Tunnista oireet

Mietitkö, oletko masentunut?

Voit tuntea itsesi hetkellisesti tai lyhytaikaisesti masentuneeksi, eikä sinulla silloin välttämättä kuitenkaan ole hoitoa vaativaa masennustilaa. Masennus voi olla siis ohimenevä tunnetila, joka kuuluu normaaliin tunnevalikoimaasi ja on luontainen reaktiosi pettymyksille tai menetyksille. Samoin ohimenevät väsymyksen, alakuloisuuden ja surullisuuden tunteet ovat normaaleja. Suurimmalla osalla ihmisistä alakulo ei pahene kliiniseksi masennukseksi.

Jos huomaat läheisesi kärsivän masennukseen viittaavista oireista ja toivot tietoa ja tukea tilanteeseen, löydät lisätietoa mielenterveystalon sivuston kohdasta: Tietoa sairastuneen läheiselle (mielenterveystalo.fi)

Masennustila eli depressio

 • Masennukseen viittaavat samankaltaiset oireet ovat lyhytkestoisina tavallisia ja niitä esiintyy elämäntilanteisiin liittyvinä reaktioina: erilaisten kriisitilanteiden, pettymysten, riitojen ja esim. surun yhteydessä. Näissä tilanteissa oireet usein poistuvat itsestään. Lyhytaikainen masentunut mieliala tai suru eivät ole varsinaisia masennustiloja.
 • Varsinaiseen masennustilaan liittyy monia oireita ja diagnoosi perustuu oireiden vallitsevuuteen, kestoon, määrään ja vakavuuteen.
 • Tunnetilan pitkittyessä on tavallisesti kyse masennustilasta. Se on mielenterveyden häiriö ja edellyttää asianmukaista hoitoa sekä vointisi seurantaa.
 • Masennustilasta on aina mahdollisuus parantua ja siksi masennuksen varhainen tunnistaminen onkin tärkeää. Hoitoon kannattaa hakeutua sitä nopeammin, mitä enemmän sinulla on oireita. Pitkittyessään masennustila johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen.
 • Mikäli epäilet itselläsi masennusta, ole yhteydessä ensisijaisesti lähialueesi mielenterveyspalveluja tuottavaan yksikköön tai omalle terveysasemallesi. Hoitaja kartoittaa kanssasi hoidon tarpeesi ja kiireellisyyden. Katso yhteystiedot palvelupolun kohdasta yhteydenotto.
 • Jos sinulla on masennustilaan liittyviä itsetuhoisia ajatuksia tai kuoleman toiveita, kannattaa silloin hoitoon hakeutua päivystysluonteisesti.
 • Apua itsetuhoisten ajatusten äärellä tarjoaa myös Mieli.fi/tukea-ja-apua.

Keskeiset oireet varsinaisissa masennustiloissa ovat:

 • Masentunut mieliala (suurimman osan päivästä yli 2 viikon ajan).
 • Vähentynyt mielenkiinnon tai mielihyvän kokeminen.
 • Oireet vaivaavat  suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Mielialan muutos ja siihen liittyvät oireet saattavat kestää yhtäjaksoisesti viikkoja, kuukausia tai joskus vuosiakin.
 • Masennusoireisiin liittyy usein eriasteista ahdistuneisuutta
 • Oireisiin liittyy usein myös alkoholin tai muiden päihteiden lisääntynyttä käyttöä. Toisaalta päihteiden käyttö usein aiheuttaa masennusta.

Voit käyttää päihteiden käytön arviointiin apunasi verkossa täytettävää lomaketta: Päihdelinkki.fi AUDIT -lomake.

Paperilomakkeen voit halutessasi tulostaa tästä: AUDIT

 • Masennustilaan voi kuulua muitakin oireita, kuten:
  • Merkittävä painon lasku tai nousu
  • Muutokset ruokahalussa esim. ruokahaluttomuus.
  • Unettomuus tai lisääntynyt unen tarve.
  • Lähes päivittäinen väsymys tai voimattomuus.
  • Liikkeiden ja mielen hidastuminen tai kiihtyneisyyden tunne.
  • Arvottomuuden tai alemmuuden tunteet.
  • Kohtuuttomat syyllisyyden tunteet.
  • Vaikeudet ajatella, keskittyä tai tehdä päätöksiä.
  • Kuolemaan liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset.

Masennustilaa voidaan arvioida koettujen oireiden perusteella kolmen eri vakavuusasteen kautta:

 • Lievä masennus: oireet haittaavat vain hieman sosiaalista toimintaa tai ihmissuhteita tai haittaa ammatillista suoriutumista.
 • Keskivaikea masennustila: voi tehdä ihmisen työkyvyttömäksi säännölliseen ansiotyöhön ja tavallinen arkinen suoriutuminen heikentyy.
 • Vaikea masennustila: oireita on runsaasti ja ne haittaavat merkittävästi kaikkia elämän osa-alueita. Vakavissa masennustiloissa selviytyminen arjen asioista on usein vaikeaa ja joissakin tilanteissa on turvauduttava sairaalahoitoon.

(Terveyskirjasto.fi)

Muistathan, että havaitsemistasi masennuksen oireista on hyvä aika keskustella ammattilaisen kanssa. Olethan yhteydessä tarvittaessa omalle terveysasemallesi tai työterveyshuoltoon tilanteesi arvioimiseksi. Lisää tietoa masennuksen hoidosta löydät palvelupolun kohdasta masennuksen hoito.

Oman terveydentilasi arvioinnin apuna: 

Masennuskyselyjen avulla voit arvioida masennusoireitasi tai käyttää sitä apuna omien oireidesi tunnistamiseen. Voit tulostaa lomakkeen, täyttää sen ja keskustella tilanteestasi ammattilaisen kanssa vastaanotolla. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti täällä Mielenterveystalo.fi/BDI - lomake.

on tarkoitettu omahoidon toteuttamisen tueksi.

voit hyödyntää myös oman terveydentilasi arvioinnin apuna sekä tarvittavien esitietojen lähettämiseksi terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lisätietoa:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti