Tukea arkeen ja tietoa kuntoutusarvion tarpeesta

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Tukea arkeen ja tietoa kuntoutusarvion tarpeesta

Lasten kehitykseen liittyvät ongelmat ovat hyvin tavallisia. Suurimmalla osalla ne ovat lieviä. Ongelmat voivat olla myös väliaikaisia. Ongelmien kasautuminen on mahdollista estää varhaisen tuen avulla.

Sinun kannattaakin ottaa arjessa tekemäsi havainnot ja tuntemasi huoli puheeksi lapsesi kanssa toimivien henkilöiden kanssa. Heitä ovat esimerkiksi ammattilaiset

 • neuvola- ja kouluterveydenhuollossa
 • varhaiskasvatuksessa
 • esi- ja perusopetuksessa
 • lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Ammattilaisilta saat tietoa ja tukea. Voitte yhdessä suunnitella perheenne arkea helpottavia toimintatapoja sekä tukikeinoja lapsenne arkeen.

Kun tuen tarve on havaittu, lapsen toimintaa ja osallistumista tukevat toimintatavat tulee aloittaa viiveettä. Lapsenne toimintakyvyn arvioinnin tarpeesta ja tavoitteista keskustellaan yhdessä perheenne kanssa. Tarvittaessa hyödynnetään monialaista yhteistyötä. Voit lukea tarkemmin monialaisesta yhteistyöstä tämän polun kohdasta Verkostoyhteistyö.

Perheenne kokonaistilanne ja voimavarat on aina tärkeää ottaa huomioon. Tarvittaessa ammattilainen ohjaa lapsenne kuntoutustarpeen arviointiin ja opastaa perhettänne varaamaan sinne ajan.

Lisätietoa kuntoutustarpeen arvioinnista löydät tämän polun kohdasta Lapsen kuntoutustarpeen arviointi.

Lisätietoa kuntoutustarpeen arvioinnin ajanvarauksesta löydät tämän polun kohdasta Ajanvaraus kuntoutustarpeen arviointiin.

 

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolapalvelut 

Lastenneuvolassa seurataan alle kouluikäisen lapsesi kehitystä, kasvua ja terveyttä. Voit ottaa huolesi puheeksi neuvolassa lapsen ikäkausitarkastuksessa, soittamalla neuvolaan tai neuvolan chatin kautta. Terveydenhoitaja keskustelee kanssasi, ohjaa sinua ja arvioi lapsesi tilannetta. Tarvittaessa hän ohjaa lapsesi kuntoutustarpeen arviointiin.

Neuvoloiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus 

Ota varhaiskasvatuksessa olevaan lapseesi liittyvä huoli puheeksi niiden ammattilaisten kanssa, jotka toimivat arjessa lapsesi kanssa. Kun tuen tarve on havaittu, lasta pystytään tukemaan varhaiskasvatustoiminnassa. Tuen rakentamisessa lapsellesi auttavat tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla siihen, miten lasta voidaan tukea varhaiskasvatuksessa.

Lue Suomen Vanhempainliiton sivuilta, mitä vanhempien on hyvä tietää lapsen tuesta varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat voivat

 • konsultoida nimettömästi – tai vanhempien luvalla lapsen nimellä – muita ammattilaisia, kuten fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia, psykologia, puheterapeuttia tai lapsiperhepalveluiden työntekijöitä
 • konsultoida vanhempien luvalla toimipisteestä riippuen tiimejä, kuten neuvolatiimiä tai kuntoutustyöryhmää
 • ohjata lapsen tarpeen vaatiessa kuntoutustarpeen arviointiin.

Kanta-Hämeen kuntien erityisvarhaiskasvatuksen yhteystiedot löydät seuraavien linkkien kautta:

Forssa: varhaiskasvatus

Hattula: varhaiskasvatus

Hausjärvi: varhaiskasvatus

Humppila: varhaiskasvatus

Hämeenlinna: varhaiskasvatus

Janakkala: varhaiskasvatus

Jokioinen: erityisvarhaiskasvatus

Loppi: varhaiskasvatuksen erityisopetus

Riihimäki: varhaiserityiskasvatus

Tammela: varhaiserityiskasvatus

Ypäjä: varhaiserityiskasvatus.

Koulu ja kouluterveydenhuolto

Koulu ja kouluterveydenhuolto 

Jos lapsesi on kouluikäinen, ota huoli puheeksi opettajan, kouluterveydenhoitajan tai oppilashuollon työntekijän kanssa.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa – se huolehtii peruskoulun oppilaiden kasvun ja kehityksen seurannasta sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Oppilashuollossa keskiössä on ennaltaehkäisevä työ. Moni lapsi tarvitsee tukea oppimiseensa. Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Kouluissa on käytössä kolmiportainen tuki.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen voit tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Käypä hoito -sivuilta löydät tietoa koulun keinoista oppimisen tueksi.

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan soittamalla, Wilman kautta tai laaja-alaisten terveystarkastusten yhteydessä. Oma Hämeen sivuilta voit katsoa, miten tavoitat oman kuntasi kouluterveydenhoitajan, lääkärin, psykologin tai kuraattorin.

Lapsiperheiden matalan kynnyksen keskustelutuki
Lapsiperheiden palveluohjaus ja nevonta

Lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta

Lapsiperheiden palveluohjauksesta ja neuvonnasta saat kiireetöntä apua ja tukea. Palveluohjauksen tehtävä on kartoittaa lyhyesti yhdessä perheenne ja verkostonne kanssa, minkälaisesta tuesta voisitte hyötyä. Samalla se ohjaa perheenne tilanteeseenne parhaiten sopiviin tukipalveluihin. Tukipalveluja ovat esimerkiksi

 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • varhaisen tuen perhetyö
 • perheneuvola
 • lapsiperheiden sosiaalityö
 • lastensuojelu.

Joskus pelkkä keskustelu palveluohjaajan kanssa tai ohjaus pika-ajanvaraukseen on riittävä apu. Jos perheenne tilanne vaatii kuitenkin laajempaa selvittelyä, teidät ohjataan palvelutarpeen arviointiin.

Palveluohjaajat voivat myös konsultoida lapsenne kuntoutuksen tarpeesta – nimettömästi tai luvallanne lapsen nimellä – muita ammattilaisia, kuten fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia, psykologia tai puheterapeuttia.

Lisätietoa lapsiperheiden palveluohjauksesta sekä sen yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti