Neuvolan tuki taaperoikäisen perheelle

Pienen lapsen yölliset heräilyt ovat yleisiä, mutta niiden määrä vähenee toisen ikävuoden aikana. Moni 2-vuotias kuitenkin herää vielä kerran yössä. Jos heräily tuntuu vanhemmista raskaalta, on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi iltatoimiin ja lapsen nukahtamistapoihin.

Taaperoikäisen nukkumista edistää myös säännöllinen arki- ja päivärytmi. Lapset kokevat säännöllisen päivärytmin ja arjen tutut kuviot turvallisina, ja niiden avulla luodaan perustaa hyville yöunille. Säännölliseen päivärytmiin kuuluvat:

 • säännölliset ruokailut
 • leikit
 • seurustelu
 • ulkoilu
 • päiväunet

Myös viikonloppuna on tärkeää noudattaa arkipäivien rytmiä, sillä jo muutaman tunnin muutos esimerkiksi nukkumaan menossa voi aiheuttaa lapselle univaikeuksia. 

Kuntien neuvoloiden ammattilaiset ovat perheenne tukena myös taaperoikäisen nukkumiseen liittyvissä asioissa. Neuvolakäynneillä käydään läpi mm. perheen unirytmiä ja nukkumistottumuksia.

Forssan seutu

Uniohjaus Forssan seudulla

Tarjolla on apua ja tukea sekä lasten neuvolakäyntien yhteydessä että neuvolan perhetuen muodossa.

Lastenneuvola

Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa:

 • Pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys
 • Edistetään koko perheen hyvinvointia
 • Tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa.

Neuvolan perhetuki

Neuvolan perhetuki on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ja täydentää niitä esim. silloin, kun tarvitaan tiiviimpää tukea ja keskittymistä perheen ajankohtaiseen tilanteeseen tai asiaan. Se on tarkoitettu lasta odottaville tai neuvolaikäisten lasten vanhemmille.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme

Hattula

Uniohjaus Hattulassa

Hattulassa neuvoja unipulmiin saat sekä ammattilaisilta että vertaistuen muodoista.

Neuvola ja kotipalvelu

Myös taaperoikäisen unipulmissa perhe voi ottaa yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan. Yhdessä perheen kanssa kartoitetaan mm. perheen päivärytmiä ja tuen tarvetta. Tarvittaessa lapsiperheiden kotipalvelu tukee perhettä.

Vertaistuki

Vertaistuki on tärkeää ja sitä voi saada mm. muilta vanhemmilta, lapsiperheiden puistoryhmältä, ryhmäneuvoloissa sekä MLL:n perhekahvilassa. Ohjausta pienryhmätoimintaan ja päiväkerhoihin saat neuvolasta.

Yhteystiedot:

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme

Hattulan perhekerhot/MLL

Hämeenlinna

Uniohjaus Hämeenlinnassa

Taaperon uniohjauksessa korostuu vauva-ikäistä enemmän perheen päivärytmi ja rutiinit. Lapsen vahva tahtoikä lisää haasteita uniohjauksessa. Lapsella saattaa olla mm. taistelua unta vastaan, karkailua sängystä ja yleistä uhmakkuutta. Vanhemmilta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta tässä asiassa.

Hämeenlinnan neuvoloiden Höyhensaarille-opasta tarjotaan 6kk:n ikäisestä alkaen.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme

Tarkista katuluettelosta, minkä neuvolan alueeseen kuulut

Janakkala

Uniohjaus Janakkalassa

Neuvolan kaikki terveydenhoitajat tavoittaa arkena takaisinsoittonumerosta 03 6801369

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut / Oma Häme

Molemmissa yhteydenottokanavissa neuvolan ammattilaiset kuuntelevat ja tarjoavat tarvittaessa käyntiä neuvolaan. Perheelle voidaan tarjota käynti neuvolaan tai jättää soittopyyntö tarvittaessa omalle tutulle terveydenhoitajalle. Neuvolassa tehdään perheen kanssa yhdessä suunnitelmaa uniasioiden hoidossa. Neuvolatiimi on myös hyvä tuki uniasioiden edistämisessä. Esimerkiksi neuvolakäynnille voidaan kutsua mukaan lapsiperheiden sosiaalityön palveluohjaaja, jonka kautta perheelle voidaan toteuttaa tukikäyntejä kotiin palvelutarpeenarvioinnin avulla. Käynnit ovat maksuttomia ja tapahtuvat pääosin virka-aikana.

Riihimäen seutu

Uniohjaus Riihimäen seudulla

Riihimäen seudulla neuvolat ovat tukena myös taaperoikäisen unipulmissa. Terveydenhoitajan pyynnöstä on mahdollista saada perhetukiterveydenhoitajan kotikäyntejä lapsen uniongelmien vuoksi. Näin pystytään tukemaan teidän perhettänne omassa kotiympäristössänne. Tarvittaessa neuvolapsykologi tukee vanhempia jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Myös paikallisista Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) perhekerhoista tai perhekummitoiminnasta voi saada tukea perheelle. Riihimäellä toimii myös avoin päiväkerho Aapeli.

Neuvoloiden yhteystiedot on koottu Oma Hämeen sivustolle

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti