Laitoshoito

Hoitopaikka, ikoni.

Vieroitushoito

Vieroitushoitoa voidaan antaa alkoholista, lääkkeistä tai huumeista vieroittautumiseen. Joissakin tilanteissa myös peliriippuvuuteen ja muihin toiminnallisiin riippuvuuksiin on tarjolla vieroitushoitoa.

Vieroitushoito toteutetaan avohoidossa tai laitoshoidossa. Lue lisää avohoidosta tämän polun kohdasta Avohoito.

Kanta-Hämeessä vieroitushoitoa toteutetaan

  • Hämeenlinnan vieroitushoito osastolla.
  • ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisäksi alkoholivieroitushoitoa voidaan antaa joillakin vuodeosastoilla.

Hoidon tarve ja tilanne kartoitetaan aina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Vieroitushoito alkoholista kestää keskimäärin viisi vuorokautta ja huumevieroitushoito kaksi viikkoa. Hoidon kesto arvioidaan kuitenkin aina yksilöllisesti.

Vieroitushoidossa saat

  • lääkkeellistä hoitoa vieroitusoireisiisi
  • psykososiaalista tukea riippuvuuden käsittelyyn.

Vieroitushoidon jälkeen on tärkeää, että hoito jatkuu joko laitoskuntoutuksella tai avohoidossa. Hoidon jatkuvuus suunnitellaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Jos koet tarvetta päästä vieroitushoitoon, ole yhteydessä oman alueesi mielenterveys- ja riippuvuushoidon yksikköön. Alkoholivieroitushoitoon voit kiireellisissä tilanteissa hakeutua myös päivystyksen kautta.

Huume- ja lääkevieroitushoidon tarve arvioidaan aina mielenterveys- ja riippuvuushoidon yksikössä. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Laitoskuntoutus

Päihde- ja riippuvuushoidon laitoskuntoutus on ympärivuorokautista kuntoutusta hoitolaitoksessa. Asiakas voidaan ohjata laitoskuntoutukseen, jos

  • avopalvelut eivät ole riittäviä
  • hän on itse halukas päihdekuntoutumiseen.

Lopullisen päätöksen ja maksusitoumuksen kirjoittaa virkavastuussa oleva sosiaaliviranomainen. Päätös on sosiaalihuoltolain mukainen päätös.

Päätöksenteko perustuu sosiaaliviranomaisen tekemään asiantuntija-arvioon asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeesta. Sosiaaliviranomainen käyttää päätöksenteon ja asiantuntija-arvionsa tukena hyvinvointialueen laitoskuntoutuksen kriteerejä sekä moniammatillisen työryhmän näkemystä asiasta.

Laitoskuntoutukseen voi hakeutua myös suoraan, mutta tällöin hoidon kustannukset tulevat asiakkaan maksettaviksi.

Palvelutarpeen tai hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan ja lähettävän hoitotahon kanssa. Samalla laaditaan asiakkaan kanssa alustavat kuntoutumistavoitteet.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksen kesto arvioidaan yksilöllisesti. Keskimäärin laitoskuntoutusjakso kestää neljä viikkoa.

Ennen laitoskuntoutusta laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon asiakas sitoutuu. Kuntoutusjakson aikana tulee sopia asiakkaan tarvitsemasta jatkohoidosta.

Jos koet tarvetta päästä laitoskuntoutukseen, ole yhteydessä oman alueesi mielenterveys- ja riippuvuushoidon yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Laitoskuntoutusta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, joita ovat:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti