Kuntoutuksen tarve lapsella

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Tervetuloa alle 16-vuotiaiden lasten kuntoutuspolulle

Lasten kuntoutuksen palvelupolulta löydät tietoa ja keinoja kuntoutumisen tueksi arjessa. Polulta löydät lisäksi tietoa kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Nuorten kuntoutustarpeet ovat usein erilaisia kuin lasten. Nuorten kuntoutuksesta löydät lisätietoa nuorten ja aikuisten kuntoutuspolulta.

Kuntoutuksen tarve on yksilöllinen

Lapset kasvavat ja kehittyvät yksilöllisesti. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin vaiheisiin ja piirteisiin voit tutustua tarkemmin Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla.

Lapset toimivat arjessa ja osallistuvat arjen toimintoihin omista lähtökohdistaan. Lapsen toimimisesta ja osallistumisesta voit lukea lisää kohdasta Lapsi toimijana.

Kaikki lapset tarvitsevat kasvunsa ja kehityksensä tueksi aikuisia. Lapsi voi – yksilöllisistä tarpeistaan johtuen – tarvita myös kuntoutusta. Voit lukea kuntoutuksesta lisää tämän polun kohdasta Mitä on kuntoutus.

Lapsen kuntoutumisen tarve tulee esiin yksilöllisesti: eri lapsilla eri-ikäisinä ja/tai eri kehitysvaiheessa. Tarve usein muuttuu matkan varrella lapsen kasvaessa ja kehittyessä.

Miten kuntoutuksen tarve voi näkyä arjessa

Vanhemmalla tai ammattilaisella voi herätä huoli lapsen osallistumisesta ja toiminnasta arjessa. Lapsella voi olla haasteita omaan kehitystasoonsa ja/tai ikäänsä nähden esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • liikkuminen ja motoristen taitojen oppiminen
 • puheen tai kielen kehittyminen
 • suoriutuminen arkipäivän toiminnoista, kuten pukeutumisesta, peseytymisestä ja ruokailusta
 • erilaisten välineiden, kuten ruokailuvälineiden ja kynän, käyttäminen
 • sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen
 • tunteiden sääteleminen
 • leikkiminen yksin ja/tai muiden kanssa
 • siirtymätilanteet, kuten ulos lähteminen ja nukkumaan meneminen
 • keskittyminen
 • oppiminen (johtuen vaikeuksista lukemisessa ja kirjoittamisessa).

Yhdessä eteenpäin

Kasvatus, kuntoutus ja opetus ovat kokonaisuus, jonka yhteinen tehtävä on edistää lapsen kehitystä ja oppimista. On tärkeää, että keskustelet havainnoistasi lapsen läheisten ja hänen kanssaan toimivien ammattilaisten kanssa. Tutustu tämän polun kohtaan Tukea arkeen ja tietoa kuntoutusarvion tarpeesta.

Huomioithan, että jos lapsen kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta on erikoissairaanhoidossa, myös kuntoutustarpeen arviointi toteutuu heidän käytäntöjen mukaisesti.

Löydät lisätietoa lasten psykiatrian sekä lastenneurologian poliklinikan toiminnasta Kanta-Hämeen keskussairaalan sivuilta

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti