Muun ammattilaisen antama hoito ja ohjaus

Tarvittaessa voit saada tukea hoitoosi ja toipumiseesi esimerkiksi kuntoutusohjaajalta, sosiaalityöntekijältä sekä eri ammattilaisten antamasta ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvästä ohjauksesta. Sinua hoitava taho arvioi kanssasi erilaisia hoitosi ja kuntoutumisesi kannalta sopivia hoitomuotoja ja ohjaa sinut eteenpäin.

Löydät polulta lisätietoa mm. kurssimuotoisista kuntoutuskursseista, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä täältä.

Hengitysyhdistysten palvelut

Löydät oman asuinalueesi paikallisesta Hengitysyhdistyksen sivuilta tietoa ja tukea esimerkiksi seuraavista palveluista:

 • Pienvalmennusryhmät: elämäntapamuutos
 • Liikuntaryhmät
 • Vertaisryhmät
 • Tuetut lomat

Kanta-Hämeen alueelliset yhdistykset:

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja opastaa ja neuvoo uniapnean hoidossa. Häneltä saat opastusta ja neuvoja esimerkiksi:

 • Laitteen käyttö ja sen huolto.
 • Kostuttimen käyttö ja sen huolto.
 • Maskin sovitukset, pukeminen ja huolto.
 • Muiden välineiden, kuten ilmaletkun, suodattimen ja kostutinkammion käyttö ja huolto.
 • Jos uniapnealaitteesi menee rikki tai epäkuntoon, kuntoutusohjaajalta saat ongelmatilanteissa tarvittaessa ohjausta ja neuvoja niiden korjaukseen, huoltoon sekä vaihtoon liittyen.
 • Kun kontrollikäyntisi loppuvat keuhkosairauksien poliklinikalla, saat infokirjeen, josta löydät ohjeet mm. hoitotarvikkeiden vaihdosta. Ongelmatilanteissa voit kysyä neuvoa edelleen kuntoutusohjaajalta.
 • Kuntoutusohjaaja kutsuu sinut ensitietopäivään sairaalalle kirjeellä.
 • Kun laitteesi on ollut käytössä 5-10 vuotta, se menee poistoon ja sinulle annetaan uusi laite tilalle. Kuntoutusohjaaja kutsuu ryhmämuotoiseen laitevaihtoon.
 • Kuntoutusohjaajan käynti on ilmainen.
 • Kuntoutusohjaajan käynnit ovat Hämeenlinnassa.

Yhteystiedot 

 • p. 03 629 3228 ma-pe klo 8-16
Ravitsemukseen liittyvä ohjaus

Uniapneaan ei sinänsä ole omaa ravitsemushoitoa, ja ohjaus ja neuvonta liittyvät yleensä painonhallintaan. Ylipaino voi altistaa uniapnealle ja liitännäissairauksille. Siksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota, ja tarvittaessa pyytää tukea. Poliklinikan erikoislääkärin lähetteellä voit saada ohjausta ja tukea elämäntapojen muutokseen terveyskeskuksessa terveydenhoitajalla tai sairaalassa tiettyjen kriteerien perusteella ravitsemusterapeutilla.

Voit katsoa terveyskeskuksesi kautta tarjottavan ohjauksen polun kohdasta Elämäntapaohjaus omahoidon tukena.

Erikoislääkärin lähetteellä:

 • Forssassa poliklinikkakäynnillä sinut ohjataan terveyskeskuksen aikuisneuvonnan terveydenhoitajalle ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvissä asioissa. 
 • ​Hämeenlinnan ja Riihimäen poliklinikoilta keuhkosairauksien erikoislääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen sairaalan ravitsemusterapeutille. Ravitsemusterapeutti kartoittaa taustatietojasi, elämäntapojasi ja syömistottumuksiasi. Saat etukäteen  kotona täytettävän ruokapäiväkirjan, jonka avulla ravitsemusterapeutti voi tehdä ravitsemustilastasi ja syömistottumiksistasi arvion. Katsotte, millaisia hyviä sekä kehitettäviä asioita niistä löytyy ja näiden havaintojen pohjalta sovitaan 1-3 muutoskohdetta. Seurantakäyntejä voi olla yksilöllisen harkinnan mukaan.

Lue lisää:

Sairaalan sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa sinulla on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, siihen liittyvistä haasteista ja sairastumisen aiheuttamista muutoksista. Sen lisäksi voit tarvittaessa saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Sairaalan sosiaalityöntekijä:

 • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturva-etuuksista, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet, vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluiden hakemisessa
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia.

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen ja sairastamiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä 

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot saat henkilökunnalta.

Lisätietoa Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalipalveluista 

-

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti