Hakemuksen käsittely

KHSHP jatkohoito, ikoni.

Kuinka hakemukseni etenee

Lain mukaan toimeentulotukihakemus tulee käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Ensimmäiseksi käsittelypäiväksi luetaan hakemuksen saapumista seuraava arkipäivä. Voit tutustua toimeentulotukilakiin Finlexissä.

Jos hakemuksessasi ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, hakemuksen käsittelijä saattaa pyytää sinulta lisäselvityksiä. Tutustu lisäselvityksiin tarkemmin tämän polun kohdassa Lisäselvitys.

Hakemuksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti. Käsittelyssä noudatetaan lakiin perustuvaa tietosuojaa.

Kaikki sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja muille vain asiakkaan suostumuksella – eli sinun luvallasi. Tämä koskee myös yhteistyötahoille annettavia tietoja.

Sosiaalihuollon ja hyvinvointialueen työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. He eivät siis saa antaa sinun tietojasi ulkopuolisille ilman sellaista syytä, joka on määritelty erikseen laissa.

Poikkeustapauksissa tietoja tosin voidaan antaa myös ilman sinun lupaasi. Se edellyttää, että sinun etujesi toteutuminen vaatii kyseisten tietojen antamista.

Myös tiedon saajalla on aina vaitiolovelvollisuus.

Sosiaalityöntekijällä on oikeus saada tietoa Kelan perustoimeentulotuen käsittelystä. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelijä siis näkee, millaisen ratkaisun Kela on tehnyt perustoimeentulotuestasi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti