyy olla jatkuvasti sairastuneen tavoitettavissa. Keskusteluapu, vertaistuki ja tieto läheisen sairaudesta ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnille. Yhtä tärkeää on myös itselle mieluisa ja elämään mielekkyyttä tuova tekeminen.
 • Omaa hyvinvointia voi vahvistaa luonnon, taiteen, luovuuden, käsitöiden, liikkumisen, sosiaalisten suhteiden ja rentoutumisen avulla, omahoito-ohjelmilla, valmennuksilla ja harrastuksilla. Ihmisen kaikkeen toimintaan vaikuttaa henkinen osa-alue, kehollinen osa-alue ja sosiaalinen eli vuorovaikutteinen osa-alue. Siksi on erittäin tärkeää muistaa myös levon ja ravinnon merkitys omaan hyvinvointiin.
 • Tärkeä asia jaksamiselle on myös sairauden merkityksen rajaaminen. Sairastuneen elämässä sairaus on vain yksi asia, mutta se ei määritä koko elämää. Samoin omaisella on oikeus ja mahdollisuus elää itselleen mielekästä, merkityksellistä ja toivorikasta elämää, jolloin läheisen sairaus ei määritä koko elämää.
 • Voit kysyä apua mielenterveytesi ylläpitämiseen myös ammattilaiselta. Sinua tukevat ammattilaiset neuvoloissa, työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa sekä järjestöissä.

Hyvinvointisi tueksi yleistä lisätietoa löydät tästä ja alla olevilta välilehditä:

Finfamin Hyvinvoinnin ABC-työkirjasta löydät läheisten hyödyllisiksi kokemia työkaluja arjen hallintaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tutustu läheiselle tarkoitettuun Hyvinvoinnin ABC-harjoituskirjaan Finfamin verkkosivuilla.

Finfami ry on tuottanut läheisen tueksi myös tukea verkkokurssin. Verkkokurssi koostuu viidestä eri osiosta (tieto, arki, tunteet, hyvinvointi ja tulevaisuus). Se sisältää omaisten äänellä kerrottuja kokemuksia sekä erilaisia harjoitteita. TUKEA - verkkokurssin löydät Finfamin verkkosivuilta. 

Terveellisen ja hyvinvointiasi tukevan elämäntavan tueksi:

Nuorille:

Liikunta ja luonto

Luonto ja liikunta

Jo viiden minuutin oleskelu luonnossa lisää hyvinvointia. Luonto rauhoittaa ja auttaa olemaan läsnä. Luonto auttaa palautumaan stressistä. Luonnossa oleskelu tuottaa hyviä vaikutuksia jo lyhyessä ajassa; mieliala kohenee jo viiden minuutin luontoilulla, ja 15-20 min luonnossa oleskelu lisää elinvoimaisuutta ja alentaa verenpainetta. Aina ei ole mahdollista päästä luontoon, mutta jo luontokuvien ja -videoiden katsominen virkistää ja vahvistaa hyvinvointia. Luonnosta voi nauttia myös kuvien kautta

Pienikin liikunta lisää hyvinvointia

Liikkumisella on runsaasti vaikutuksia hyvinvointiin, mm. mieliala kohenee ja stressin tunne kevenee. Liikkumaan lähteminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, jos arjen velvollisuudet ja huolet tuntuvat vievän kaiken ajan, omat voimat ovat vähissä tai sairastunutta läheistä ei voi jättää yksin.

Jo pienikin liikunta lisää hyvinvointia – liikkua voi vaikka muutaman minuutin pätkissä, arkisten askareiden lomassa

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Voit tukea mielenterveyttäsi verkossa tarjolla olevien itsenäisesti tehtävien harjoitusten avulla tai käyttää erilaisia palveluita, joiden kautta pääset esimerkiksi keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Alla on lueteltuina muutamia vinkkejä tueksesi:

Oman mielenterveyden vahvistamiseen liittyviä harjoituksia löydät esimerkiksi:

Tarvitsetko tukea äkillisen järkyttävän tapahtuman käsittelyyn?

Tukea äkillisen järkyttävän tapahtuman itsenäiseen käsittelyyn löydät Mieli.fi verkkosivuilta. Selma ohjelma - selviytymismatka kriisistä eteenpäin, on apuohjelma, mikä  sopii esim. parisuhteen päättymisen, läheisen kuolema tai vakava sairastumisen käsittelyyn, kun tapahtumasta on vähintään 6 kuukautta. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille Selma ei sovellu.

Harrastukset ja sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset suhteet ja tunne osallisuudesta ovat tärkeä osa hyvinvointiasi. Yksinäisyys voi lisätä masentuneisuuden tunnetta, joten voit tukea mielenterveyttäsi esim. erilaisen harrastustoiminnan tai vapaaehtoistoiminnan kautta.

Voit tutustua vapaahehtoisuuteen perustuvaan yhteisölliseen toimintaan esim. Finfami ry.n. tai  Mieli Hämeenlinna ry sivuilta.

Alueellasi toimiviin yhteisöihin pääset tutustumaan lahella.fi sivuston kautta.

Lisätietoa vertaistuesta löydät palvelupolun kohdasta vertaistuki.

Taide ja luovuus hyvinvoinnin tukena

Harrastukset hyvinvointini tukena

Taiteella ja luovalla toiminnalla on runsaasti positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen sekä koettuun terveyteen.

Taide ja luovuus voimaannuttaa ja antaa hengähdystauon toisinaan huolten täyttämään arkeen. Se tarjoaa turvallisen tilan ja mahdollisuuden tarkastella ja käsitellä omia huolia, pelkoja , ongelmia, mutta myös omia haaveita ja itselle tärkeitä asioita.

Vaikutuksia hyvinvointiin voit saada sekä taiteen kuluttajana että taiteen tekijänä monilla tavoin, yksin tai yhdessä muiden kanssa. Voit esimerkiksi käydä teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä, kuunnella musiikkia, katsella elokuvaa kotona, maalata, laulaa tai tehdä käsitöitä, oman kiinnostuksesi ja elämäntilanteesi mukaan.

Vinkkejä taiteen ja kulttuurin käyttöön hyvinvoinnin tukena löydät FinFamin verkkosivuilta.

Tietoa Hämeenlinnan kulttuuri ja liikuntapalvleuista löydän Hämeenlinnan verkkosivuilta.

Ammattilaiselle:

Läheinen tarvitsee tukea harrastuksiin ja omaan elämään

Sairastuneen läheisestä voi tuntua, että ei ole aikaa eikä jaksamista tehdä asioita, joista saisi elämään iloa ja voimia. Toisaalta hän voi myös ajatella, että omaan hyvinvointiin keskittymiseen ei ole oikeutta, kun lähellä oleva ihminen on sairastunut ja voi huonosti. Läheisenä voi ajatella, että täytyisi olla jatkuvasti sairastuneen tavoitettavissa.

Läheisen on tärkeää kuulla, että

 • on tärkeää etsiä keinoja huolehtia myös itsestä ja omasta jaksamisesta.
 • Se, että ajattelee myös itseään ja huolehtii omasta jaksamisesta, ei tarkoita, että hylkäisi sairastuneen läheisen.
 • Jos omat voimat loppuvat, ei pysty olemaan avuksi sairastuneelle läheiselleen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien etu.
 • Hänellä on lupa voida hyvin.

Tärkeä asia jaksamiselle on myös sairauden merkityksen rajaaminen. Sairastuneen elämässä sairaus on vain yksi asia, mutta se ei määritä koko elämää. Samoin omaisella on oikeus ja mahdollisuus elää itselleen mielekästä, merkityksellistä ja toivorikasta elämää, jolloin läheisen sairaus ei määritä koko elämää.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti