Toipuminen

Seksuaaliterapeutti, ihminen ja sydän, ikoni.

Hyvinvoinnin lisääntyminen kertoo yleensä toipumisesta. Toipuminen ei ole koskaan kivutonta. Silti olosi helpottuu varmasti ajan mittaan. Voit hyödyntää toipumisessa elintapamuutoksen polkua.

Päihteistä erossa pysyminen tai muusta riippuvuuden kohteesta irtaantuminen toipumisen aikana on hyvin tärkeää. Toipuminen on kokonaisvaltaista työtä. Se kattaa kaikki elämäsi osa-alueet.

Kiinnitä toipumisesi aikana huomiota seuraaviin asioihin:

 • Tunnista hyvinvointiasi lisäävät asiat ja vahvista niitä.
 • Luovu vanhasta, päihde- ja riippuvuuskäyttäytymiseen liittyneestä verkostostasi ja etsi uusia ystäviä päihteettömistä piireistä.
 • Ota vastaan tukea ja apua.
 • Panosta rehellisyyteen.
 • Lisää elämääsi mielekkäitä asioita.
 • Pyri kasvamaan henkisesti.
 • Järjestä asuin- ja elinolosuhteesi niin, että ne ovat suotuisat riippuvuudesta toipumiselle.

Toipumisessa on tärkeää, että avohoito on tarpeesi mukaista. Joskus jo pelkkä vertaistuki saattaa kuitenkin riittää. Tutustu vertaistukeen tarkemmin tämän polun kohdassa Vertaistuki.

Avokuntoutus

Avokuntoutus

Päihde- ja riippuvuushoidon tärkeimpiä asioita ovat kuntoutuminen ja arjen hallinnan lisääntyminen. Ennen kuin kuntoutus voi alkaa, sinun tulee saada päihdekatkaisuhoitoa.

Kuntoutus voi olla

 • ympärivuorokautista kuntoutusta päihde- tai riippuvuuskatkaisuhoidon jälkeen
 • avohoidon käyntejä (esim. omatyöntekijän luona)
 • kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta
 • työhön tai opiskelujen pariin siirtymistä
 • kolmannen sektorin ryhmä- tai vertaistoimintaa.

Sinulla asiakkaana on tärkeä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja kuntoutuspaikan valinnassa. Lopputuloksen näkökulmasta paras lähtökohta on yleensä halu osallistua kuntoutukseen. Joskus kuntoutus kuitenkin toimii motivaation vahvistajana.

Kela kustantaa monenlaista valmennusta, joka voi toimia avokuntoutuksen tukena. Voit tutustua Kelan kustantamiin kuntoutuksiin ja valmennuksiin Coronarian sivuilla.

Lisätukea järjestöiltä

Lisätukea järjestöiltä

Riippuvuuskäyttäytymisen tilalle on hyvä löytää uutta, mielekästä tekemistä. Toipumisessa auttavat monipuoliset aktiviteetit. Lue omahoidosta lisää tämän polun kohdasta Omahoito.

Monet järjestöt tarjoavat toimintaa, josta voi olla apua ja tukea toipumisen aikana. Löydät tietoa paikallisjärjestöjen toiminnasta Lähellä-palvelun avulla.

Tietoa psykoterapiasta

Tietoa psykoterapiasta

Varsinainen psykoterapia on Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Siihen pääseminen vaatii pitkää päihteettömyyttä. Kelaa varten tarvitaan B-lausunto, jonka voi antaa psykiatrian erikoislääkäri.

Psykoterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan voimavaroja sekä edistää hänen työ- ja opiskelukykyään. Psykoterapiaa tarjoaa koulutettu terapeutti. Hänellä on vahvaa osaamista esimerkiksi psyykkisistä oireista.

Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta Kelan sivuilta.

Mielenterveystalon sivuilla kerrotaan, miten voit hakeutua psykoterapiaan.

Tietoa retkahduksesta

Tietoa retkahduksesta

Vaikka fyysiset vieroitusoireet ovat ohi, henkinen työ on usein vielä kesken. Sosiaalinen ympäristö voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia valintoja teet. Huolehdi siis siitä, että ympäristösi tukee toipumistasi.

Opettele tunnistamaan ne tilanteet, joissa retkahduksen riski kasvaa. Opettele myös ennakoimaan. Muistele, milloin retkahdus on aiemmin ollut lähellä. Laadi sen pohjalta suunnitelma, mitä teet missäkin tilanteessa, jotta et retkahtaisi.

Tutustu Päihdelinkin sivuilta löytyvään Retkahduksen ehkäisyn käsikirjaan.

Katso retkahduksen estämiseen liittyviä vinkkejä Mielenterveystalon sivuilta.

Jos olet retkahtanut, älä lannistu. Retkahduksen jälkeen on hyvä pohtia uutta suuntaa. Retkahdus on tärkeä opin paikka. Vaikka olet retkahtanut, se ei tarkoita, että et voisi jatkaa yrittämistä.

Jos olet retkahtanut ja kaipaat tukea jatkoon, hae apua. Voit tukeutua läheisiisi, vertaistukeen tai ammattilaiseen – mikä vain on sinulle luontevinta. Älä kuitenkaan jää yksin. Muista myös, että rehellisyys tärkeää matkan jatkamisessa.

Tietoa toipumisorientaatiosta

Tietoa toipumisorientaatiosta

Kanta-Hämeen päihde- ja riippuvuuspalvelujen taustaorientaatioksi on valittu toipumisorientaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Ne muodostavat hoidon tavoitteet.

Kaikista asiakasta koskevista asioista puhutaan asiakkaan kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta luodaan hoidon kokonaisuus.

Toipumisorientaatiossa tulevaisuus nähdään valoisana. Vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettaisi, toipuminen on silti mahdollista.

Lue lisää toipumisorientaatiosta Päihdelinkin sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti