Tuki perheille

Perheitä voidaan tukea eri tavoin myös unipulmien yhteydessä. Monissa kunnissa perheitä tukevia palveluita on neuvolan ja/tai sosiaalipalveluiden tarjoamana. 

Perheitä tukevat palvelut Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottu Oma Hämeen sivustolle. Näitä ovat mm.:

Välilehdille on koottu tietoa eri kuntien palveluista.

Forssan seutu

Perhetukiterveydenhoitaja

Forssan seudulla perhetukiterveydenhoitaja tekee kotikäyntejä ja etsii yhdessä perheenne kanssa keinoja lapsen parempaan uneen.

Yhteys perhetukiterveydenhoitajaan:

 • Voit ottaa itse yhteyttä,  p. 045 657 9695
 • Neuvolan terveydenhoitaja voi välittää perheenne yhteydenottopyynnön

Lapsiperheiden palveluohjaus

Uniongelmien ja jaksamisen mietityttäessä, voi olla yhteydessä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Se tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi:

 • tarvitset käytännön apua kotiin
 • toivot tukea kasvatukseen tai parisuhteeseen liittyen
 • olet huolissasi alaikäisen käytöksestä tai mielialasta
 • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana
 • olet kohdannut perheväkivaltaa
 • sinulla on huoli jostakin perheeseesi liittyvästä asiasta, muttet tiedä mihin ottaa yhteyttä

Palveluohjaaja on tavoitettavissasi arkisin klo 9.00-12.00 välillä numerossa 040 648 5604. Mikäli puheluusi ei ehditä vastata heti, voit jättää ääni- tai tekstiviestin, niin sinulle soitetaan takaisin.

Lapsiperheiden palveluohjaus / Oma Häme

Hattula

Neuvola tekee yhteistyötä lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden kanssa. Perheet voivat ohjautua lapsiperheiden kotipalvelun piiriin joko terveydenhoitajan suosituksesta tai ottamalla itse yhteyttä numeroon: 050 5090 345. Lapsiperheiden kotipalvelu tekee kartoituksen perheen tarpeista.

Perhepalvelut

Hattulan kunnassa tarjolla olevia tukimuotoja perheille ovat:

 • Perhetyö
 • Lastensuojelun perhetyö
 • Lapsiperheiden kotipalvelu

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijä Eeva Iivoseen p. 050 5090 345.

Perheneuvola

 • Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja perheen huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa.
 • Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden perheelle tärkeiden tahojen kanssa (esim. varhaiskasvatus, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto) -perheen suostumuksella.
 • Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
 • Lähetettä ei tarvita, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä perheneuvolan työntekijöihin.

Lisätietoa perheneuvoloiden toiminnasta ja yhteystietoja saat Oma Hämeen sivustolta

Hämeenlinna

Uniohjaus Varhaisen tuen perhetyössä

Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata perheenne Varhaisen tuen perhetyön uniohjaukseen, joko soittamalla neuvolan nimetylle perhetyöntekijälle tai ohjaamalla varaamaan netistä perhetyön pika-ajan.

Perhetyön uniohjaus tapahtuu pääasiassa kotonanne (1-3 kertaa). Pika-ajoilla (1-2 kertaa) ohjausta saatte puhelimitse, Teams-yhteyden välityksellä tai Uppsala-talon perhekeskuksen toimistolla. Perhetyön asiakkaana voi olla jo raskausaikana ja/tai kun perheessä on 0 – 12 vuotias lapsi/lapsia. Perhetyö on maksutonta.

Tapaamisissa:

 • Keskustellaan perheen päivärytmistä, nukkumistottumuksista, vuorovaikutuksesta sekä kodin ilmapiiristä.
 • Pohditaan yhdessä, mitä perhe on jo kokeillut: mikä on toiminut ja mikä ei.
 • Käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja unikoulun toteuttamiseen ja sovitaan yhdessä unikoulun aloitusaika ja tavoitteet sekä tukipuhelut perheelle.

Perhetyöntekijä on perheen tavoitettavissa ja tukena kaksi viikkoa unikoulun aloittamisen jälkeen.

Janakkala

Perhekeskus

Janakkalan perhekeskus tarjoaa tukea lapsiperheiden arjen sujumiseen ja ratkoo yhdessä perheenne kanssa mahdollisia ongelmatilanteita.

 • Perhekeskuksessa kokoontuu säännöllisesti joka perjantai neuvolatiimi, joka auttaa sinua tai perhettäsi löytämään oikean avun, kun on asioita, jotka mietityttävät tai tuntuvat vaikeilta.
 • Neuvolatiimiin kuuluvat neuvolan terveydenhoitaja, lääkäri, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityön palveluohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelu, puheterapeutti, toimintaterapeutti, terveyskeskuspsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja tarvittaessa lasten fysioterapeutti.
 • Neuvolasta voidaan tarjota perheelle osallistumismahdollisuus neuvolatiimin kokoukseen. Mietimme yhdessä kanssasi ketkä tiimistä osallistuvat tapaamiseen.
 • Voimme myös keskustella luvallasi asiastasi neuvolatiimin kesken ja otamme sinuun yhteyttä tiimin jälkeen, jolloin meillä on tarjota sinulle moniammatillisen tiimin suosittelemia jatkosuunnitelmia.

Yksilöllisen tarpeenne mukaan suunniteltu tuki voi olla esimerkiksi kotipalvelua, psykologina tapaamisia tai sosiaalityötä. Mahdollinen sosiaalityön asiakkuus ei tarkoita lastensuojelun asiakkuutta. Ota siis rohkeasti yhteyttä tiimiimme joko neuvolan kautta tai olemalla yhteydessä keneen tahansa tiimin ammattilaiseen.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme

Lapsiperheiden palveluohjaus / Oma Häme

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus / Oma Häme

Janakkalan seurakunta

Seurakunta tarjoaa maksutonta, kotiin annettavaa lastenhoitoapua helpottamaan perheenne arkea. PikkuHelppi-palvelusta saat lisätietoa linkin kautta.

PikkuHelppi / Janakkalan seurakunta

Riihimäen seutu

Riihimäen seudulla lapsiperheille on saatavilla palveluita:

 • lapsiperheiden palveluohjausta ja päivystystä
 • lapsiperheiden palvelutarpeen arviointia, jonka kautta on mahdollista saada muun muassa lapsiperheiden kotipalvelua
 • lapsiperheiden sosiaalityötä

Lapsiperheiden palveluohjaus / Oma Häme

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus / Oma Häme

Lisäksi neuvolasta tehdään tarvittaessa perhetukikotikäyntejä 1-4 kertaa.  Lisätietoa saat neuvolan terveydenhoitajalta.

Tarvittaessa perhettänne tuetaan puhelimitse kotikäyntien välissä. Työssä käytämme ”Lapset puheeksi”- menetelmää. Tämän menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta erityisesti muutostilanteissa. Ammattilaisten kanssa on mahdollista pohtia yhdessä suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä  Lähtökohtana on tukea perheitä eri ympäristöissä, kuten:

 • lasten kouluissa
 • päiväkodeissa
 • neuvolassa
 • vapaa-ajan ympäristöissä
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti