Seuranta ja jatkosuunnitelma

Paperinen, kovaan kantolustaan kiinnitetty nelivaiheinen muistilista.

Seuranta ja jatkosuunnitelma

Lapsen kuntoutuksen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista seuraavat koko kuntoutuksen ajan toteuttava kuntoutustyöntekijä ja lapsen lähi-ihmiset. Kuntoutusta toteuttava kuntoutustyöntekijä osallistuu yleensä myös lasta koskeviin yhteistyöpalavereihin päiväkodissa tai koulussa.

Kuntoutusjakson päättyessä lapsen huoltaja ja kuntoutustyöntekijä arvioivat yhdessä

  • tavoitteiden toteutumista
  • kuntoutuksen vaikuttavuutta
  • jatkohoidon ja -kuntoutuksen tarvetta.

Kuntoutustyöntekijä kirjoittaa kuntoutusjaksosta palautteen, joka on arvion pohjana. Uutta kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan, voiko kuntoutuksella vielä edistää lapsen toimintakykyä. Kokonaiskuntoutumisen kannalta tärkeää on myös ottaa huomioon päiväkodin tai koulun tukitoimien ja vapaa-ajan toimintojen vaikutus lapsen toimintakykyyn.

Jos havaitaan, että kuntoutuksella ei ole saavutettu tavoitteita, siitä ei ole ollut riittävää apua tai lapsen haasteet ovatkin laajempia, voidaan arvioida myös lisätutkimusten tarvetta. Tällöin voi olla tarpeen konsultoida esimerkiksi erikoissairaanhoitoa. Aina on kuitenkin tärkeää huolehtia arjen tukitoimien sekä mahdollisen kuntoutuksen jatkumisesta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti