Lapsen tavoitteet kuntoutuksessa

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Lapsen tavoitteet kuntoutuksessa

Kuntoutus on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sen perustana ovat lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä laaditut tavoitteet. Ne ohjaavat lapsen merkityksellisten ja motivoivien toimintojen äärelle. Tavoitteet kannattaa pilkkoa pienempiin osatavoitteisiin.

Tavoitteiden tunnistaminen perustuu haastatteluun ja lapsen tilanteen selvittämiseen. Lapsi osallistuu tavoitteiden laatimiseen oman kehitystasonsa mukaisesti.

Kuntoutuksen tavoitteiden tulee olla

  • lapsen osallistumisen taitoja tukevia
  • merkityksellisiä
  • kehitysikää vastaavia
  • konkreettisia.

Lapsen ja hänen läheistensä on tärkeää ymmärtää lapsen kuntoutumisen tavoitteet ja sitoutua niihin. Onkin hyvä suunnitella yhdessä, miten tavoitteiden saavuttamista tuetaan niin kotona, päiväkodissa kuin koulussa. Vanhemmilla, lapsen kanssa työskentelevillä henkilöillä ja muilla kuntoutuksen ammattilaisilla tulee olla realistinen kuva kuntoutuksen mahdollisuuksista ja rajallisuudesta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti