Neuvolan tuki vauvaperheelle

Vauvan neuvolakäyntien aikana kannattaa ottaa esille nukkumiseen liittyvät asiat.  Neuvolan lääkäri ja terveydenhoitaja osaavat antaa hyviä ohjeita ja tukea nukkumisrytmin parantamiseen. Se on tärkeää koko perheen jaksamisen kannalta. Eri alueiden neuvoloiden yhteystiedot löydät välilehdiltä.

Vinkkejä lasten univaikeuksiin saat myös mm. Helsingin terveysviraston ja Stadia ammattikorkeakoulun työstämästä videosta: Hyvää yötä pikkuinen

FSHKY

Uniohjaus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Neuvolan terveydenhoitaja on ensimmäinen, johon voit ottaa yhteyttä lapsen unipulmissa. Neuvolan terveydenhoitaja antaa neuvontaa, tukea ja ohjausta. Terveydenhoitaja tekee yhdessä perheenne kanssa suunnitelman, miten edetä uniasioiden hoidossa.

Neuvolan tukimuotoja ovat myös perhetukiterveydenhoitajan kotikäynnit ja lapsiperheiden kotipalvelu. Näin pystytään tukemaan teitä omassa kotiympäristössänne.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän neuvoloiden yhteystiedot löydät täältä.

Hattula

Uniohjaus Hattulassa

Perheet voivat ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaan lapsen unipulmissa.

Neuvolan terveydenhoitaja:

 • Antaa neuvontaa, tukea ja ohjausta vastaanotolla ja puhelimitse.
 • Tekee yhdessä perheen kanssa suunnitelman, miten edetään uniasioiden hoidossa.
 • Kartoittaa mahdollisen lisätuen tarpeen.

Neuvolan lisäksi Hattulassa tukea antaa lapsiperheiden kotipalvelu. Heiltä perheiden on mahdollista saada tukea myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hattulan neuvolapalveluiden yhteystiedot

Hattulan perhepalvelut

Hämeenlinna

Uniohjaus Hämeenlinnan neuvoloissa

Vauvan uniasioista keskustellaan perheenne kanssa ihan ensimmäisestä neuvolakäynnistä lähtien.

Unikouluohjausta neuvolassa tarjotaan 6 kk:n ikäisestä eteenpäin. Ohjausta tarjotaan perhelähtöisesti jokaisen voimavaroja kunnioittaen.

Neuvolassa kartoitetaan mm.

 • perheenne päivärytmiä
 • arkirutiineja
 • vuorovaikutusta
 • nukkumisjärjestelyitä

Hämeenlinnan neuvoloiden Höyhensaarille opasta tarjotaan 6kk:n ikäisestä alkaen.

Yhteystiedot:

Hämeenlinnan neuvolat

Janakkala

Uniohjaus Janakkalassa

Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittavan hoitosuunnitelman. Tukimahdollisuutena mm. perhetyö ja kotipalvelu.

Neuvolakäyntejä järjestetään myös ryhmämuotoisina, joiden kautta saa vertaistukea samojen ongelmien kanssa painivilta.

Lapsen uneen, kasvuun ja kehitykseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä tukea saa Janakkalan perhekeskuksesta.

Neuvolan kaikki terveydenhoitajat tavoittaa:

 • arkena takaisinsoittonumerosta 03 6801369
 • neuvola-chatista aamuisin 8-10.30. Kesäkuusta alkaen myös iltapäivällä klo 15-16.

Neuvola-chat aukeaa suoraan ponnahdusikkunaan neuvolan nettisivuille:

Janakkalan neuvolan ajanvaraus ja neuvonta

Molemmissa yhteydenottokanavissa neuvolan ammattilaiset kuuntelevat ja tarjoavat tarvittaessa käyntiä neuvolaan. Perheelle voidaan tarjota käynti neuvolaan tai jättää soittopyyntö tarvittaessa omalle tutulle terveydenhoitajalle. Neuvolassa tehdään perheen kanssa yhdessä suunnitelmaa uniasioiden hoidossa. Neuvolatiimi on myös hyvä tuki uniasioiden edistämisessä. Esimerkiksi neuvolakäynnille voidaan kutsua mukaan lapsiperheiden sosiaalityön palveluohjaaja, jonka kautta perheelle voidaan toteuttaa tukikäyntejä kotiin palvelutarpeenarvioinnin avulla. Käynnit ovat maksuttomia ja tapahtuvat pääosin virka-aikana.

Riihimäen seutu

Uniohjaus Riihimäen seudulla

Tukea ja ohjausta unipulmiin saatte neuvolasta. Terveydenhoitajan pyynnöstä on mahdollista saada perhetukiterveydenhoitajan kotikäyntejä lapsen uniongelmien vuoksi. Näin pystytään tukemaan teidän perhettänne omassa kotiympäristössänne.

Riihimäen seudun neuvoloiden yhteystiedot:

 • Riihimäen neuvola, p. 0197585551 (takaisinsoitto)
 • Lopen neuvola, p.0197585804 (takaisinsoitto)
 • Hausjärven neuvola, p.0197585808 (takaisinsoitto)
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti