Vertaistuki- ja järjestöt

Ryhmä, ikoni.

Vertaistuki- ja järjestöt

Vertaistuki on vertaisten keskinäistä tukea – kokemusten ja tiedon vaihtoa. Se on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuella on suuri vaikutus jaksamiseen ja elämänhallintaan.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ovat kokeneet saaneensa vertaistuesta monenlaista hyötyä. Toisten kokemuksista on mahdollisuus oppia. Lisäksi voi tukea toista, kasvaa henkilökohtaisesti ja jakaa asioita.

Varsinaisten vertaistukiryhmien lisäksi vertaistukea voi sisältyä esimerkiksi

  • ensitietopäiviin
  • sopeutumisvalmennukseen
  • tukihenkilötoimintaan
  • kuntoutusryhmiin.

Internet tarjoaa mahdollisuuksia vertaisten keskinäiseen kanssakäymiseen ja voi mahdollistaa vertaistuen toteutumisen. Vapaamuotoiseen vertaisten kanssakäymiseen voi kuitenkin joskus liittyä myös riskejä, kuten epätarkan tai vääristyneen tiedon leviämistä.

Vertaistukea, neuvontapalveluja ja ryhmätoimintaa tarjoavat monet liitot ja yhdistykset, esimerkiksi Aivoliitto, Autismiliitto ja ADHD-liitto. Tutustu Kanta-Hämeessä toimivan Aivoliiton, Autismiliiton ja ADHD-liiton jäsenyhdistyksen HYMYn toimintaan.

Riihimäen seudun omaishoitajat järjestää erityislapsiperheiden kerhotoimintaa ja kahvihetken vanhemmille.

Forssan seudulla Leijonaemot järjestää vertaistukiryhmiä erityislasten vanhemmille.

Sopeutumisvalmennusta lapsiperheille järjestää Kela. Lisätietoa sopeutumisvalmennuksesta löydät tämän polun kohdasta Kuntoutuksen suunnittelu.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti