Keskiraskauden äitiysneuvolakäynnit (raskausviikot 13 – 30)

 

Kehon muutokset

 • Raskautesi on nyt yli puolen välin. Raskauden toisella kolmanneksella eli raskauden keskivaiheilla kohtu kasvaa ja raskaus alkaa näkyä selvemmin ulospäin.
 • Vauva liikkuu voimakkaammin ja aiempaa enemmän. Vauvan aktiivisuutta on hyvä seurata päivittäin. Liikkeiden seuraaminen on yksi tapa seurata omaa raskautta ja tutustua etukäteen tulevaan perheenjäseneen. Löydät Kanta-Hämeen keskussairaalan liikelaskentaohjeesta opastuksen vauvan liikkeiden seurantaan. Vauvan liikkeet ovat venyttelyä sekä käsien ja jalkojen pientä liikettä. Vauvan liikkeitä voit alkaa tuntea keskimäärin 18 - 20 raskausviikkojen aikana. Selkeimmin ne kuitenkin tuntuvat raskausviikon 32 jälkeen.
 • On tärkeää huomioida ennenaikaisen synnytyksen merkkejä, joista saat lisätietoa neuvolakäynneillä.
 • Kehittyvän sikiön hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että voit psyykkisesti ja fyysisesti hyvin raskausaikana. Muun muassa liikunta ja lepääminen sekä mahdollisesta stressista palautuminen tukevat sekä odottajaa että vauvaa.
 • Jos mietit, millainen liikunta sopii raskaana ollessa, katso tälle polulle kootuista suosituksista itsellesi sopivat liikkumisen muodot. Löydät linkin alla olevasta listasta.

Lue lisää:

Neuvolakäynnit

 • Äitiysneuvolakäyntejä on noin 4 – 6 viikon välein. Käynneillä seurataan sinun, vauvasi ja koko perheenne hyvinvointia.
 • Tarvittaessa neuvolakäyntejä voidaan tihentää, jos koet esimerkiksi vahvemman tuen tarpeelliseksi. Silloin kartoitetaan teidän tilanteeseenne parhaiten sopivat järjestöjen ja asuinkuntanne palvelut.
 • Neuvolaterveydenhoitajan kanssa voit keskustella synnytyksestä ja siihen liittyvistä ajatuksistasi. Tarvittaessa terveydenhoitaja tekee lähetteen synnytyssairaalan synnytyspelko-poliklinikalle.
 • Kun raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin 5 kuukautta, saat neuvolasta raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta äitiysavustusta ja äitiysrahaa
 • Isyyden tai äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa. Ajankohtaa ja lisätietoa voit kysyä omasta neuvolastasi.
 • Imetysohjaus jatkuu sinun toiveidesi mukaan.

Lue lisää:

Tutkimukset

 • Kaikilla neuvolakäynneillä sinulta mitataan verenpaine, kohdun kasvu, virtsan sokeri- ja proteiinipitoisuudet ja tarvittaessa veren hemoglobiinipitoisuus. Lisäksi kuunnellaan sikiön sydänääniä.
 • Jos veren vasta-aineesi ovat Rh-negatiiviset, sinua pyydetään varaamaan aika laboratorioon Rh-kontrollinäytteeseen. Samalla verestäsi tutkitaan myös sikiön Rh-tekijät. Jos sikiösi vasta-aineet ovat Rh-positiiviset, saat neuvolakäynnillä ennen raskausviikkoa 30 vasta-ainesuojauksen.
 • Saat tarvittaessa myös lähetteen sokerirasitustestiin. Jos tulos on poikkeava, saat yksilöllistä ohjausta raskausdiabeteksen hoitamiseen.
 • Rakenneultraääneen kannattaa varata aika hyvissä ajoin, viimeistään raskausviikoilla 15 – 16. Löydät lisää tietoa tämän polun kohdasta Sikiöseulonnat.

Lue lisää:

Forssan seutu
 • Jos raskauden aikana tulee lisätuen tarvetta, voidaan neuvolakäyntejä tihentää ja/tai tarvittaessa tehdä yhdessä neuvolakäynnillä palvelupyyntö esimerkiksi perhetukiterveydenhoitajalle tai lapsiperheiden kotipalveluun. Forssan neuvoloiden perhetukiterveydenhoitaja opastaa ja neuvoo, jos perheessänne tarvitaan lisäohjausta raskausaikana tai vauva-arjessa.
 • Forssassa on maksuton lapsiperheiden kotipalvelu, jonka saa oman terveydenhoitajan tekemällä palvelupyynnöllä.
 • Tutustu myös Forssan Forssan seurakunnan perheneuvonnan tarjoamaan tukeen.
 • Isyyden tai äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa. Aika annetaan noin raskausviikolla 30, jolloin molempien vanhempien tulee olla paikalla ja mukana pitää olla voimassa oleva ajokortti, passi tai henkilöllisyystodistus.
 • Forssan seudun neuvoloissa tehdään varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu (VAVU) ensisynnyttäjille, joko kotikäyntinä tai neuvolassa.
 • Puolisolle tarjotaan mahdollisuutta omaan terveystarkastukseen neuvolassa.
Hattula

Raskausviikoilla 15-18

Tapaat terveydenhoitajan ja neuvolalääkärin.

Terveydenhoitaja

 • mittaa sinulta verenpaineen, painon ja tarvittaessa hemoglobiinin
 • Terveydenhoitajalta saat ohjeen lantionpohjan lihasharjoitusten tekemiseen. Otamme puheeksi seksuaaliterveyden odotusaikana.
 • antaa sinulle Laajan terveystarkastuksen lomakkeet kotiin täytettäväksi
 • Varaa sinulle seuraavan ajan laajaan terveystarkastukseen raskausviikoille 22-24

Neuvolalääkäri

Raskausviikolla 22-24

Tapaat terveydenhoitajan, joka:

 • antaa sinulle tietoa Kelan etuuksien hakemisesta, sekä todistuksen raskaudesta
 • ottaa puheeksi aihealueita Laajan terveystarkastuksen lomakkeiden pohjalta. Keskustelemme mm. perheen tukiverkostosta, raskauteen sitoutumisesta, mielikuvavauvasta, vanhempien mielialasta, perheen vuorovaikutuksesta, sekä parisuhteesta ja sen turvallisuudesta
 • mittaa verenpaineesi, painosi ja tarvittaessa hemoglobiinisi
 • tekee ulkotutkimuksen, kuuntelee sikiön sykkeitä dopplerilla ja mittaa kohdunpohjan korkeuden jatkossa jokaisella äitiysneuvolakäynnillä
 • ohjaa sinut ja puolisosi varaamaan ajan K-HKS:n synnytysvalmennukseen (ensisynnyttäjät)
 • antaa suunnitelman neuvolan ryhmäperhevalmennuksista tai suunnittelette yhdessä yksilöperhevalmennuksien ajankohtia tuleville neuvolakäynneillesi
 • ottaa puheeksi ajatuksesi tulevasta synnytyksestä ja tekee tarvittaessa lähetteen synnytyspelkopoliklinikalle missä vaiheessa raskautta tahansa
 • Ohjaa sinut tarvittaessa sokerirasitukseen raskausviikoilla 24-28. Sokerirasitukseen varaat itse ajan https://fimlab.fi/aihe/ajanvaraus
 • Saat myös tarkemmat yhteystiedot synnytyssairaalaan, johon voit olla yhteydessä ympärivuorokauden.

On tärkeää, että olet itse yhteydessä neuvolaan muutaman päivän kuluttua laboratorionäytteidenoton jälkeen, ellet ole toisin sopinut oman terveydenhoitajasi kanssa.

Raskausviikoilla 28-30

 • Ensisynnyttäjät ja tarvittaessa uudelleensynnyttäjät tapaavat terveydenhoitajan, joka antaa tietoa raskauden etenemisen ja huolestuttavien oireiden seurannasta odotusaikana. Keskustellaan mm. supistusten tunnistamisesta ja vuodoista. Lisäksi saat tietoa liikelaskentaohjeesta. Käynnillä keskustellaan raskauden vaikutuksesta odottajan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
 • Isyyden- tai äitiydentunnustus voidaan tehdä noin raskausviikolla 30 äitiysneuvolassa pariskunnille, jotka eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä. Jotta isyyden- tai äitiyden tunnustus voidaan tehdä neuvolassa, on molempien vanhempien oltava siihen halukkaita, tultava paikalle ja mukana tulee molemmilla olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti), sekä äitiyttä tunnustettaessa hedelmöityshoitoklinikan antama todistus hedelmöityshoidosta.

Neuvolakäyntejä tihennetään tai harvennetaan tarpeesi ja toiveesi huomioon ottaen. Autamme ja tuemme sinua tarvittaessa lisätuen, kuten Lapsiperheiden kotipalvelun hakemisessa tai psykiatriselle sairaanhoitajalle ajan varaamisessa.

Hämeenlinna
 • Neuvolatapaamisella saat raskaustodistuksen Kelan tukien hakemista varten.
 • Jos haluatte, että isyys tai äitiys tunnustetaan neuvolakäynnillä, saatte neuvolakäynnillä asiaan liittyvää tietoa terveydenhoitajalta. Käynnillä sovitaan ajankohta isyyden tai äitiyden tunnustamiselle.
 • Tapaat neuvolääkärin vastaanotolla raskausviikolla 16-18. Tapaamisella keskitytään raskauteen vaikuttaviin terveystekijöihin. Neuvolalääkärin kanssa voit myös keskustella ja arvioida työsi riskitekijöistä. Voit myös kysyä sikiöseulontoihin liittyvistä asioista sekä kaikkeen raskauteesi vaikuttavista asioista.
 • Neuvolan terveydenhoitajat järjestävät perhevalmennusta ryhmätapaamisella ja yksilöllisesti vastaanotoillaan. Katso polun kohta Perhevalmennus.
 • Ensisynnyttäjien on mahdollista osallistua Esikko-työskentelyyn, joka on varhaisen tuen perhetyötä. Silloin terveydenhoitaja ottaa yhteyttä Esikko-työntekijöihin ja ohjaa palvelun piiriin. Tarvittaessa voitte kutsua perhetyöntekijän mukaan neuvolakäynnille. 
 • Jos tupakoit, terveydenhoitaja tekee häkämittauksen häkämittarilla.
Janakkala

Janakkalan alueella neuvolakäynnit varataan raskausviikoille 22-24 ja 26-30. Neuvolakäynneillä tehdään perustutkimuksia odottajalle ja sikiölle sekä seurataan raskauden kannalta huolestuttavia oireita. Sen lisäksi käsitellään muun muassa raskauden vaikutusta odottajan fyysiseen ja psyykkiseen vointiin sekä muita perheelle tärkeitä asioita. Käynneillä keskustellaan myös mahdollisesta synnytyspelosta.

Ennen vastaanotolle tuloa otat ja tutkit virtsanäytteesi näyte-wc:ssä.

Käynti raskausviikolla 22-24 

 • Tarvittaessa saat ohjauksen sokerirasitustestiin, joka tehdään raskausviikoilla 24–28.
 • Ajanvarauksen voi tehdä laboratoriosta neuvolakäynnin jälkeen (p. 03 6801 446).
 • Sokerirasituksen tuloksen voi tarkistaa Kanta.fi-palvelusta tai soittaa neuvolan takaisinsoittojärjestelmään p. 03 6801369.
 • Veriryhmältään RhD-negatiiviset odottajat saavat lähetteen sikiön veren RhD-tekijätutkimukseen. Lue lisää SPR Veripalvelu
 • Käynnillä kerrotaan Kelan etuuksien hakemisesta ja annetaan raskaustodistus etuuksien hakemiseen.

Käynti raskausviikoilla 26-30

 • Kohdun kasvua seurataan mittaamalla sf-mitta, joka on mitta häpyluusta kohdun korkeimpaan kohtaan. Mitta otetaan tästä käynnistä alkaen jokaisella neuvolakäynnillä raskauden loppuun saakka.
 • Käynnillä keskustellaan muun muassa supistusten tunnistamisesta ja sikiön liikkeiden seurannasta kotona. Sen lisäksi kerrataan raskauden kannalta hälyttäviä oireita, ja kuinka sinun tulee toimia silloin.
 • Veriryhmältään RhD-negatiiviset odottajat saavat tarvittaessa tällä käynnillä anti-D-immunoglobuliinisuojauksen, mikäli sikiön veriryhmä poikkeaa äidin veriryhmästä. 
 • Isyyden/äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa raskausviikolla 28-34.
Riihimäen seutu
 • Käynneillä tuetaan sinun /perheesi ja syntyvän vauvan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
 • Sinulle kerrotaan mahdollisista hälyttävistä oireista ja milloin niiden vuoksi pitää ottaa yhteyttä neuvolaan.
 • Neuvolassa keskustellaan perheenne kanssa odotuksesta, syntyvästä lapsesta ja vanhemmuudesta Lapset puheeksi- menetelmällä noin raskausviikolla 30.
 • Jos sinulla on lisätuen tarvetta, voidaan neuvolakäyntejä tihentää tai sovitaan perhetukiterveydenhoitajan kotikäynnit hyvin matalalla kynnyksellä. Tarvittaessa voidaan tehdä myös palvelupyyntö Riihimäen perhe- ja sosiaalipalveluun.
 • Isyyden tai äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa. Aika annetaan noin raskausviikolle 30, jolloin molempien vanhempien tulee olla paikalla mukanaan voimassa oleva ajokortti, passi tai henkilöllisyystodistus.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti