Lapsi toimijana

Kuva, jossa aikuinen pitää vauvaa

Lapsi toimijana

Jokainen on oma yksilönsä syntymästään lähtien. Lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tutustu lapsen kehitysvaiheisiin tarkemmin Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla.

Kaikki lapset tarvitsevat ympäristönsä ja aikuisten tukea, jotta heidän toimintansa ja osallistumisensa arjessa olisi mahdollista. Tästä esimerkkeinä ovat pukeutuminen ja ruokailu, joihin liittyvä avun tarve muuttuu ja vähenee lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Toiset tarvitsevat tukea enemmän ja/tai pidempään kuin toiset. Lapsi tarvitsee aina aikuisen tukea kehittyäkseen.

Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Aikuinen turvaa ja mahdollistaa lapsen osallisuuden. Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi on omista lähtökohdistaan käsin osa ryhmää ja yhteisöä sekä siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Lapsen osallisuudesta arjessa voit lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Lastensuojelun käsikirjasta.

Lisää tietoa lapsen osallisuudesta löydät Kohti lapsen näköistä osallisuutta -julkaisusta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti