Mitä on kuntoutus

Fysioterapeutti jonka oikealla puolella on puntti.

Mitä on kuntoutus

Lapsi saattaa – yksilöllisistä tarpeistaan johtuen – tarvita kasvunsa ja kehityksensä tueksi kuntoutusta. Kuntoutumisen tarve tulee esiin yksilöllisesti: eri lapsilla eri-ikäisinä ja/tai eri kehitysvaiheessa. Tarve usein muuttuu matkan varrella lapsen kasvaessa ja kehittyessä.

Kuntoutus on suunnitelmallinen, tavoitteellinen prosessi. Sen lähtökohtana ovat lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää lapsen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia ja elämänlaatua.

Kuntoutus on oppimisprosessi. Kasvatus, kuntoutus ja opetus ovat kokonaisuus, jonka yhteinen tehtävä on edistää lapsen kehitystä ja oppimista.

Kuntoutuksen kenttä jaetaan perinteisesti neljään osa-alueeseen:

  • ammatillinen kuntoutus
  • kasvatuksellinen kuntoutus
  • sosiaalinen kuntoutus
  • lääkinnällinen kuntoutus.

Näillä kuntoutuksen osa-alueilla on osittain samoja tavoitteita, palveluja ja keinoja lapsen toimintakyvyn tukemiseksi. Usein kuntoutuksessa yhdistyykin monta osa-aluetta lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Tarkempaa tietoa kuntoutuksesta löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti