Kotiutuminen osastohoidosta

Kotiutumisen valmistelut

 • Ennen kotiutumistasi arvioidaan, millaisia palveluita tai tukea tarvitset kotiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kotihoidon palveluiden järjestämistä tai kotona tehtäviä muutostöitä.
 • Jos elintavoissasi on useita aivoverenkiertohäiriölle altistavia riskitekijöitä, suositellaan varaamaan aika perusterveydenhuoltoon elintapaohjaukseen. Tämä on tärkeää, jotta pystytään vähentämään aivoverenkiertohäiriön uusiutumisriskiä. Elämäntapaohjauksen mahdollisuuksista voit kysyä lisätietoa terveyskeskuksestasi.
 • Osaston fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa varaamaan ajan perusterveydenhuollon fysioterapeutille sekä informoi kunnan liikuntaryhmistä. Fysioterapeutit arvioivat kanssasi myös sen, millaisia apuvälineitä tarvitset sekä mistä tarvittavat apuvälineet voit saada käyttöösi.
 • Sinulla tai läheiselläsi on mahdollista keskustella sosiaalityöntekijän kanssa mahdollisten taloudellisten tukien tarpeesta. Voit olla taloudellisen tuen tarpeestasi yhteydessä hyvinvointialueen taloudellisen tuen yksikköön. Lisätietoja taloudellisen tuen yksikön toiminnasta löydät Oma Hämeen sivuilta.
 • Kotiin on suositeltavaa lähteä läheisen saattamana. Jos tämä ei ole mahdollista, olisi tärkeää, että kotona sinua olisi joku vastaanottamassa. Näin varmistetaan kotiutumisesi turvallisuus.
 • Lääkäri tarkistaa lääkehoitosi tilanteen ja tekee tarvittavat reseptit.
 • Sairautesi vaikuttaa työkykyyn eri tavoin eri ammateissa. Sairauslomasi pituus on siis sidoksissa mm. ammattiisi sekä työpaikkaasi. Ole yhteydessä omaan työterveyshuoltoosi, jotta työhönpaluutasi voidaan suunnitella ja tukea tarvittavin tukitoimin. Huomioitavaa: jos sairauslomasi kestää yli 90 päivää, tarvitset työterveyslääkärin lausunnon sairauspäivähasi käsittelyä varten.

Huomioitavaa

Aivoinfarktin jälkeen sinun tulee huomioida seuraavat sairauteesi liittyvät rajoitteet, joiden tarkoituksena on pyrkiä takaamaan turvallisuutesi ja ehkäistä sairautesi uusiutuminen:

 • Aivoverenkiertohäiriöstä, joista aivoinfarkti on yksi muoto, seuraa aina ajokielto. Aivoinfarktiin sairastuneelle ajokielto on vähintään kolmen kuukauden mittainen ja ajoterveyttä arvioidaan tämän jälkeen yksilöllisesti. Usein ennen ajolupaa tarvitaan neuropsykologin tekemä arvio, näkökenttätutkimus ja/tai ajokoe. Ajolupaa arvioidaan osastohoitosi aikana tai erillisen tutkimuskäynnin yhteydessä.
 • Lentämistä ei suositella kahdesta viikosta useampaan kuukauteen lievän aivoverenkiertohäiriön jälkeen.
 • Saunomista ei suositella kahteen viikkoon aivoverenkiertohäiriön jälkeen.
 • Raskasta fyysistä rasitusta, voimakasta ponnistelua sekä seksiä on vältettävä kahdesta neljään viikkoon aivoinfarktin jälkeen, vaikka oireet olisivatkin korjaantuneet.

Lisätietoa kuntoutumisen tuesta löydät tämän polun kohdasta Kuntoutumisen tuki.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti