Pikainen avun tarve

Puhelin ja numero 112.

Akuutissa, henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Jos sinulla on kiireellistä asiaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen, voit soittaa numeroon (03) 629 6560.

Jos tilanteesi ei ole hengenvaarallinen mutta tarvitset pikaista apua, ole yhteydessä Päivystysapuun. Sen puhelinnumero on 116 117. Päivystysapu neuvoo sinua äkillisissä terveysongelmissa. Sieltä myös kerrotaan, vaatiiko tilanteesi käyntiä päivystyksessä.

Löydät asuinalueesi päivystyksen yhteystiedot Oma Hämeen sivuilta. 

Jos tarvitset apua sosiaali- ja terveydenhuollosta mutta sinulla ei ole kiire, katso lisätietoja ja yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Itsetuhoisuus

Oletko suunnitellut satuttavasi itseäsi?

Kerro pahoista ajatuksistasi läheisellesi.

Jos sinulla ei ole läheisiä, voit soittaa Mieli ry:n kriisipuhelimeen numeroon (09) 2525 0111. Tärkeintä on, ettet jää ajatustesi ja suunnitelmiesi kanssa yksin. Apua on saatavilla, ja itsetuhoisuutta voidaan hoitaa.

Hätätilanteessa mene lähimpään terveydenhuollon päivystykseen tai soita hätänumeroon 112.

Apua itsetuhoisiin ajatuksiin saat Mieli ry:n sivuilta.

Perustietoa itsetuhoisuudesta löytyy Mielenterveystalon sivuilta.

Myrkytykset

Myrkytykset

Myrkytys voi aiheutua

 • päihteiden liikakäytöstä
 • yliannostuksesta
 • aineiden sekakäytöstä
 • aineiden epäpuhtauksista
 • aineiden pitoisuuksien ennakoimattomista vaihteluista.

Myrkytystilat voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan. Ne vaativat aina sairaalahoitoa. Oireet voivat vaihdella sen mukaan, mikä aine myrkytyksen aiheutti.

Soita hätänumeroon 112, jos sinulla tai läheiselläsi on jotakin seuraavista:

 • hengitysvaikeuksia
 • rytmihäiriöitä
 • tajunnantason häiriöitä
 • voimakasta ahdistuneisuutta.

Myrkytystietokeskuksen maksuton puhelinnumero on 0800 147 11. Se on auki jatkuvasti, joten voit soittaa siihen milloin tahansa. Saat myrkytystietokeskuksesta tietoa äkillisten myrkytysten ehkäisystä ja hoidosta.

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Päihdepsykoosi ja sekavuustila

Useammat päihteet saattavat aiheuttaa käyttäjälle psykoosin (tila, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt) tai deliriumin (äkillinen sekavuustila).

Psykoosissa oleva henkilö ei ymmärrä omaa tilannettaan ja saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille. Sekavuustilassa taas henkilö saattaa tulkita ympäristön tapahtumat väärin. Lisäksi hänellä ilmenee

 • aistinhairahduksia (illuusiot)
 • aistinharhoja (hallusinaatiot)
 • harhaluuloja (deluusiot).

Hoitokeinona voi silloin olla tahdosta riippumaton hoito. Se perustuu lakiin, mutta sitä käytetään harvoin. Tahdosta riippumaton hoito on nimittäin äärimmäinen keino turvata psykiatrinen hoito.

Tahdosta riippumattoman hoidon harkinnan ja arvioinnin toteuttavat kaksi eri lääkäriä. Lisäksi on kehitetty hyvin tarkat kriteerit, jotka potilaan pitää täyttää, jotta tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa.

Voit pyytää psykoosissa tai sekavuustilassa olevalle läheisellesi apua hätänumerosta 112.

Vieroitushoito

Vieroitushoito

Vieroitushoidon avulla keskeytetään päihdekierre. Vieroitushoidolla tuetaan päihteiden käytön lopettamista ja hoidetaan vieroitusoireita.

Vieroitushoitoa voi saada silloin, kun haluaa lopettaa minkä tahansa päihteen ongelmallisen käyttämisen. Vieroitushoito voi olla tarpeen vaativien fyysisten vieroitusoireiden vuoksi.

Lue lisää vieroitushoidosta tämän polun kohdasta Laitoshoito.

Rahapeliriippuvuuden ja muiden toiminnallisten riippuvuuksien osalta vieroitushoidon tarve arvioidaan päihde- ja riippuvuushoidon yksiköissä yksilöllisesti.

Väkivalta

Väkivalta

Aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta ovat hyvin tavallinen seuraus päihteiden käytöstä. Noin puolet kaikista väkivaltarikoksista on tehty alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihteitä käyttävillä aggressiivista käyttäytymistä voi ilmetä myös vieroitusoireena.

Lue lisää väkivallasta tämän polun kohdasta Väkivalta.

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen tulee aina puuttua. Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Voit myös soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon (03) 621 7100.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, voit soittaa rikosuhripäivystyksen numeroon 116 006.

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta palvelee numerossa 0800 161 177.

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005. Voit soittaa sinne ilmaiseksi milloin tahansa, jos olet joutunut lähisuhde- tai perheväkivallan uhriksi. Voit lukea Nollalinjan sivuilta, mitä lähisuhde- ja perheväkivalta on.

Hyvinvointialueella on myös turvakoteja. Niihin voivat hakeutua kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Iällä tai sukupuolella ei ole väliä.

Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä perheen kanssa. Myös lemmikkieläimen voi yleensä ottaa mukaan, jos siitä sopii erikseen henkilökunnan kanssa.

Turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Ne ovat maksuttomia.

Tutustu tarkemmin Hämeenlinnan turvakotiin.

Rikos

Rikos

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi? Apua ja tukea saat seuraavista paikoista:

Rikosuhripäivystyksen puhelinnumero on 116 006.

RIKUchatissa voit keskustella nimettömästi rikostapahtumasta ja muista siihen liittyvistä asioista.

Jos olet joutunut seksuaalisen välivallan uhriksi, voit soittaa numeroon (03) 629 3097 (klo 8–15) tai (03) 629 3094 (klo 15–8).

Tee rikoksesta aina rikosilmoitus esimerkiksi poliisiasemalla. Voit tehdä rikosilmoituksen myös sähköisesti verkossa.

Tutustu Rikosuhripäivystyksen oppaisiin ja ohjeisiin.

Lue lisää rikoksista ja niiden uhriksi joutumisesta Poliisin sivuilta.

Perehdy rikoksen uhrille suunnattuihin ohjeisiin oikeuslaitoksen sivuilla.

Tuen tarpeen ilmoitus

Tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta 

Jos olet huolissasi henkilöstä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan terveydestään tai turvallisuudestaan, tee tuen tarpeen ilmoitus. 

Esimerkiksi runsas päihteiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia elämänhallinnassa. Haittana voivat olla muun muassa asunnottomuus tai hankalat terveysongelmat. Tällöin tuen tarpeen ilmoituksen tekeminen voi olla tarpeen. 

Voit tehdä tuen tarpeen ilmoituksen verkkolomakkeella Oma Hämeen verkkosivuilla. 

Tuen tarpeen ilmoitus lapsesta  

Tee tuen tarpeen ilmoitus lapsiperheestä (myös lastensuojeluilmoitus) jommassakummassa tapauksessa: 

 • jos päihteitä käyttävä läheisesi on alaikäinen 
 • jos päihteitä huolestuttavasti käyttävällä läheiselläsi on lapsi tai lapsia 
 • tai jos olet muuten huolissasi lapsen kehityksestä tai turvallisuudesta.  

Tee tuen tarpeen ilmoitus lapsiperheestä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.  

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti