Verkostoyhteistyö

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Verkostoyhteistyö lapsen kuntoutuksessa

Verkostoyhteistyöllä tarkoitetaan ammattilaisten välistä tai lapsen huoltajan ja ammattilaisen välistä keskustelua. Verkostoyhteistyöhön lapsesi kuntoutuksessa kysytään aina vanhemman tai huoltajan suostumus.

Verkostoyhteistyö voi toteutua monin tavoin, esimerkiksi ammattilaisen vastaanotolla, puhelinkeskusteluna tai monialaisissa palavereissa. Verkostoyhteistyö on tärkeätä tiedon kokoamiseksi ja jakamiseksi sekä yhteistoiminnan rakentumiseksi lapsen verkostossa.

Alle on kuvattu tavallisimpia kuntoutukseen liittyviä verkostoyhteistyön tapaamisia.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen vanhemmat laativat yhdessä lapselle varhaiskasvatussuunnitelman (vasu). Jos lapsi tarvitsee tukea kehitykseensä, oppimiseensa tai hyvinvointiinsa, suunnitelma tuen antamisesta kirjataan lapsen vasuun. Vasun avulla voidaan arvioida tuen toteuttamista ja vaikuttavuutta. Lapsen vasu on salassa pidettävä asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa hyödynnetään tarpeen mukaan verkostoyhteistyötä.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Koulu

Koulu 

Moni lapsi tarvitsee tukea oppimiseensa. Lapsella on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä. Tarvittaessa lapsen asioiden käsittelyä varten kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Moniammatillisessa yhteistyössä käsitellään muun muassa tehostetun tuen aloittamista ja järjestämistä.

Voit lukea lisää oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Opetushallituksen sivuilta.

Oma Hämeen konsultatiiviset kuntoutustyöryhmät

Oma Hämeen konsultatiiviset kuntoutustyöryhmät 

Lapsen taitojen ja valmiuksien arvioinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan usein monen eri alan asiantuntijan näkemystä. Tällöin voidaan hyödyntää kuntoutustyöryhmää. Ryhmässä voidaan konsultoida myös erikoislääkäreitä. Lasten kuntoutustyöryhmät kokoontuvat Forssan, Janakkalan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla.

Kun kuntoutustyöryhmässä käsitellään lapsen asioita, tämän huoltajalta on pyydetty siihen etukäteen suostumus. Lisäksi kaikkia läsnä olevia asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti