Kuntoutuksen suunnittelu

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Kuntoutus suunnitellaan yhdessä

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat lapsesi yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Yhteisenä päämääränä on lapsesi hyvä elämä.

Kuntoutus suunnitellaan yhdessä lapsesi ja perheenne kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon lapsesi – ja koko perheen – tarpeet, voimavarat ja kokonaistilanne.

Kuntoutuksen on tärkeää niveltyä osaksi arkea. Niinpä lapsen, perheen ja ammattilaisten tulee tarkastella yhdessä, millaisia muutoksia lapsen ympäristössä ja hänen läheistensä toimintatavoissa tulisi tapahtua, jotta kuntoutuminen edistyisi. On tärkeää, että lapsen kanssa toimivat henkilöt ovat selvillä hänen vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan sekä siitä, miten lapsen ohjaus, opetus ja kuntoutus toteutetaan.

Kuntoutuksen suunnitteleminen

Lapsen kuntoutustarvetta arvioinut ammattilainen kirjoittaa arvioinnin päätteeksi yhteenvedon arviointikäynneistä. Osana yhteenvetoa hän kirjaa yhdessä tunnistetut tavoitteet ja suunnitelman niiden toteutumiseksi.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi lapsi voi tarvita arjen tukitoimien lisäksi eri tavoin toteutuvaa kuntoutusta. Kuntoutuskäynnit voivat toteutua neuvonta- ja ohjauskäynteinä, seurantakäynteinä ja/tai pidempinä useamman käynnin jaksoina.

Kun lapsi tarvitsee pidempikestoista säännöllistä kuntoutusta mutta hänellä ei ole oikeutta Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, harkitaan kuntoutuksen hankkimista yksityissektorilta ostopalveluna. Ostopalveluna toteutuva kuntoutus perustuu lapsesta tehtyyn toimintakyvyn arvioon, suositukseen ja moniammatillisen kuntoutustyöryhmän päätökseen.

Kuntoutussuunnitelma

Lääkäri laatii lapselle kuntoutussuunnitelman, kun kuntoutus toteutuu Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai pidempänä ostopalvelujaksona. Pääsääntöisesti neuvola- tai koululääkäri laatii kuntoutussuunnitelman, voit varata ajan ottamalla yhteyttä terveydenhoitajaan. Kehitysvammaisten lasten kuntoutussuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti kehitysvammapoliklinikan lääkärin toimesta kuntoutuksen seurantakäyntien yhteydessä.

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan muun muassa

  • kuvaus lapsen toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta
  • kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö
  • kuntoutuskäyntien määrä ja kesto
  • kuntoutuksen toteutumispaikka
  • kuntoutusajanjakso.
Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lapsella voi olla oikeus Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos sairaus tai vamma aiheuttaa hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toimissa (esim. hankaloittaa hänen osallistumistaan päiväkodissa tai koulussa). Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voidaan myöntää esimerkiksi erilaisia terapioita.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma sekä perheen laatima hakemus. Hakemuksessa tulee kuvata muun muassa, miten lapsen sairaus tai vamma näkyy arjessa sekä minkälaisissa arjen päivittäisissä toiminnoissa hän tarvitsee apua. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa hakemuksen täyttämiseen arvion tehneeltä terapeutilta, terveyssosiaalityöntekijältä tai Kelasta.

Kelan sivuilla kerrotaan tarkemmin, miten vaativaan lääkinnälliseen kuntoukseen haetaan.

Lisätietoja kaikesta Kelan tarjoamasta kuntoutuksesta löydät Kelan sivuilta.

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Jos lapsellanne on todettu sairaus tai vamma, voitte hakea Kelan kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille myös vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Kuntoutuskurssilla koko perheenne saa tukea kuntoutumiseen, tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

Sopeutumisvalmennuskurssi auttaa sekä lastanne että koko perhettänne sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.

Tutustu Kelan järjestämiin kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseihin Kelan sivuilla.

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki 

Lapsellasi voi olla oikeus Kelan vammaistukeen, jos hän tarvitsee pitkäkestoista, arkea kuormittavaa huolenpitoa muita ikäisiään selvästi enemmän. Keskustele lääkärin kanssa Kelan vammaistuen hakemisesta.

Vammaistuen hakemiseksi tarvitset hakemuksen ja lääkärintodistuksen. Lisätietoa vammaistuen hakemisesta löydät Kelan sivuilta. Päätös vammaistuen myöntämisestä tehdään Kelassa.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti