Terveys ja henkinen tuki

Ihminen ja sydän, ikoni.

Terveys- ja henkinen tuki

Jälkihuollosta saat apua myös tarvitsemiesi palveluiden löytämiseen ja niihin pääsemiseen. Jos sinulla on terveyshuolia tai henkisiä ongelmia, etsi apua yhdessä omatyöntekijäsi kanssa.

Apu löytyy usein hyvinvointialueelta. Hyvinvointialueet tuottavat esimerkiksi

 • neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
 • terveysasemien vastaanottotoiminta
 • suun terveydenhuoltoa
 • perustason mielenterveys- ja päihdehoitoa
 • kuntoutusta.

Tutustu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tarjoamiin terveydenhuollon palveluihin Oma Hämeen sivuilla.

Raskauden ehkäisystä saat lisätietoja Raskauden ehkäisyn palvelupolulta.

Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen

Voit pitää huolta mielenterveydestäsi monenlaisin keinoin arjessasi. Voit myös harjoittaa ja vahvistaa itseäsi ja taitoja, joita tarvitaan hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen. Hyvää mielenterveyttä voit tukea esimerkiksi

 • harjoittamalla tunne- ja tietoisuustaitojasi
 • kehittämällä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojasi.

Mielenterveyden ylläpitämisestä voit lukea lisää Masennusta sairastavan palvelupolulta.

Päihteet ja riippuvuudet

Päihteet ja riippuvuudet

Jos sinulla on huoli liiallisesta alkoholin, huumeiden tai nikotiinin käytöstä tai pelaamisesta, kerro siitä ammattilaiselle. Hän voi auttaa sinua tai ohjata sinut avun piiriin.

Jos haasteet ovat lieviä, niitä voidaan ratkoa itseavulla, omahoidolla tai vertaistuella.

Jos oireet kuitenkin muuttuvat entistä pakonomaisemmiksi, voidaan puhua riippuvuuskäyttäytymisestä. Siihen saatetaan tarvita ammattilaisen apua.

Riippuvuus ei välttämättä synny heti. Päihteiden käyttäminen voi olla satunnaista tai tapakäyttöä. On tärkeää tunnistaa satunnaisen käyttämisen ja riippuvuuteen johtavan käyttäytymisen ero. Tällöin tuen ja avun tarve voidaan arvioida paremmin.

Haitallinen päihteiden käyttö tai muu riippuvuus aiheuttaa haittoja sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen.

Hyvinvointialueen on tarjottava kaikille riittävät päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palvelut voivat olla avo- tai laitosmuotoisia. Jos haluat, jälkihuollon työntekijät voivat olla apunasi ja tukenasi, jotta saat tarvitsemasi palvelut.

Voit myös ottaa yhteyttä A-klinikkaan. Siellä autetaan päihde- ja peliongelmista kärsiviä sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.

Voit lukea lisää päihde- ja riippuvuushoidosta Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolulta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti