Läheinen

Lapsi ja saattaja, ikoni.

Läheisten tarpeet

Runsas päihteiden käyttö ja muu riippuvuuskäyttäytyminen ei ole ainoastaan sairastuneen ongelma – se koskettaa aina myös läheisiä. Mitä läheisempi päihteitä käyttävä henkilö on, sitä vaikeampaa ongelmaa on tunnistaa.

Riippuvuuskäyttäytyminen vaikuttaa läheisten hyvinvointiin usein jo paljon ennen kuin muita, näkyviä ongelmia syntyy. Riippuvuuden vaikutukset läheisen arkeen ovat usein haitallisia.

Läheisenä voit saada apua esimerkiksi työterveyshuollosta. Voit myös olla yhteydessä hyvinvointialueeseen. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen yhteystiedot löydät tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Joskus läheisen kohdalla saattaa olla kysymys ns. läheisriippuvuudesta. Lue lisää läheisriippuvuudesta Päihdelinkin sivuilta.

Riippuvuudesta kärsivän läheisenä sinulla saattaa esiintyä muun muassa

 • uupumusta
 • unettomuutta
 • psyykkisiä sairauksia, kuten masennusta
 • kiputiloja.

Oireet voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä, eristäytymistä ja oman hyvinvoinnin laiminlyömistä. Oireiden taustasyy on tärkeää tunnistaa. Se edellyttää myös rehellisyyttä ja sen myöntämistä, että läheisellesi on kehittynyt riippuvuus.

Läheisenä sinun on tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestasi. Pyri säilyttämään normaali arkesi ja siihen liittyvät toimintatavat ja rutiinit.

Jos normaali arkesi ei ole kyllin hyvällä tasolla, voit pyrkiä parantamaan elämääsi elintapamuutoksen polun avulla.

Läheisen oikeus apuun

Myös läheisillä oikeus apuun

Läheisenä sinun on tärkeää tunnistaa omat rajasi ja pitää niistä kiinni. Se voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa. Aloita rajojen asettaminen pienillä teoilla. Muista asettaa oma hyvinvointisi etusijalle.

Vinkkejä rajojen asettamiseen:

 • Varaa itsellesi aikaa mielekkääseen tekemiseen säännöllisesti ja pidä siitä kiinni.
 • Tunnista epämieluisat tehtävät, joita läheisesi pyytää sinulta, ja opettele kieltäytymään niistä.
 • Kerro läheisellesi selvästi, missä rajasi kulkee, mitä hyväksyt ja mitä et.
 • Hanki itsellesi apua – et tarvitse siihen lupaa muilta.

On normaalia, että läheiselle syntyy monenlaisia ikäviä tunteita, kuten syyllisyyttä ja häpeää. Puhu asiasta avoimesti.

Voit hakea apua ja tukea jaksamiseesi esimerkiksi

 • omasta verkostostasi
 • sosiaali- ja terveydenhuollosta
 • opiskelijaterveydenhuollosta
 • työterveyshuollosta
 • perhekeskuksesta.

Yhteystiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoon löydät tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Tukea

Tukea

Läheisille on tarjolla apua ja tukea. Tietoa tuesta löydät parhaiten internetistä. Voit myös tukeutua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen. Hänen kanssaan voitte yhdessä pohtia, millainen tuki olisi sinulle parasta.

Jos koet yleistä ahdistusta tilanteestasi niin Auttava puhelin tarjoaa apua pahaan oloon, hätään, tuskaisuuteen ja ahdistukseen.

EHYT ry:n päihdeneuvontapuhelin 0800 900 45 neuvoo päihteisiin ja päihdepalveluihin liittyvissä asioissa.

Varsinaista tukea päihde- ja riippuvuuskäyttäytymisen lähellä oleville henkilöille voita saada Irti Huumeista -puhelimella, joka on tarkoitettu päihteiden käyttäjien läheisille.

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -sivusto tarjoaa tietoa ja tukea lapsille, joiden vanhemmat käyttävät alkoholia. Se auttaa myös ammattilaisia, jotka kohtaavat tällaisia lapsia työssään.

Sininauhaliitto auttaa ja tukee päihteiden käyttäjien läheisiä monin tavoin.

Myllyhoitoyhdistys tarjoaa palveluja ja puhelintukea riippuvuuteen sairastuneiden läheisille.

Ryhmämuotoista tukea tarjoaa kasvotusten Al-Anon, joka auttaa alkoholiongelmaisten läheisiä.

FinFami ajaa mielenterveysomaisten asioita.

Lisäksi on olemassa kansallisia verkkosivuja ja puhelinnumeroita , joista löytyy tukea ja tietoa. Alla muutamia

Kondis tarjoaa tukea huumeiden käyttäjien läheisille.

Hämeenlinnassa toimiva Vikto tukee päihde- ja lainrikkojataustaisia henkilöitä sekä heidän läheisiään.

EHYT ry:n päihdeneuvontapuhelin 0800 900 45 neuvoo päihteisiin ja päihdepalveluihin liittyvissä asioissa.

Joskus saatat kokea väkivaltaa, joka johtuu läheisesi riippuvuuskäyttäytymisestä. Lue väkivallasta lisää tämän polun kohdasta Väkivalta.

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 ja chat tukee, neuvoo ja ohjaa, jos sinulle tärkeän ihmisen rahapelaaminen aiheuttaa huolta. OmaPeluurissa on keskustelualue ja ryhmiä myös läheisille. Löydät lisää tietoa ryhmistä Peluurin sivuilta. 

Tietoa
Testejä
Väkivallan riski

Väkivallan riskin tunnistaminen ja taloudellinen hyväksikäyttö

Riippuvuuskäyttäytyminen saattaa ilmetä

 • henkisenä väkivaltana
 • fyysisenä väkivaltana
 • taloudellisena hyväksikäyttönä.

Lue väkivallasta tarkemmin tämän polun kohdasta Väkivalta.

Tämän polun kohdassa Taloudellinen hyväksikäyttö kerrotaan tarkemmin, mitä taloudellinen hyväksikäyttö on.

Jos joudut väkivallan uhriksi, hae apua välittömästi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti