Tietoa ja tukea

I-kirjain.

Tietoa ja tukea

Arjen toimintatavat ja tukitoimet ovat keskeisiä lapsen kuntoutumisen edistymiseksi. Arjen havaintosi ja tuntemasi huoli kannattaa ottaa puheeksi lapsesi kanssa toimivien ammattilaisten kanssa.

Ammattilaisten tuesta löydät lisätietoa tämän polun kohdasta Tukea arkeen ja tietoa kuntoutusarvion tarpeesta.

Alle on koottu tietoa valtakunnallisista omahoito-ohjelmista sekä linkkejä, joista saat vinkkejä ja neuvoja arkeen lapsesi kuntoutumisen tueksi.

Omahoito-ohjelmat verkossa

Omaolo

Omaolon sivuilta löydät muun muassa lapsiperheiden valmennusohjelman. Sen tavoitteena on auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä, jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä. Harjoitukset auttavat sinua myös vahvistamaan myönteisiä hetkiä vanhemmuudessasi.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalon sivuille on koottu erilaisia lasten omahoito-ohjelmia. Ne on suunnattu lasten vanhemmille ja läheisille. Omahoito-ohjelmista saat tietoa ja työkaluja. Ne sisältävät muun muassa videoita, ohjattuja harjoituksia ja testejä. Voit tutustua ohjelmiin ja edetä niissä omaan tahtiisi sinulle sopivana aikana.

Voit valita sopivimman esimerkiksi seuraavista omahoito-ohjelmista:

Tietoa eri verkkosivuilta

Tietoa perhearjen hyvinvointiin 

Sydänliiton Neuvokas perhe -sivusto tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Sivuilta löydät tietoa, kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen kehosuhde pohdituttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät tietoa lapsen unesta. Sivuilla kerrotaan, miten lapsen uni muuttuu kasvun ja kehityksen myötä. Sinne on myös koottu vinkkejä ja muuta materiaalia, joiden avulla voit arvioida lapsesi unen laatua ja tukea hänen nukkumistaan eri ikävaiheissa.

Lapsen unitaitojen tukipolulle on koottu lasten nukkumiseen liittyvää tietoa. Löydät polulta myös linkkejä, muun muassa lisätietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tarjoamasta tuesta unihäiriöisen lapsen vanhemmille.

Oma Hämeen sivustolta arjen kesyttäjät löydät käytännön läheisiä vinkkejä ja välineitä arjen haasteellisiin tilanteisiin.

Lapsen liikunnallisen kehityksen tukeminen

Terveyskylässä voit tutustua pienen lapsen liikunnallisen kehityksen tukemiseen.

UKK-instituutin sivuilla kerrotaan lasten liikuntasuosituksista.

Sydänliiton Neuvokas perhe -sivustolta voit lukea lapsen motoristen taitojen vahvistamisesta arjessa.

Leikkitaitojen tukeminen 

Aivoliiton sivuilta löydät ideoita ja materiaalia leikkiin ja perheen yhteiseen tekemiseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipäivä-sivustolta voit lukea leikistä ja sen merkityksestä. Sivustolta löydät myös muun muassa leikkipankin.

Kielellisen kehityksen tukeminen 

Aivoliiton sivuille on koottu tietoa lasten kielellisistä pulmista ja miten kielelliset pulmat voivat arjessa näkyä.

Aivoliiton sivuille on koottu tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä sekä puheen ja kielen kehityksestä ja tukemisesta arjessa. Lisäksi löydät sivuilta kielelliseen kehitykseen liittyvää tukea ja neuvontaa.

Aivoliiton sivuilta löydät tietoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä

Papunetin sivustolta löydät myös työkaluja ja materiaalia selkeään, saavutettavaan viestintään.

SignWiki-sivustolta löydät viittomakieleen liittyvää tietoa ja ohjeistusta.

Lasten lukemis- ja matemaattiset valmiudet 

LukiMat-sivustolta löydät peruslukutaitoon ja matematiikan oppimiseen liittyvää tietoa. Lisäksi sivustolta löytyy tietokoneavusteisia harjoitusmenetelmiä ja pelejä. Tutustu esimerkiksi Ekapeli-oppimispeliin, jonka avulla voi harjoitella lukutaidon perusteita.

Koottua tietoa ja tukea diagnooseittain

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia:

Terveyskylästä löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista:

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuntien kouluilla on käytössä Nepsy-kansio. Nepsy-kansio on eri asiantuntijoiden kokoama tieto ja tuki paketti.

Nepsy-nurkat kirjastoissa

Nepsy-nurkat kirjastoissa 

Kanta-Hämeen kirjastoista löytyy paljon tietoa neuropsykiatrisista oireista. Nepsy-nurkkaan on koottu aiheeseen liittyvää tietoa, kirjallisuutta ja muuta materiaalia. Lisäksi pääkirjastojen Nepsy-nurkista on mahdollista lainata nepsy-lapsen ja -perheen arkea helpottavia välineitä.

Nepsy-nurkat on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille. Nepsy-nurkka löytyy kaikista Kanta-Hämeen kuntien pääkirjastoista.

Voit tutustua Hausjärven kirjaston Nepsy-nurkasta tehtyyn videoon Youtubessa.

Voit katsoa lisätietoja Nepsy-nurkasta myös Riihimäen kaupungin verkkosivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti